Рана интервенција у логопедској пракси

Код одобреног скупа: 203  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Краља Милутина 52Уна Умићевић
una_umicevic@hotmail.com
0652844444
0652844444

Рана интервенција у логопедској пракси

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Проф. др редовни професор Славица Голубовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Редовни професор Нада Доброта , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Драган Павловић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор Гордана Мумовић , медицински факултет Нови Сад
доцент, доктор медицинских наука Весела Миланков , Медицински факултет у Новом Саду
доцент Снежана Илић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент медицинског факултета Александра Матић , Институт за здравствену заштиту деце и омладине
доцент Татјана Крстић , Медицински факултет Нови Сад

2 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Парк, Београд 02.11.2018. 52

Радне биографије


Славица Голубовић

Члан програмског одбора
06337255
slavica.golubovic@yahoo.com
Звање:

Проф. др редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

професор универзитета-логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Golubovic S. (2015) Freaquency and neurohabilitation of dysgraphia in children Аутор ECNR 2015. Vienna, 2 - 4. Decembar, Abstract Book, P-129 2015
Nestorov, V. Golubović S., Kašić, Z. (2014). Disleksija i sintaksički razvoj. Коаутор Primenjena Lingvistika, 15, 7-20. ISSN: 1 ISSN: 1431-7124. 2014
The Role of Education Level of the Parents and the Geographical Situation of the Preschool Institution in the Development of Specific Skills Related to Reading Коаутор Journal of Specialusis ugdymas/” Baltic Journal of Special Education”, Siauliai/Lithvania, No 1 (24), July, 2011. P. 186--195. ISSN 1392-5369 2011
Phonological Disorders: Differentil Diagnosis In : Verbal Comunication Disorderss: prevention, detection, treatment. Ed. Sovilj, M. &Skanavis, M. Helenic Аутор Organisation of Hearing Speech Therapy & Communication and Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, p. 122-137 2008
Golubović, S.(1999). Fonološki deficiti, deficiti imenovanja, ponavljanja i verbalne memorije u disleksiji Аутор Beogradska defektološka škola, 1999, 1: 59-69 1999
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Голубовић С. (2016). Развојни језички поремећаји. Треће допуњено и измењено издање. Друштво дефектолога Србије, Тонплус, Београд. ИСБН : 978- 86-84765-50-7 . Стр. 456 Аутор
Голубовић С. (2012). Фонолошки поремећаји. Друго допуњено и измењено издање. Друштво дефектолога Србије, Тонплус, Београд. ИСБН: 978-86-84765-33-0. Стр. 340. Аутор
Голубовић С. (1998). Клиничка логопедија II. Универзитет у Београду. Универзитетска штампа, Београд. ИСБН 86-81019-83-X. Str.385. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član European Neuroscience Association
Član IBRO
Član WNR
Član Jugoslovenskog društva za Neuronauke
Član Srpskog lekarskog društva
Član Logopedske komore Srbije

Нада Доброта

Члан програмског одбора
063280267
nadadd@sbb.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

Логопед, сурдоаудиолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 2014 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд логопед
1997 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дијагностика и терапија артикулационих поремећаја, Аутор Акредитован од Центра за развој образовања 2007 2007
Modern Approach to Diagnosis of Neurogenic Stuttering, Bulgarian Аутор Journal of Communication Disorders,2011 2011
Conscientious composition of development a multidimensional therapeutical method in balbuties treatment Аутор . Medical Chronicles Monthly Journal, 2010 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развој говора деце са расцепом усана и непца, Завод за уџбенике,1997. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница, 7 Kонгрес са међународним суделовањем, ,,Идентитет струке,, Савез дефектолога Хрватске 2008
Златна плакета, за активан допринос и несебично залагање у остварењу хуманих, стручних и научних циљева koje установа свакодневно остварује. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član International Association of Logopedics and Phoniatrics
Члан стручних комисија u Mинистарству здравља Републике Србије
Члан стручних комисија u Министарству просвете Републике Србије

