Актуелности у образовном систему Републике Србије

Код одобреног скупа: 211  

Конференција

Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23, КикиндаЗорица Николић
mreza.centara@gmail.com
034201303
0605598800

Актуелности у образовном систему Републике Србије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор разредне наставе Данијела Марковић , Регионални центар Ниш
специјалиста за менаџмент у образовању Горица Станојевић , Регионални центар Чачак
професор разредне наставе Милена Вићевић , Регионални центар за професионални развој Ужице
дипломирани биолог Зорица Николић , ЦСУ Крагујевац
Мастер економиста Марина Костић , Центар за промоцију науке
мастер образовних политика Анка Ивановић , Центар за стручно усавршавање у образовањуЛесковац
Дипломирани инжењер металург Драган Туцаковић , Техничка школа, Ужице
магистар дидактичко-методичких наука Лидија Крстић Стојичић , Центар за стручно усавршавање у образовању Лескова
професор разредне наставе Оливера Ивановић , Центар за стручно усавршавање у образовању Лескова
доктор педагошких наука Јелена Стаматовић , Педагошки факултет у Ужицу
доктор биолошких наука Тања Аднађевић , Центар за промоцију науке
доктор техничких и педагошких наука Данимир Мандић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
докторанд на Факултету за безбедност Катарина Јонев , Факултет за безбедност Београд

2 дана (укупно време рада: мин.)

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Цептер", Врњачка бања 14.11.2018. 143

Радне биографије


Данијела Марковић

Модератор
0695886400
danijela.markovic972@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

Регионални центар Ниш 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2004 ОШ „Бранко Радичевић“ Брестовац учитељ
2005 2005 ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац учитељ
2007 2008 Дечја установа „Сунце“ Горњи Милановац васпитач
2006 2010 ОШ „Краљ Александар I“ Горњи Милановац учитељ
2010 2010 ОШ „Војвода Радомир Путник“ Рипањ учитељ
2011 2011 ОШ „Бранко Радичевић“ Брестовац учитељ
2012 2018 Регионални центар за проф. Развој запослених у образовању Ниш директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„И Ниш да има Парк знања“ Коаутор Настава физике, 2017/5, Београд: Друштво физичара Србије 2017
„Еко-педагошке компетенције наставних кадрова коа пут ка одрживом развоју“ Коаутор Зборник радова EnE17: Образовање о климатским променама за одрживи развој Београд: Амбасадори одрживог развоја и животне средине 2017
Конференција “Целоживотно учење наставника“ Реализатор Прва конференција за директоре основних и средњих школа у Србији, Врњачка бања, 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Мрежа научних клубова
МОР (Мрежа образовног развоја)

Горица Станојевић

Модератор
0646424132
stanojev.gorica@gmail.com
Звање:

специјалиста за менаџмент у образовању 

Установа:

Регионални центар Чачак 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ОШ «Таковски устанак « Горњи Милановац учитељ
2002 2003 ОШ «Иво Андрић» Прањани учитељ
2002 2012 ОШ «Иво Андрић» Прањани директор
2013 2018 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Нови програми за структурираање образовно васпитног процеса» – Национална конференција са међународним учешћем Коаутор Технички факултет Чачак 2011
Промене структуре образовног система у функцији миленијумских тенденција-Други научни скуп са међународним учешћем Коаутор Педагошки факултет Бијељина 2011
Акредитовани семинар :»Одељенска заједница – место решавања проблема» Коаутор Каталог ЗУОВ 2010
Промене структуре образовног система у функцији савремених тенденција, Међународни научни скуп Коаутор Учитељски факултет Ужице 2011
Музичке преференције у слободном времену деце предшколског узраста, Седми симпозијум Аутор Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац 2011
Новине и стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у РС Коаутор Међународна конференција, Педагошки факултет Бијељина 2012
Проширена делатност школа, ђачке задруге и предузетништво», Аутор Билтен Регионални центар Чачак 2015
Унапређење наставних и ваннаставних активности кроз радионицде образовног туризма, Коаутор Међународна конференција, Педагошки факултет Бијељина 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Сребрна плакета општине Горњи Милановац за допринос образовању и повезивању образовања са осталим сегментима друштва Општина Горњи Милановац 2017
Специјално признање за међудржавну сарадњу у области образовања и културе Амбасада Републике Пољске 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Србије
Друштво директора
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

