Пејзажна хортикултура 2018

Код одобреног скупа: 21  

Симпозијум

Удружење за пејзажну хортикултуру Србије
Кнеза Вишеслава 1, 11030 БеоградМилка Главендекић
milka.glavendekic@mts.rs
0113053899
0638512627
0112545485

Пејзажна хортикултура 2018

Представљање новијих сазнања научних дисциплина из области пејзажне архитектуре и хортикултуре и заштите украсних биљака и утицаја зеленила на здравље грађана наставницима општеобразовних и стручних предмета су значајни за формирање компетентних кадрова средњег образовања. Симпозијум поред презентација, прати и зборник предавања, који служи предметним наставницима као извор знања за одређене наст

Теме симпозијума "Пејзажна хортикултура 2018" су груписане у целине: Расадничарство и цвећарство, Интегрална заштита биља у пејзажној архитектури и хортикултури, Употреба уџбеника и других извора знања за боље наставне садржаје и промоцију пејзажне архитектуре и хортикултуре, Интегрална заштита пејзажноархитектонског наслеђа и пејзажни инжењеринг и Пејзажноархитектонски дизајн и социоекономски значај зелених површина. Четрнаест пленарних предавања је намењено продубљивању знања предметних наставника. Пет нових публикација олакшава предметним наставницима усвајање научних сазнања о климатским променама, идентификацији штетних организама, средствима за исхрану и заштиту украсних биљака, о економици и организацији у пејзажној архитектури.

избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област

редовни професор Милка Главендекић , Универзитет у Београду - Шумарски факултет
доцент Драгана Скочајић , Универзитет у Београду-Шумарски факултет
доцент Биљана Видовић , Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет
доцент Марија Марковић , Универзитет у Београду - Шумарски факултет
ванредни професор Бојан Стојнић , Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет

1

90

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Улица Кнеза Вишеслава 1, Шумарски факултет, амфитеатар 13.02.2018. 17