Актуелности у образовном систему Републике Србије

Код одобреног скупа: 211  

Конференција

Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23, КикиндаЗорица Николић
mreza.centara@gmail.com
034201303
0605598800

Актуелности у образовном систему Републике Србије

Упознавање учесника са најновијим актуелностима и променама у образовном систему Репблике Србије

Нови програми наставе и учењу у 1,2, 5. и 6. разреду ОШ; Реформе гимназија и нови програми у првом разреду; Ревидирани стандарди квалитета рада и лиценцирање директора; Будућност образовања у Србији кроз призму квалитета образовања; Стандарди постигнућа ученика; Актуелности у систему стручног усавршавања у Републици Србији; Актуелности у систему стручног усавршавања у свету; Системи подршке директорима образовно-васпитних институција; Матура и национални испити; Резултати овогодишње мале матуре; Пројектна настава у ИКТ окружењу; Развојни приступ школи кроз процес самовредновања; Превенција интернет насиља; Ноћ истраживача – научници у служби неформалног образовања и промоцију науке; Улога ЦПН -а у неформалном образовању и пр. настави.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор разредне наставе Данијела Марковић , Регионални центар Ниш
специјалиста за менаџмент у образовању Горица Станојевић , Регионални центар Чачак
професор разредне наставе Милена Вићевић , Регионални центар за професионални развој Ужице
дипломирани биолог Зорица Николић , ЦСУ Крагујевац
Мастер економиста Марина Костић , Центар за промоцију науке
мастер образовних политика Анка Ивановић , Центар за стручно усавршавање у образовањуЛесковац
Дипломирани инжењер металург Драган Туцаковић , Техничка школа, Ужице
магистар дидактичко-методичких наука Лидија Крстић Стојичић , Центар за стручно усавршавање у образовању Лескова
професор разредне наставе Оливера Ивановић , Центар за стручно усавршавање у образовању Лескова
доктор педагошких наука Јелена Стаматовић , Педагошки факултет у Ужицу
доктор биолошких наука Тања Аднађевић , Центар за промоцију науке
доктор техничких и педагошких наука Данимир Мандић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
докторанд на Факултету за безбедност Катарина Јонев , Факултет за безбедност Београд

2

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

6.500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Цептер", Врњачка бања 14.11.2018. 143