Милена Вићевић

Модератор
0628086758
milena.vicevic@rcu-uzice.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Регионални центар за професионални развој Ужице 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2015 Регионални центар за професионални развој Ужице саветник
2016 2018 Регионални центар за професионални развој Ужице директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција "Значај директора у образовно - васпитном систему Републике Србије" Реализатор Врњачка бања, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2015
Конференција "Одговорност директора у образовном систему Републике Србије" Реализатор Врњачка бања, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2017
Акредитовани семинар "Дискриминација и механизми заштите од дискриминације" Коаутор Кталог ЗУОВ 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница удружења грађана Иницијатива у Ужицу од децембра 2009. године.
Мрежа организација за децу Србије-МОДС
Учитељско друштво Града Ужица
Мрежа Регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије-Мрежа РЦ/ЦСУ Србије

Зорица Николић

Модератор
0605598800
znikolic.centar@gmail.com
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

ЦСУ Крагујевац 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 „ Пољопривредно – ветеринарска школа“ Рековац наставник
2002 2008 ОШ „Светозар Марковић“ Рековац директор
2008 2011 Општинска управа Општине Рековац Заменик председника Општине
2011 2018 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Нови трендови у настави природних наука 1 Реализатор ЦСУ Крагујевац 2013
Нови трендови у настави природних наука 2 Реализатор Нови трендови у настави природних наука 2 2013
Акредитовани семинар - Ефективно подучавање Аутор Каталог ЗУОВ 2014
Акредитовани семинар - Професионална одговорност запослених у ПУ Аутор Каталог ЗУОВ 2014
Конференција "Значај директора у образовно - васпитном систему Републике Србије" Реализатор Врњачка бања, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2015
Конференција "Одговорност директора у образовном систему Републике Србије" Реализатор Врњачка бања, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2017
Акредитовани семинар "Школа отворена родитељима" Реализатор Каталог ЗУОВ 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа РЦ и ЦСУ
Друштво директора школа Србије

Марина Костић

Реализатор
0628975022
mmatovic@cpn.rs
Звање:

Мастер економиста 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Центар за промоцију науке Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат Hypatia Извођач EU, HORIZON 2020, 665566-Hypatia-H2020-GERI-2014-2015 2014
Пројекат Scientix Извођач EU, HORIZON 2020, 730009-Scientix 3-H2020-IBA-SWFS-SCIENTIX-2016 2016
Пројекат Re@wbc Извођач 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP(2015-3133/001-001) 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Консултант у Привредној комори Србије
Саветник Министарства науке Црне Горе

Анка Ивановић

Реализатор
0642964988
anka@csuleskovac.edu.rs
Звање:

мастер образовних политика 

Установа:

Центар за стручно усавршавање у образовањуЛесковац 

Радно место:

саветник за ИКТ и ресурсе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2010 ШОСО "11. октобар" Лесковац учитељ
2010 2018 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац саветник за ИКТ и ресурсе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручно усавршавање и професионални развој запослених у образовању Реализатор ЗУОВ 2013
Улога портфолиа у професионалном развоју запослених у образовању, S5962014 Реализатор ЗУОВ 2014
Поделимо и применимо научено на семинарима, S6492014 Реализатор ЗУОВ 2014
Professional Development Programs as a Support for Teachers at the Beginning of Their Career, Croatian Journal of Education Vol.17; Sp.Ed.No.2/2015,CENTAR ZA IZDAVAŠTVO UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 137-158,2015. ---- 2015
Мастер рад "Системи подршке директорима образовно - васпитних институција" Аутор Зборник Мреже РЦ и ЦСУ Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Скупштине Мреже РЦ и ЦСУ Србије

Драган Туцаковић

Реализатор
0658988980
direktor@tehnickaue.edu.rs
Звање:

Дипломирани инжењер металург 

Установа:

