Moodle Moot Serbia 2018 / 8. српски Мудл Мут

Код одобреног скупа: 214  

Конференција

Moodle Мрежа Србије
Булевар ослобођења 82/92Милош Бајчетић
milosb@mms.edu.rs
0113983710
0653137927

Moodle Moot Serbia 2018 / 8. српски Мудл Мут

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доцент Милош Бајчетић , Медицински факултет
истраживач-сарадник Живана Комленов , ПМФ, Универзитет у Новом Саду
дипл.инж.организације Катарина Алексић , ОШ“Бранислав Нушић“, Београд
редовни професор Драган Жикић , Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

1 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Милош Бајчетић

Члан програмског одбора
0653137927
milosb@mms.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Медицински факултет 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2018 Медицински факултет Наставник/доцент
2007 2013 Универзитет у Београду Координатор Центра за еУчење
2013 2018 Мудл Мрежа Србије Председник УО
2013 2018 Филозофски факултет Наставник/доцент
2015 2018 ЗВКОВ Председник УО
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relevance and attitudes toward histology and embryology course through the eyes of freshmen and senior medical students: Experience from Serbia (Article) Коаутор Аnnals оf Anatomy-Anatomischer Anzeiger, (2016), vol. 208, str. 217-221 2016
Moodle in Medical education – 10 years experience at Belgrade University School of Medicine, AMEE eLearning Symposium, 2015. Аутор АМЕЕ Abstract Book 2015
The role of learning analytics tools in medical education – blended course on histology (case study). AMEE 2014. Аутор АМЕЕ Abstract Book 2014
Effects of moderated and non-moderated online courses on student success. AMEE 2013. Аутор АМЕЕ Abstract Book 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мудл 1.9 – Приручник за полазнике и предаваче, 2012, СОФРЕКО и Европска банка за развој Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Предавачи који инспиришу – најбољих 20 професора на свим универзитетима у Србији, истраживање портала iSerbia „Студентско рангирање факултета“, за шк. 2011/12 Удружење iSerbia (https://www.iserbia.rs/) 2012
Предавачи који инспиришу – најбољих 20 професора на свим универзитетима у Србији, истраживање портала iSerbia „Студентско рангирање факултета“, за шк. 2013/14 Удружење iSerbia (https://www.iserbia.rs/) 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мудл Мрежа Србије, председник Управног одбора
Образовни форум
Асоцијација за медицинску едукацију у Европи (АМЕЕ)

Живана Комленов

Члан програмског одбора
0638155755
komlenov@pmf.uns.ac.rs
Звање:

истраживач-сарадник 

Установа:

ПМФ, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

магистар рачунарских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 Гимназија „Јован Јовановић Змај“ наставник рачунарства и информатике
2006 2009 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду истраживач-приправник
2009 2015 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду асистент
2015 2018 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду истраживач-сарадник / стручни сарадник - администратор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Introducing Adaptivity Features to a Regular Learning Management System to Support Creation of Advanced eLessons Коаутор Informatics in Education, Vol. 9, No. 1, pp. 63 – 80 2010
Usage of Technology Enhanced Educational Tools for Delivering Programming Courses Коаутор International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol. 6, No. 4, pp. 23 – 30 2011
Usability and Privacy Aspects of Moodle: Students' and Teachers' Perspective Коаутор Informatica – An International Journal of Computing and Informatics published by Slovenian Society Informatika, Vol. 37, No. 3, pp. 221 - 230 2013
Web-based course-supporting and e-learning system for courses in informatics Коаутор WUS Austria eLearning Conference: eLearning Toward Effective Education and Training in the Information Society, Bijela, Montenegro, 30th May – 1st Jun 2007
Experiences and privacy issues – usage of Moodle in Serbia and Slovenia Коаутор 12th Interactive Computer Aided Learning (ICL2009), Villach, Austria, September 23–25, pp. 416 – 423 2009
Supporting Person-Centered Learning: Does the Choice of the Learning Management System Matter? – A case s tudy with Moodle, Fronter and CEWebS Коаутор 1st IEEE Engineering Education Conference (EDUCON 2010), Madrid, Spain, April 14–16, pp. 885 –890 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Encouraging Teamwork, Web 2.0 and Social Networking Elements in Distance Learning, у Overcoming Challenges in Software Engineering Education: Delivering Non-Technical Knowledge and Skills, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2014. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Moodle Мрежа Србије, заменик председника Управног одбора

