"Архимедесова" 439. математичка трибина

Код одобреног скупа: 205  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 439. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

виши научни сарадник Ивана Атанасовска , Математички институт САНУ, Београд
нааучни сарадник Дејан Момчиловић , Институт за испитивање материјала ИМС а.д. Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Ивана Атанасовска

Реализатор
0112630170
iatanasovska@mi.sanu.ac.rs
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Математички институт САНУ, Београд 

Радно место:

дипломирани инжењер машинства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1997 Машински факултет у Крагујевцу стручни сарадник у научноистраживачком раду
1998 1999 Влада РС - Министарство заштите животне средине - Агенција за рециклажу референт на пословима техничко-машинске анаализе рециклаже
1999 2003 ЈП ПТТ Србија, РЈ за издавачку делатност стручни референт за машинско одржавање опреме и објекта
2003 2005 "YUMAX" d.o.o. комерцијалиста
2005 2006 Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац доцент
2006 2008 Институт за испитивање материјала ИМС с.д. Београд научни сарадник
2008 2014 Институт "Кирило Савић" а.д. Београд научни сарадник
2014 2016 Иновациони центар Машинског факултета Универзитета у Београду виши научни сарадник
2016 2018 Математички институт САНУ, Београд виши научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зупчаници покрећу свет – од сатног механизма до пута у свемир. Да ли је човек открио савршенство зупчаника - предавање Аутор Мај месец математике, Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ 2014
Kако је природа израчунала ружин трн –природа је најбољи иноватор (предавање) Предавач Мај месец математике, Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ 2018
Биомиметика – природа као инспирација за оптимална решења (предавање) Предавач Математички институт САНУ - Семинар за вероватносне логике 2018
Failure Analysis of Hydraulic Turbine Shaft Коаутор Engineering Failure Analysis, Vol. 20, pp. 54–6 2012
New technologies as the driving force for increased energy efficiency in power transmission systems - предавање по позиву Аутор Proceedings of ICPER 2016 - 5thInternational Conference on Production, Energy and Reliability,Kuala Lumpur, Malaysia, August 15-17, 2016 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија: Концентрација напона и замор материјала – савремени приступ прорачуну машинских елемената и конструкција, Машински факултет Универзитета у Београду, 2016 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Проглашење за изузетан допринос часопису Mechanism and Machine Theory - Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing - in recognition of the contributions made to the quality of the journal Уредништво часописа Mechanism and Machine Theory, Издавач: Elsevier 2017
Проглашење за изузетан допринос часописуMeasurement - Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing - in recognition of the contributions made to the quality of the journal Уредништво часописа Measurement, Издавач: Elsevier 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско друштво за механику
IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics)
Друштво за интегритет и век конструкција, ДИВК
Председник Комисије за стандардеKS M 199– Безбедност машина,при Институту за стандардизацију Србије
Члан Комисије за стандарде KS M 010– Технички цртежи, толеранције и зупчаници, Tehnički crteži, tolerancije i zupčanici,при Институту за стандардизацију Србије

Дејан Момчиловић

Реализатор
0113690440
dejan.momcilovic@institutims.rs
Звање:

нааучни сарадник 

Установа:

Институт за испитивање материјала ИМС а.д. Београд 

Радно место:

дипломирани инжењер металургије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 Институт за испитивање материјала ИМС а.д. инжењер приправник
1992 1994 Институт за испитивање материјала ИМС а.д. водећи инжењер
1994 2005 Институт за испитивање материјала ИМС а.д. Руководилац лабораторије за механичка испитивања метала
2005 2018 Институт за испитивање материјала ИМС а.д. глсвни инжењер, научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kако је природа израчунала ружин трн – природа је најбољи иноватор (предавање) Предавач Мај месец математике, Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ 2018
Биомиметика – природа као инспирација за оптимална решења (предавање) Предавач Семинар за вероватносне логике, Математички институт САНУ 2018
Failure Analysis of Hydraulic Turbine Shaft Коаутор Engineering Failure Analysis, Vol. 20, (2012), pp. 54–6 2012
Failure analysis of the end eye connection of the bucket wheel excavator portal tierod support Аутор Engineering Failure Analysis, pp. 740–750 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија: Концентрација напона и замор материјала – савремени приступ прорачуну машинских елемената и конструкција, Машински факултет Универзитета у Београду, 2016 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда за најбољи дипломски рад Привредна комора града Београда 1990
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за интегритет конструкција, ДИВК
Српско друштво за унапређење заваривања