ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

Код одобреног скупа: 206  

Конференција

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ - СИРМИЈУМ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 29Гордана Степић
vs.gordana.stepic@gmail.com
022622231
0642378595

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
redovita profesorica Milena Ivanuš Grmek , Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
izvanredna profesorica Lidija Vujičić , Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
redovni profesor GABRIELA KELEMEN , Univerzitet u Aradu, Rumunija
associate professor, PhD Miha Marinšek , University of Maribor, Faculty of Education
vanredni profesor Veselin Mićanović , Univerzitet Crne Gore,Filozofski fakultet, Nikšić
Ванредни професор Мухамед Омеровић , Универзитет у Тузли,Филозофски факултет
Доктор дидактичко-методичких наука Зорица Ковачевић , Учитељски факултет Универзитет у Београду
Доктор филолошких наука Јелена Пртљага , Висока школа струковних студија за вапитаче „Михаи
Саветник-координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образовања
Саветник-координатор Весна Картал , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Доктор педагогије Гордана Мијалиловић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор педагошких наука Марта Дедај , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор књижевних наука Маја Цвијетић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор наука из области физичке културе Дејан Савичевић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор књижевних наука Слађана Миленковић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица"

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Живка Крњаја

Члан програмског одбора и модератор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Филозофски факултет у Београду Редовни професор
2013 2016 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица и Виша професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике Аутор Настава и васпитање, бр.2, 221-232. 2014
Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији Аутор Социологија, бр.3, 286 -303. 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања Коаутор Педагогија, бр.2. 160 -173. 2104
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања Коаутор Педагогија, бр.3. 220 -232. 2014
School is not a factory - Interactive System of Professional Development: Networking. Коаутор Journal of education and future,бр. 1, стр. 133-142. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Драгана Павловић Бренеселовић

Члан програмског одбора
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица сарадник
1983 1985 Филозофски факултет библиотекар
1985 2018 Филозофски факултет наставник сада у звању редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Партнерски односи у образовању. Аутор Андрагошке студије, бр. 2, стр. 149-167. 2010
Добробит детета у програму наспрам програма за добробит Аутор Настава и васпитање, 59, бр. 2, стр. 251-264 2010
Дечји вртић као модел центар ---- 2014
Смернице за израду основа програма предшколског васпитања усмереног на односе. Коаутор Педагогија, 69, бр. 3, стр. 351-360 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања Коаутор Педагогија, 69, бр. 2, стр. 212-225 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић Бренеселовић, Д. (2000). Партнерски односи у образовању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију/ЦИП Центар за интерактивну педагогију Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера – системски приступ односу породице и јавног васпитања, Београд: Филозофски факултет Аутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2015). Где станује квалитет – истраживање са децом праксе дечјег вртића. Књига 2. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Павловић Бренеселовић, Д., Крњаја, Ж. (2017). Калеидоскоп – основе диверсификације програма ПВО Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Milena Ivanuš Grmek

Члан програмског одбора
31394812
milena.grmek@um.si
Звање:

redovita profesorica 

Установа:

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

Радно место:

profesorica pedagogije i sociologije  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1994 Pedagoški inštitut, Ljubljana istraživač
1994 2018 Univerza v Mariboru, Pedagoški fakultet Asistentica, profesorica, dekanica
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Project work in environmental studies Коаутор Curriculums of early and compulsory education, collected papers of 3rd Scientific Research Symposium Curriculums of Early and Compulsory Education 2009
Kompetencije vaspitača za planiranje vaspitno-obrazovnog rada sa decom koja imaju posebne potrebe Коаутор Inkluzivno obrazovanje u funkciji pozitivnog razvoja dece, Beograd 2016
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa v inkluzivnem vrtcu Коаутор Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju, Maribor 2018
Poimanje učenja kod vaspitača predškolske dece Коаутор Kompetencije vaspitača za društvo znanja : tematski zbornik, Kikinda 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Osnove didaktike, 2011, Univerza v Mariboru, Pedagoški fakultet Коаутор
Introduction to didactics, 2017, Univerza v Mariboru Коаутор
Didaktika : distance learning, 2008, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Slodre
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje Svet za kakovost in evalvacije
Svet za kakovost in evalvacije