Катарина Алексић

Модератор
0638549501
katarina.aleksic@gmail.com
Звање:

дипл.инж.организације 

Установа:

ОШ“Бранислав Нушић“, Београд 

Радно место:

наставник информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2018 ОШ“Бранислав Нушић“ Београд наставник информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремени наставник - носилац трансформације учења у складу са потребама дигиталног друштва, 2016.год. Конференција "Информационо комуникационе технологије у образовању - стуб развоја друштва заснованог на знању", Београд (код: S11502016) Аутор Рад је објављен у Зборнику радова Конференције 2016
Мобилни телефон и развој функционалних знања, 2015.год. VII конференцији са међународним учешћем "Информационо-комуникациона технологија у настави", Нови Сад (ПСО АП Војводина решење бр. 128-61-210/2015-01) Аутор Рад је објављен у Зборнику радова Конференције 2015
Утицај колаборативног тестирања на ретенцију знања», 2015.год. XVIII међународна научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" - Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању, Институт за педагошка истраживања, Београд Коаутор Рад је објављен у Зборнику радова Конференције ISBN 978-86-7447-126-5 2015
Програмирање мобилних апликација, 2015.год. VII научни скуп са међународним учешћем "Мрежа 2015 - Умрежавање, наука, примена; NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)" Аутор Рад је објављен у Зборнику радова Научног скупа ISBN 978-86-7912-592-7 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Победник европског такмичења eSkills for Jobs 2015 у категорији Outstanding use of ICT for Teaching http://eskills4jobs.ec.europa.eu/winners Council of Europe European Schoolnet Academy 2015
Прва награда на конкурсу „Час за углед“ у категорији од I до IV разреда http://eduka.rs/vesti/45-nagradni-konkurs-cas-za-ugled Издавачка кућа „Едука“, Београд 2016
Прва награда на конкурсу “Креативна школа 2013/14.“ у категорији од V до VIII разреда http://www.kreativnaskola.rs/ ЗУОВ Microsoft Србија 2014
Microsoft Innovative Educator Expert 2015 http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/377c186b-fb8f-4181-8f04-dce00e0f20d8 Microsoft Србија 2015

Драган Жикић

Модератор
063559172
zikic@polj.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

наставник на факултету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Наставник/ред. професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Effects of supplementation with alpha-tocopherol, ascorbic acid, selenium, or their combination in linseed oil-enriched diets on the oxidative status in broilers (Article) Коаутор POULTRY SCIENCE, (2018), vol. 97 br. 5, str. 1641-1650 2018
Histological and Morphometric Examination of the Testes of Boars and Male Pigs Immunocastrated with Improvac (R) (Article) Коаутор ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, (2017), vol. 45, 1488 2017
Effect of Litter on Development and Severity of FootPad Dermatitis and Behavior of Broiler Chickens (Article) Аутор BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, (2017), vol. 19 br. 2, str. 247-254 2017
Influence of modified incubation factors on meat characteristics of broiler chickens (Article) Коаутор ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS, (2017), vol. 35 br. 1, str. 87-95 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Морфологија животиња, 2015, Пољопривредни факултет Нови Сад Аутор
Практикум из Морфологије животиња, 2011, Пољопривредни факултет, Нови Сад Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Национална награда за квалитет Јединствено удружење Србије за квалитет (ЈУСК) 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Јединствено удружење Србије за квалитет (ЈУСК), потпредседник
Мудл Мрежа Србије
Друштво за микроскопију Србије
Европско удружење анатома