ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

Код одобреног скупа: 206  

Конференција

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ - СИРМИЈУМ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 29Гордана Степић
vs.gordana.stepic@gmail.com
022622231
0642378595

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

Циљ конференције је сагледавање и критичко преиспитивање актуелних питања, дилема, проблема и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача кроз партнерство.

1) Партнерство у иницијалном образовању васпитача (партнерство институција, образовне политике, истраживача, практичара, предшколских установа и високих школа, локалних управа) 2) Квалитетна стручна пракса будућих васпитача кроз партнерство (вежбаонице, модел-установе, партнерство наставника који раде у иницијалном образовању, студената и практичара, обезбеђивање ресурса) 3) Стручно усавршавање као подршка партнерским односима у вртићу 4) Компетентност васпитача за развијање програма у вртићу заснованих на партнерству са децом и породицом 5) Грађење културе вртића на партнерским односима и рефлексивној пракси.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
redovita profesorica Milena Ivanuš Grmek , Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
izvanredna profesorica Lidija Vujičić , Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
redovni profesor GABRIELA KELEMEN , Univerzitet u Aradu, Rumunija
associate professor, PhD Miha Marinšek , University of Maribor, Faculty of Education
vanredni profesor Veselin Mićanović , Univerzitet Crne Gore,Filozofski fakultet, Nikšić
Ванредни професор Мухамед Омеровић , Универзитет у Тузли,Филозофски факултет
Доктор дидактичко-методичких наука Зорица Ковачевић , Учитељски факултет Универзитет у Београду
Доктор филолошких наука Јелена Пртљага , Висока школа струковних студија за вапитаче „Михаи
Саветник-координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образовања
Саветник-координатор Весна Картал , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Доктор педагогије Гордана Мијалиловић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор педагошких наука Марта Дедај , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор књижевних наука Маја Цвијетић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор наука из области физичке културе Дејан Савичевић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица
Доктор књижевних наука Слађана Миленковић , ВШССВПИ "Сирмијум", Сремска Митровица"

1

100

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

4000 РСД