Lidija Vujičić

Члан програмског одбора
091265800
lidija.vujicic@uniri.hr
Звање:

izvanredna profesorica 

Установа:

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Радно место:

sveučilišna nastavnica - dekanica 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1994 Predškolska ustanova Pula Stručni suradnik - pedagog
1994 2005 Ministarstvo prosvjete i sporta RH, Zavod za školstvo Viša savjetnica za predškolski odgoj
2005 2108 Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Sveučilišna nastavnica
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Vujičić, L., Čepić, R., Tatalović Vorkapić, S. Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences. Коаутор Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje/Croatian Journal of Education, 2015, 17(2), 175-189. 2015
Vujičić, L.; Čamber Tambolaš, A. Professional Development of Preschool Teachers and Changing the Culture of the Institution of Early Education Коаутор Early Child Development and Care, Routledge: Taylor & Francis Group, 2017, Vol. 187, p. 1-13 2017
Vujičić, L., Boneta, Ž., Ivković, Ž. The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia Коаутор Center for Educational Policy Studies Journal , 2015, 5, 139-157; 2015
Inicijalno obrazovanje studenata u kontekstu novog pristupa istraživanju kulture odgojno-obrazovne ustanove Предавач Pozvano plenarno predavanje, 2017 Međunarodni znanstveno-stručni skup Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi, Sisak, 21.- 2017
The European Perspective of Croatian Education System: Challenges and Dilemmas Предавач Izlaganje: ECER 2017, Copenhagen, Denmark, from 22 to 25 August 2017.(u ko-autorstvu) 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Okruženje za učenje i kultura ustanove, 2018, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, str. 150 Коаутор
Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja. Rijeka: Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. str. 170. 2016. Аутор
Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove. Zagreb: Mali profesor. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. str. 194., 2011. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
EECERA (European Early Childhood Education Research)
OMEP (World Organization for Early Childhood Education)
Universitas (Udruga za razvoj visokog obrazovanja)
HUOI (Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja dio krovne Europske organizacije ECER-a)

GABRIELA KELEMEN

Члан програмског одбора и реализатор
40257283
gabrielakelemenuav@gmail.com
Звање:

redovni profesor 

Установа:

Univerzitet u Aradu, Rumunija 

Радно место:

doktor nauka o obrazovanju 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2006 Preuniversitar level teaching in pre-university education
2006 2018 aculty of Educational Sciences and Social Work, „Aurel Vlaicu” University university instructor,Lecturer,Assoc.prof. Full prof.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The role of extra-curricular activities in developing pre-school children's personality Аутор Social Science Today: Betweeen Theory and Practice, Cambridge Scholars Publishing, 2010, p.55-76 2010
Educational models adaptated to Gifted children Аутор Zbornik Radova, Daroviti i Drustvena Elita, Editura Tuli, Vîrşeţ, p.272-283. 2009
Education of Gifted Children, a Problem of General Interest Коаутор Mitteilungen Klosterneuburg, Journal 64(2014)2, pp. 50-pp.73, 2014
Ways to Determine Students to Become Competent Teachers Аутор Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 47, 2012, Pages 1911-1916, 2012
Methods for improving students learning, in volumul Аутор "Education Facing Contemporary World Issues", Piteşti, Romania, 457-469 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Gabriela, Kelemen, Alina Roman; (2014), Elemente de pedagogie. Repere în evaluarea cunoştinţelor psihopedagogice, Învăţătorul Modern, Chişinău, Moldova, ISBN 978-9975-9949-3-4 . Коаутор
Gabriela Kelemen, Metodica educării limbajului, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, (ISBN: 978-973-752-615-1), 2012, 268 pagini; Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Member in ASTE Association for Science Teacher Education
Member in IEDRC International Economics Development Research Center
Member in L’Association Francophone d’Éducation Comparé, Franţa

Miha Marinšek

Члан програмског одбора и реализатор
41955103
miha.marinsek@um.si
Звање:

associate professor, PhD 

Установа:

University of Maribor, Faculty of Education 

Радно место:

higher education lecturer – senior lectu 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2003 Elementary school Bojan Ilich Physical education teacher
2001 2008 Sport club Center Maribor Gymnastics coach
2008 2018 University of Maribor, Faculty of education Assistant, lecturer, senior lecturer
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Beliefs of Slovenian early childhood educators regarding the implementation of physical education. Коаутор European physical education review 2018
European student-athletes' perceptions on dual career outcomes and services. Коаутор Kinesiologia Slovenica 2016
Development of key competencies for a professional growth of pre-school programme students. Коаутор Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko 2015
Dual career in higher education - winner project. Предавач Conference of Slovenian Gymnastics Federation 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Sport in the function of experiential education, 2017, Amalietti & Amalietti. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Sport scientific and practical aspects: international scientific journal of kinesiology, member of the Scientific board.