Техничка школа, Ужице 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Техничка школа, Ужице наставник
1991 1991 Виша техничка школа, Ужице асистент
1992 1992 Истраживачки институт, Научноистраживачки центар Ужице сарадник
2001 2002 Техничка школа, Ужице в.д. директора
2002 2018 Техничка школа, Ужице директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена Microsoft Office 365 сервиса као подршка школским процесима Коаутор Конференција „Утрип приходности 2015“, Крањ, Словенија 2015
Иновативни модел образовања кроз приватно – јавно партнерство компанија и школе, Аутор Зборник радова 2015
Анализа стања у школском систему у Србији Аутор Зборник радова 2016
Приручник за обуку ментора из компанија Извођач Зборник радова 2016
Управљање променама у школи ради стварања оптималних услова за реализацију нових концепата образовања у складу са потребама окружења Аутор Зборник радова 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Драгану Туцаковићу за изузетан допринос развоју дуалног образовања у Републици Србији за 2017. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2018
Светосавска награда Техничкој школи за 2006. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2006
Јубиларна Плакета Регионалне привредне коморе Златиборског округа Техничкој школи Регионална привредна комора Златиборског округа 2010
Повеља Капетан Миша Анастасијевић Техничкој школи у 2008. години Медиа Инвент, Нови Сад 2009
Плакета Регионалне привредне коморе Ужице Техничкој школи Регионална привредна комора Ужице 2007
Плакета Регионалне привредне коморе Ужице директору школе Регионална привредна комора Ужице 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, на основу одлуке Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 5/2018 од 19.1.2018. године) од 27.1.2018.
 Члан Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Закона о дуалном образовању (2016 – 2017.)
Председник Одбора за науку, образовање и иновације при Региоиналној привредној комори Златиборског округа (2014 – 2015.)
Руководилац Западне области у оквиру Заједнице машинских школа (од 2013.)
Члан Главне пројектне групе у оквиру Пројекта Регионални центри компетенција, РеЦеКо – Србија (2009 – 2013.)
Члан Извршног одбора Заједнице електротехничких школа од 2003.
Члан Извршног одбора Заједнице машинских школа од 2002.

Лидија Крстић Стојичић

Реализатор
0645651885
lidija@csuleskovac.edu.rs
Звање:

магистар дидактичко-методичких наука  

Установа:

Центар за стручно усавршавање у образовању Лескова 

Радно место:

саветник за професионални развој  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 ОШ "Вожд Карађорђе" Лесковац професор разредне наставе
2001 2002 ОШ „Коста Стаменковић“ Лесковац професор разредне наставе
2002 2003 ОШ "Трајко Стаменковић" Лесковац професор разредне наставе
2005 2007 ОШ "Вожд Карађорђе" Лесковац професор разредне наставе
2007 2008 ОШ „Ђура Јакшић“ Турековац професор разредне наставе
2008 2009 ОШ „Јосиф Панчић“ Орашац професор разредне наставе
2009 2010 ОШ „Десанка Максимовић“ Грделица професор разредне наставе
2010 2018 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац саветник за професионални развој
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интерактивна настава применом проблемске наставе , стручни рад Аутор „Образовна технологија“ бр.3-4/2005. Београд 2005
Акредитовани семинар "Да у школи другарство не боли" Коаутор Каталог ЗУОВ 2014
Акредитовани семинар "Да у школи другарство не боли - програм превенције вршњачког насиља" Коаутор Каталог ЗУОВ 2016
Акредитовани семинар "Да у школи другарство не боли - програм превенције вршњачког насиља" Коаутор Каталог ЗУОВ 2018

Оливера Ивановић

Реализатор
0642243730
olivera@csuleskovac.edu.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Центар за стручно усавршавање у образовању Лескова 

Радно место:

стручни сарадник у Ресурсном центру 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2010 НВО Ресурс центар Лесковац сарадник на пројектима
2010 2018 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац стручни сарадник у Ресурсном центру
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како до инклузије у вртићу Реализатор ЗУОВ 2017

Јелена Стаматовић

Реализатор
0648374931
jelena.stamatovic22@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Педагошки факултет у Ужицу 

Радно место:

ванредни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1999 ОШ Посавски партизани Обреновац Педагог
1999 2003 ОШ Јован Поповић Београд Педагог
2003 2004 Ужичка гимназија Вд директора
2004 2009 Министраство просвете, Школска управа Ужице Просветни саветник
2009 2018 Педагошки факултет Ужице Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетенције наставника за самовредновање васпитно-образовног рада Аутор Научни скуп: Настава и учење-циљеви, стандарди, исходи, Учитељски факултет Ужице 2012
Примена акционих истраживања у процесу самовредновања рада наставника Аутор Зборник Учитељског факултета у Ужицу, бр. 19 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Квалитет и самовредновање наставника, 2015, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду Аутор

Тања Аднађевић

Реализатор
0607040178
tadnadjevic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

