"Архимедесова" 439. математичка трибина

Код одобреног скупа: 205  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 439. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроѕ адекватно изабране математичке садржаје - функционалне примере (у конкретном случају, на релацији природа-математика).

Природа и Математика (поднаслов: Природа је најбољи иноватор)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

виши научни сарадник Ивана Атанасовска , Математички институт САНУ, Београд
нааучни сарадник Дејан Момчиловић , Институт за испитивање материјала ИМС а.д. Београд

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД