Социологија у XXI веку: изазови и перспективе

Код одобреног скупа: 208  

Конференција

Српско социолошко друштво
Краљице Наталије 45Јасмина Петровић
jasminafilfak1@gmail.com
018514312
0643227240

Социологија у XXI веку: изазови и перспективе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор емеритус Љубиша Митровић , Филозофски факултет у Нишу
редовни професор Јасмина Петровић , Филозофски факултет у Нишу
редовни професор Срђан Шљукић , Филозофски факултет у Новом Саду

1 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ниш, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2 10.11.2018. 7

Радне биографије


Љубиша Митровић

Члан програмског одбора и реализатор
063217964
ljubisa.mitrovic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

професор емеритус 

Установа:

Филозофски факултет у Нишу 

Радно место:

универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1971 2018 Филозофски факултет у Нишу сва универзитетска звања
1983 1987 Филозофски факултет у Нишу декан
1987 1989 Универзитет у Нишу проректор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Savremeno društvo – strategije razvoja i akteri, Institut za političke studije, Beograd, 1996 Аутор објављена монографија 1996
Социологија у Србији између професионализације и инструментализације, Социологија (посебно издање), 2010, 243-252 Аутор објављен рад 2010
Савремена социологија друштвених промена – изазови и одговори”, Теме,2005, 3, 337-350, Аутор објављен рад 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Opšta sociologija – predmet, teorije, savremeno društvo, 2003, Sven, Аутор
Творци нових парадигми у социологији, 2008, Институт за политичке студије Аутор
Sociologija razvoja, 1992, Stručna knjiga, Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града Ниша за науку Скупштина града Ниша 1987
Награда Министарства просвете и науке за научни допринос Министарство просвете и науке 2004
Illuminated Diploma of Honour in Recognition of Outstanding Achievements in the Field of Sociology International Biographical Centre, Cambridge, England 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Социолошког друштва Србије 1985–1997.
Регионални координатор мреже за Балкан за International Research Foundation for Development (Cambridge, USA), од 2000.
Директор Центра за балканске студије од 2001.
Члан Борда Светске универзитетске академије “Платон”, Патра (Грчка) од 2002
Члан Међународне словенске академије наука, образовања и културе (МСА), Москва (Русија)
Члан Српског социолошког друштва
Члан Међународне асоцијације конфликтолога, Москва (Русија) од 2004

Јасмина Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
0643227240
jasminafilfak1@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Нишу 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2011 Филозофски факултет у Приштини (Косовској Митровици) асистент приправник, асистент, доцент
2012 2018 Филозофски факултет у Нишу доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Глобализација и глобалне неједнакости: теоријски и методолошки изазов за социологију. У Глобализација и десуверенизација, Вулетић, В, Ћирић, Ј., Шуваковић, У. (ур.и пр.), 723–748. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд : Српско социолошко друштво: Институт за упоред Аутор објављен рад 2013
Мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ у проучавању друштвених појава: конкретизација на примеру скице једног пројекта. У Проучавање друштвених појава. Методолошка разматрања, приредили Д. Б. Ђорђевић и Ј. Петровић, 1-26. Ниш: Филозофски факултет. Коаутор објављен рад 2014
Белешка о тзв. новој француској социологији и њеним методолошким консеквенцама – осврт на најважнија питања. У Проучавање друштвених појава. Методолошка разматрања, приредили Д. Б. Ђорђевић и Ј. Петровић, 213-222. Ниш: Филозофски факултет Аутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Огледи о образовању у Србији: поглед на скрајнута питања, 2012, Филозофски Факултет Универзитета у Приштини Аутор
Животи у сенци: социолошка студија о особама са инвалидитетом у Србији. 2016, Универзитет у Нишу Аутор
Parodija tragičnog – Kič kao konstituens političke i kulturne ideologije, 2002, Institut za filozofiju i političku teoriju, IAC, Filozofski fakultet u K. Mitrovici Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актуелна председница Српског социолошког друштва
члан жирија за доделу годишње награде за најбољу књигу из области социологије „Војин Милић“, коју додељује Српско социолошко друштво (2014, 2015 и 2016)
члан Европске асоцијације социолога (European Sociological Association) od 2016
члан Одбора Српског социолошког друштва за такмичење ученика средњих школа из социологије 2012. и 2013. године;

Срђан Шљукић

Члан програмског одбора и реализатор
0638658723
srdjan.sljukic@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1998 Више основних школа у селима на територији АП Војводине Наставник енглеског језика
1998 2018 Филозофски факултет у Новом Саду сва универзитетска звања
2004 2005 Министарство за државну управу и локалну самоуправу Владе Републике Србије Начелник Западнобачког округа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Урбана култура Коаутор објављена монографија 2002
Раскршћа Србије Коаутор објављена монографија 2007
Сељак и задруга у равници Аутор објављена монографија 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мит као судбина, 2011, Каирос Аутор
Земља и људи, 2012, Медитеран паблишинг Коаутор
Село у социолошком огледалу, 2015, Медитеран паблишинг Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у Србији у 2015. години Српско социолошко друштво 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско социолошко друштво (председник 2015-2017)
Српско удружење за социологију села и пољопривреде (председник 2011-)
Члан жирија за награду „Теодор Павловић“ (Банатски културни центар и Матица српска)