руководилац сектора за програмске активн 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Научни сарадник - истраживач
2016 2018 Центар за промоцију науке Руководилац сектора за програмске активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
System2020 Извођач System2020 (EU, HORIZON2020, H2020-SwafS-2016-17/H2020-SwafS-2017-1) 2017
Ноћ истраживача Извођач Researcher's Night 2016/2017 "ReFocuS" (EU, HORIZON2020, MSCA-NIGHT-2016- 722341) 2016
Разбијање ГМО митова Предавач Радионица "Improving Skills of Biology Teachers in Serbia", Пројекат финансирао - European Society for Evolutionary Biology (ESEB) Outreach Fund, 2016 2016
Heterogeneity of scientific communication Предавач "Neuroscience: The other perspective - from soft skills and statistics to ethical issues". DAAD - German Academic Exchange Service, Project "Academic 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско биолошко друштво
Друштво генетичара Србије
Европско друштво за еволуциону биологију
Европско друштво за мутагенезу
Чланица управног одбора и програмске комисије за биологију, Истраживачка станица Петница
Чланица комисије интернационалних и националних такмичења у организацији Регионалног центра за таленте, Београд 2, Србија
Менторка и супервизорка дипломских, мастер и докторских теза, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду, Београд, Србија

Данимир Мандић

Реализатор
0113615225
danimir.mandic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор техничких и педагошких наука 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

редовни проф. Инф. и обр.технологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2018 Учитељски факултет Универзитета у Београду Декан - редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
WEB портали и образовање на даљину у функцији подизања квалитета наставе Аутор Медиаграф, Београд 2006
Информационе технологије – Европски стандарди информатичких знања Аутор Медиаграф, Београд 2005
Дидактичко - информатичке иновације у образовању Аутор Медиаграф, Београд 2003
Методика информатичког образовања Аутор Филозофски факултет, Бања Лука 2003
Информациона технологија у образовању Аутор Филозофски факултет, Источно Сарајево 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мандић, Д; Ристић, М.: Практикум из образовне технологије, Merlin Company, Ваљево, 2007. стр. 148. , публикација за мерење, праћење и истраживање квалитета знања студената Коаутор
Надрљански, Ћ - Мандић, Д: Информациони системи у образовању, Издавач: Центар за усавршавање руководилаца у образовању,.Београд, 1996 стр. 119. Коаутор
Вилотијевић, М. - Мандић, Д.: Управљање променама-иновацијама у образовању, Филозофски факултет у С. Сарајеву, Министарство просвете Републике Српске, С. Сарајево, 2004. стр 168. Коаутор
Крсмановић, С - Мандић, Д : Менаџмент информационих система – Технологија – организациија - Управљање, треће допуњено и измењено издање, Издавачи: Учитељски факултет у Београду и Факултет за менаџмент БК, Београд, 1997. стр. 442. Коаутор
Мандић, П - Мандић, Д: Образовна информациона технологија, Издавач: Учитељски факултет у Београду , Учитељски факултет у Ужицу, Учитељски факултет у Јагодини, Београд, 1996. стр. 286. Коаутор

Катарина Јонев

Реализатор
0652104421
jonev.katarina@gmail.com
Звање:

докторанд на Факултету за безбедност 

Установа:

Факултет за безбедност Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2015 Факултету за дипломатију и безбедност Асистент на предмету међународно јавно право
2016 2018 Женевски центар за демократску контролу оружаних снага Менаџер пројекта
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
‘’Заштита сајбер простора кроз Повељу УН’’ Аутор Међународна научна конференција у Тивту 2015
''Сајбер тероризам и последице'' Аутор Научна конференција ''Дани Арчибалда Рајса'' 2016
''Еколошке последице сајбер напада: стварно и могуће'' Аутор Научна конференција ''Еколошка криза:техногенеза и климатске промене'' 2016
Утицај терориста на младе у сајбер простору'' Аутор Институт за стратегијска истраживања, Војна Академија, Универзитет одбране, округли сто ''Хибридно ратовање'' 2017
''Заштита деце и младих на Интернету'' Аутор Научна конференција у организацији Омбудсмана АП Војводина ''Шест месеци од почетка примене закона о насиљу у породици'' 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Часопис ‘’Ecologica’’, тема "Сајбер тероризам и потенцијалне последице по животну средину" Аутор
Часопис Безбедност, тема "Сајбер тероризам и употреба сајбер простора у терористичке сврхе", Министарство унутрашњих послова РС Аутор
Journal of Liberty and International affairs, tema ‘’The influence of Islamic state on the global security’’ Аутор
Часопис Међународна политика , Институт за међународну политику и привреду, децембар 2017 - Изложеност деце терористичком садржају на интернету" Аутор
Часопис за криминалистику и право, Криминалистичко - полицијска академија, јануар 2018. - "Сајбер напади и Повеља Уједињених нација" Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Надзорног одбора удружења судских ИТ вештака ''ИТ Вештак''
Члан Удружења ''Е-развој''
Најмлађи члан Српске Краљевске Академије Иновационих наука