Moodle Moot Serbia 2018 / 8. српски Мудл Мут

Код одобреног скупа: 214  

Конференција

Moodle Мрежа Србије
Булевар ослобођења 82/92Милош Бајчетић
milosb@mms.edu.rs
0113983710
0653137927

Moodle Moot Serbia 2018 / 8. српски Мудл Мут

Скуп ће окупити еминентне стручњаке из Србије који ће са учесницима поделити своја искуства у коришћењу и надоградњи Moodle платформе за онлајн учење/наставе, као и њеној интеграцији са другим образовним решењима. Осим предавања по позиву планиран је и низ излагања у секцији "Пример добре праксе" у којој ће се даље размењивати искуства у раду са различитим верзијама система, интересантним додацима и др. Циљ скупа је размена искустава у коришћењу система Moodle као и дружење и повезивање корисника у регионалну Moodle мрежу.

Moodle верзије 3.5 (новости, разлике, изазови надоградње) Администрација и интеграција са другим платформама Плагиноманија (искуства у коришћењу/изради додатних функционалности система) Примери добре праксе (занимљиви контексти или начини примене система)"

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доцент Милош Бајчетић , Медицински факултет
истраживач-сарадник Живана Комленов , ПМФ, Универзитет у Новом Саду
дипл.инж.организације Катарина Алексић , ОШ“Бранислав Нушић“, Београд
редовни професор Драган Жикић , Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

3000 РСД