Социологија у XXI веку: изазови и перспективе

Код одобреног скупа: 208  

Конференција

Српско социолошко друштво
Краљице Наталије 45Јасмина Петровић
jasminafilfak1@gmail.com
018514312
0643227240

Социологија у XXI веку: изазови и перспективе

Унапређивање компетенција и иновирање теоријско методолошких сазнања средњошколских професора у области социолологије и њихова примена у реализацији наставе социологије.

1. о потенцијалима социолога и социолошког приступа/социолошке имагинације да се носе са проблемима друштва у XXI веку; 2. да ли глобализација, као друштвени процес, представља подстицај развоју социологије и како то она чини? 3. да ли истраживање социјалних разлика, које додатно глобализација увећава, помера на друштвену маргину социологију као науку? 4. мултидисциплинарност истраживања друштвених појава и проблема vs.дисциплинарном (социолошком) проучавању. Однос ова два приступа и њихов утицај на развој социологије. 5. каква је истраживачка пракса социологије? Фундаментална и примењена истраживања у социологији. О коњунктурности социолошког истраживања. 6. значај социолошког „прекограничног“ повезивања и могућности area study приступа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор емеритус Љубиша Митровић , Филозофски факултет у Нишу
редовни професор Јасмина Петровић , Филозофски факултет у Нишу
редовни професор Срђан Шљукић , Филозофски факултет у Новом Саду

1

70

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ниш, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2 10.11.2018. 7