Veselin Mićanović

Члан програмског одбора и реализатор
69453936
vele-nk@t-com.me
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

Univerzitet Crne Gore,Filozofski fakultet, Nikšić 

Радно место:

profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2010 OŠ „Luka Simonović“ profesor
2010 2018 Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet - Nikšić profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Metodička praksa vaspitača u Bolonjskom sistemu studiranja Аутор Mićanović, V. (2010) Metodička praksa vaspitača u Bolonjskom sistemu studiranja, Sociološka luča, Nikšić: Filozofski fakultet, br. 1, str. 196-209. I 2010
Rano matematičko obrazovanje i savremeno shvatanje Коаутор Mićanović, V., Novović, T. (2013) Rano matematičko obrazovanje i savremeno shvatanje, u zborniku: Vaspitač u 21. veku, Aleksinac: Visoka škola za vasp 2013
The cognitivist approach to the development of functional thinking within the children in the early school years Коаутор The cognitivist approach to the development of functional thinking within the children in the early school years, Nastava i vaspitanje 2015
Dimensions of Preschool Education Environment in Montenegro Коаутор Dimensions of Preschool Education Environment in Montenegro, Croatian Journal of Education, Zagreb: Faculty of Teacher Education University of Zagreb. 2015
Inclusive values in the planning of Mathematical issues at an early age. Коаутор Inclusive values in the planning of Mathematical issues at an early age. South African Journal of Education, 37(2), 1-10. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Modeli primjene računara u početnoj nastavi matematike, 2016, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 1-234. Коаутор
Zbirka igara i aktivnosti, 2016, Podgorica: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Коаутор

Мухамед Омеровић

Члан програмског одбора
061727831
ekotk@bih.net.ba
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Тузли,Филозофски факултет 

Радно место:

Доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1981 1991 Основне школе у БИХ(општина Калесија,Коњиц и Зворник) Наставник биологије и хемије
1991 2009 Ош Тојшићи-Калесија,(1991-19996)ОШ Мемићи.Калесија (1996-2009) Директор школе
2009 2018 Универзитет у Тузли,Филозофски факултет Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај игре у развоју дјетета предшколске доби Аутор Знанствена конференција с међународном сурадњом ''Дијете, игра, стваралаштво'', Филозофски факултет у Сплиту и Савез друштава „Наша дјеца“, Хрватска 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Предшколска педагогија, 2009, ОФФ-СЕТ, Тузла Коаутор
Методика наставног рада – педагошка моћ одлучивања, 2016, ОФФ-СЕТ, Тузла Аутор
Вредновање педагошког рада у школи – сусрет с методичком аксом, 2014, ОФФ-СЕТ, Тузла Аутор
Основе еколошке педагогије - методе еколошког одгоја и образовања, 2012, ОФФ-СЕТ, Тузла Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање -Захвалница Унија студената Универзитет у Тузли 2015
Бројна признања и захвалнице установа(школа )-преко 20 (2010-2017) Основне и средње школе Тузланског кантона 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Предсједник и осниваč асоцијације еколошких организација у Тузланском кантону ЕКОЛОШКИ САВЕЗ’’ЕКО-ЗЕЛЕНИ’’ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Зорица Ковачевић

Члан програмског одбора
065228933
zorica.kovacevic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Учитељски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Доцент за уже научну област Дидактика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1998 ОШ «Иван Гундулић» у Београду Професор разредне наставе
1998 2018 Универзитет у Београду Учитељски факултет сарадник, асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
From obsolete to contemporary preschool education (experiences in Serbia) Коаутор Early Years - An International Research Journal 2018
Имплицитне теорије будућих васпитача и учитеља о креативности Коаутор Даровитост и креативни приступи у учењу – Тематски зборник 2018
Самостални рад деце и ученика у области упознавања и разумевања света и настави природе и друштва Аутор Настава и васпитање 2017
Preparing children and pupils for independent learning as an educational goal Аутор Мodern trends in teaching and education – Тематски зборник 2016
Ставови васпитача о педагошким вредностима радних листова за децу предшколског узраста Аутор Иновације у настави 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Оспособљавање за самостално учење, 2018. Учитељски факултет Универзитет у Београду Аутор
Инструкције за самостално учење у уџбеницима за млађе разреде, 2011.Учитељски факултет Универзитет у Београду Аутор
Основе дидактике – приручник за самостални рад студената, 2010, Учитељски факултет Универзитет у Београду Коаутор
Методика васпитно-образовног рада – практикум за студенте на смеру за образовање васпитача у предшколским установама, 2010. Учитељски факултет Универзитет у Београду Коаутор

Јелена Пртљага

Члан програмског одбора и модератор
0606155811
vsvasdirektor@hemo.net
Звање:

Доктор филолошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за вапитаче „Михаи 

Радно место:

професор и директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Висока школа струковних студија за вапитаче „Михаило Палов“ Вршац наставник, предавач професор струковних студија
1999 2018 Учитељски факултет Универзитета у Београду наставник, предавач, доцент за предмет Енглески језик
2013 2018 Висока школа струковних студија за вапитаче „Михаило Палов“ Вршац Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Prtljaga, J. (2016). Identification of desirable key competencies of preschool teachers: Experiences for the TEMPUS project: Harmonization of preschool teacher education curricula in Serbia Аутор • Објављен рад у: Journal Plus Education, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151 Vol XVI (2016), No. Oct: 46 – 57. 2016
Prtljaga, P. i Prtljaga, J. (2017). Menadžment obrazovanja u Web 3.0 okruženju Коаутор Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU. Novo Mesto 2017
Prtljaga, J. (2017). Cross-cultural communication skill as one of the key competencies in education Аутор Proceedings of the Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space 2017
Nedimović, T, Sturza Milić, N. i Prtljaga, J. (2017). Early Development – The Role of Motivation in Learning of Preschool Childre Коаутор Cognitive Characteristics of Transdisciplinarity. Applications in Psychology and Psychotherapies (SICAP): 154-163. 2017
Prtljaga, J, Gojkov – Rajić, A. (2017). Mogućnosti razvoja intrapersonalne darovitosti u učenju i poučavanju stranog jezika. Коаутор Gojkov, G. i Stojanović, A. (ur): Intraperonsalna darovitost – mogućnost razvoja (tematski zbornik): 179- 188. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Prtljaga, J. (2014). Deontička modalnost u engleskom i srpskom jeziku. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“, Vršac. Аутор
Đorđev, I., Prtljaga, P., Prtljaga, J., Nedimović, T. i Stojanović, A. (2016). Vodič za obuku/Training guidelines. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“. Vršac. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
World Council for Gifted and Talented Children, делегат
European Society for the Study of English, члан

Сандра Бацковић

Члан програмског одбора и реализатор
065533104
sandra.backovic@zuov.gov.rs
Звање:

Саветник-координатор 

Установа:

Завод за унапређивање васпитања и образовања 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Завод за унапређивање васпитања и образовања саветник координатор, Центар за професионални развој запосл
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај стручног усавршавања васпитача у предшколским установама, 2013. Предавач Скуп Удружења васпитача у болничким групама 2013
Могућности стручног усавршавања запослених у предшколским установама, 2014. Аутор Монографија, ЗУОВ 2014
Полазишта Основа програма предшколског васпитања и образовања, 2015. Предавач Скуп Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије 2015
Стручно усавршавање као одлика професије васпитача, 2016. Реализатор Скуп Савеза удружења васпитача Србије 2016
О личном ставу и заједничким вредностима у предшколском васпитању и образовању, 2017. Коаутор Зборник радова са сусрета педагога, ПДС и Филозофски факултет, Београд «(Вас)питање данас» 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за планирање стручног усавршавања, ЗУОВ, 2012. Коаутор

Весна Картал

Члан програмског одбора и реализатор
064866503
kartalvesna@gmail.com
Звање:

