Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „ЗдравоРастимо“ (3)

Код одобреног скупа: 212  

Симпозијум

Удружење педагога физичке културе Београда
Господара Вучића 50, БеоградМилан Стошић
upfkbg@gmail.com
0606123622
0606123622

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „ЗдравоРастимо“ (3)

Циљ стручног скупа је унапређивање компетенција наставника физичког и здравственог васпитања у области утицаја физичких активности и правилне исхране на здравље ученика основних школа.

Физичка активност у функцији здравља; Основне поставке правилне исхране; Планирање исхране; Моје тело и храна; Како побољшати навике у исхрани;

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

90

Наставник предметне наставе - основна школа

0 РСД