Саветник-координатор 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Професор разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу учитељица
2001 2006 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу директор
2006 2018 Завод за вредновање квалитета образовања и васпита Саветник-координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Наставни програм као фактор успешности ученика на међународним тестирањим Аутор Иновације у настави 1, Учитељски факултет, Београд. 2014
Наставни програм као фактор успешности ученика на timss 2011 испитивању из природних наука Аутор екундарне анализе истраживачких ауторналаза у светлу нових политика у образовању, МПНТР и Друштво истраживача у образовању у Србији, Београд. 2009
Report on on‐line trial test for fourth‐grade students. Institute of Education Sciences Коаутор The Education Resources Information Center (ERIC). 2015
TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science Коаутор Volumes 1. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Од златне рибице до Месеца, 2013, Креативни центар, Београд. Аутор
Chú cá váng vá Chuyến du hánh đến mặt trặng, First News-Tri Viet Publishing, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. Аутор

Гордана Мијалиловић

Члан програмског одбора и реализатор
069177700
vs.gordana.mijailovic@gmail.com
Звање:

Доктор педагогије 

Установа:

ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1988 ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица Педагог
1988 1990 ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица Помоћник директора
1990 1994 ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица Директор
1994 2001 ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица Педагог
2001 2005 Виша школа за образовање васпитача Сремска Митровица Предавач за педагошку групу предмета
2005 2018 ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица Професор за педагошку групу предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређење компетенција за рад са даровитом децом у предшколској установи - приказ пројекта . Коаутор Тематски зборник „Унапређење квалитета живота дјеце и младих“ Тузла, 141-153. 2016
The Harmonization And Modernization Of The Curriculum For Teacher Training In Serbia Through Tempus Teach Project. Коаутор 10th International Technology, Education and Development ConferenceINTED2016, Valencia, Spain. IATED Academ 2016
Preschool teachers education in the field of early inclusion - evaluation of specialist studies. Коаутор 10th International Technology, Education and Development Conference, Spain: Valencia, 3768-3776. 2016
Примена новог модела адаптације деце у јаслицама – пример добре праксе. Коаутор Педагошка стварност. 61(4), 694-703. 2016
Индивидуализација васпитно-образовног рада: идеал и (или) стварност. Аутор Образовање васпитача за рад у инклузивним условима, Тематски зборник 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Игра у предшколском курикулуму. (2012). Београд: Задубина Андрејевић. Аутор
Представе о деци. (2013). ВШССВПИ-Сирмијум. Сремска Митровица Аутор
Пројектно учење у иницијалном образовању васпитача. (2018). ВШССВПИ-Сирмијум. Сремска Митровица. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога Србије
Конференција Академија и струковних школа Србије.

Марта Дедај

Члан програмског одбора и модератор
0691777095
vs.marta.dedaj@gmail.com
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2005 Школа за основно и средње образовање „Братство“, Бечеј Педагог
2006 2010 Школа за основно и средње образовање „Братство“, Бечеј Помоћник директора, педагог
2011 2012 Школа за основно и средње образовање „Братство“, Бечеј Директор
2013 2018 ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица Професор педагошке групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сарадња васпитача, родитеља и дефектолога у раду са децом на раном узрасту Коаутор Тематски зборник, VII Међународна научно-стручна конференција "Унапређење квалитета живота дјеце и младих" 2016
Model of recognition, identification and additional support for gifted children in preschool institutions Коаутор International Thematic Collection of papers, MENSA Srbije, 24-40. 2017
Компетенције васпитача у инклузивном окружењу Коаутор Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium, University of Belgrade 2017

Маја Цвијетић

Члан програмског одбора и модератор
0691777014
maja.cvijetic@gmail.com
Звање:

Доктор књижевних наука 

Установа:

ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 ОШ „Свети Сава“, Сремска Митровица Професор енглеског језика
2001 2002 Економска школа „9.мај“, Сремска Митровица Професор енглеског језика
2002 2007 Митровачка гимназија, Сремска Митровица Професор енглеског језика
2007 2018 ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица Професор стуковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ставови учитеља и наставника о информационо-комуникационо технолошким компетенцијама Аутор Педагошка стварност 2015
Intercultural Education within Kindergarten Curriculum Аутор International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, SCIECONF, Slovakia 2014
Практичне импликације контекстуалног учења и поучавања у предшколској установи Аутор Међународни знанствено-стручни скуп: Садашњост за будућност одгоја и образовања – могућности и изазови, Учитељски факултет Свеучилишта у Загреб 2017
Outcome-based Education at Preschool Teacher Training College Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO2012, Зрењанин. 2012
Значај и развој комуникативне компетенције студената у учењу енглеског језика Аутор Педагошки записи, бр.1-2 2016

Дејан Савичевић

Члан програмског одбора и модератор
069177702
dejansavicevic1971@gmail.com
Звање:

Доктор наука из области физичке културе 

Установа:

ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1998 Основна школа „Јован Јовановић Змај“ , Сремска Митровица Професор физичког васпитања
1998 2002 Средња школа „Драгиња Никшић“, Сремска Митровица Професор физичког васпитања
2002 2008 ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица" Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савичевић, Д , Вишњић, Д, Сузовић, Д, Драгић, Б. (2010). Диференцирани програмски дизајн спортских школа као фактор моторичке ефикасности седмогодишњих дечака Коаутор Међународна научна конференција PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE, стр.89-95, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду. 2010
Савичевић, Д. (2013). Distance learning Implementation at Prechool Teacher Training Colieges in Serbia. Аутор Internacional Conference Future od Education, 2013, 112-119, Pixel Florence. 2013
Савичевић, Д. (2014). Когнитивне стратегије у конструкцији моторичког знања деце са развојним поремећајем координације Аутор „Теоријски, методолошки и методички аспекти физичког васпитања",стр 143-151, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања 2014
Цвијетић, М. и Савичевић, Д. (2017). Практичне импликације контекстуалног учења и подучавања у предшколској установи. Коаутор Међународни знавствено-научни скуп: Садашњост за будућност одгоја и образовања-могућности и изазови, стр 45-52. Загреб: Учитељки факултет 2017
Cvijetic, M, Savicevic, D, Mijailovic G. (2018). Harmonazation of preschool teacher training and business informatics college of applied studies- Sirmium Коаутор Internacional Conference Future od Education, 2018, Pixel Florence. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Анализа моторичких вештина 1, 2014 година Аутор
Покрет и сазнање, 2016 година Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Фудбалски савез Србије (УЕФА Б лиценца), Пливачки савез Србије (национална Б лиценца), Скијашки савез Србије (међународна САСИ ски лиценца ).

Слађана Миленковић

Члан програмског одбора и модератор
0691777001
vs.sladjana.milenkovic@gmail.com
Звање:

Доктор књижевних наука 

Установа:

ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица" 

Радно место:

Професор српске књижевности и језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 ОШ «Слободан Бајић Паја» Сремска Митровица Професор
2000 2018 ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица" Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ulić, J.... Milenković, S. Mijailović, G. Korać, I. (2016). Vodič za stručnu praksu studenata Visokih škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Коаутор Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Milenko Pavlov“,Vršac 2016
Milenkovic, S. Mijailovic, G. Nikolic М. The Harmonization And Modernization Of The Curriculum For Teacher Training In Serbia Through Tempus Teach Project Коаутор У Зборнику радова L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. (2016). Candel Torres (editors), (str. 3760-3767). 2016
Миленковић, С. Образовање васпитача за ново време, [Education Of Modern Day Preschool Teachers ] Аутор Зборник радова са Осмог симпозијума са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Наше стварање, број 12, Алексинац. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
(2006): Методика развоја говора, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор
(2009): Говорно стваралаштво деце, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор
(2011): Рад на развоју говора са децом са посебним потребама, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор
(2010): Методика развоја вербалне комуникације и говорног стваралаштва, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор
(2012): Бајковит свет детињства, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
“Сима Цуцић“ за посебан допринос књижевности за децу (за књигу Бајковит свет детињства) Банатски културни центар у Кикинди 2011
Награда „Васа Пелагић“ Педагошки покрет Србије, Београд 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Национални просветни савет Републике Србије (2011-2017) члан
Члан Програмског одбора и председник Организационог одбора конференције Инклузија у предшколској установи и основној школи, организаотри Институт за педагошка истраживања Београд и ВШССПИ – Сирмијум