Драган Павловић

Члан програмског одбора
011218303
dpavlovic53@hotmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

лекар, специјалиста неуропсихијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1981 2011 Институт/Клиника за неурологију, Клинички центар Србије, Београд Специјалиста, неуропсихијатар
1992 2011 Медицински Факултет Универзитета у Београду, Катедра за неурологију Професор
2011 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Physical activity and cognition across the life span. Аутор NOVA SCIENCE Monograph Series. 2016. ISBN: 978-1-63484-847-3. 2016
Brain plasticity: developmental and clinical aspects of importance for early intervention. Аутор Faculty for special education and rehabilitation. Belgrade, 2016:43-62. ISBN: 978-86-6203-086-3. 2016
Mind your eyes, watch your mind – vitamin A and the nervous system. Аутор Arch Biol Sci 2014;66(4):1585-90. doi10.2298/ABS1404585P IF 0.89 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Неуропсихологија. Од структуре до функције мозга. Београд: Орион Арт; 2018. ISBN 978-86-6389-069-5. 332 стране. Аутор
Више кортикалне функције. Основе неурологије понашања и неуропсихологије. Београд. Орион Арт; 2016. ISBN 978-86-6389-0514-0. 512 страна Аутор
Глас и говор. ННК Интернационал; 2015. ISBN 978-86-6157-040-7. 116 страна. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна повеље за изванредан и драгоцен допринос развоју и унапређењу биолошких и сродних наука, а нарочито за све активности које су резултирале високим угледом научног часописа „Архив биолошких наука Српско биолошко друштво 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Неуролошка секција Српског Лекарског Друштва
Internation Society of Neuropsychology
World Federation of Neurology
European Federation of Neurological Societies
International Pscychogeriatric Association

Гордана Мумовић

Члан програмског одбора
063574053
gordana.mumovic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

медицински факултет Нови Сад 

Радно место:

оториноларинголог, фонијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2001 Клиника за болести уха, грла и носа, Мед. фак.Нови Сад оториноларинголог асистент
2001 2018 Клиника за болести уха, грла и носа, Мед. фак.Нови Сад шеф фонијатријског одсека, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Adaptation and validation of the Voice Handicap Index (VHI)-30 into Serbian Коаутор J Voice 2016 2016
Mumović G, Veselinović M, Arbutina T, Škrbić R.Vocal therapy of hyperkinetic dysphonia. Аутор Srp Arh Celok Lek. 2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Mumović G. Konzervativni tretman disfonija. Monografija. Novi Sad:Medicinski fakultet-edicija Monografije: 67; 2004:284. Аутор
Majdevac Ž, Aleksić M, Leković V, Kukić Z, Mumović G, Popov -Dragin O. Epidemiologija patologije govora u dece Vojvodine. U: Patologija sluha, glasa i govora- monografija, Priština: NIGRO-Rilindija, 1988: 87-94. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
повеља за научни рад научна секција студената, Мед. факултет Нови Сад 2014
награда за превентивни рад Црвени Крст 1977
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан европског ларинголошког удружења
члан Удружења оториноларинголога Србије

Весела Миланков

Члан програмског одбора
0641930807
veselamilankov@gmail.com
Звање:

доцент, доктор медицинских наука 

Установа:

Медицински факултет у Новом Саду 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2017 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад логопед
2008 2018 Медицински факултет Катедра за специјалну рехабилитацију и едукацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Mothers` reactions to the diagnosis of cerebral palsy: Associations with their educational level Коаутор International Journal of Disability, Development and Education (INT J DISABIL DEV ED) ISSN: 1034-912X 2014
Disorders of the sound articulation in preterm children. Аутор Journal of Special Education and Rehabilitation. ISSN: 1409-6099 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије- члан Друштва дефектолога Србије
Друштво дефектолога Војводине- председник логопедске секције од 2014-2018; од 2018 године члан Организационог одбора

Снежана Илић

Члан програмског одбора
0607090110
snezilic@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2018 ФАСПЕР доцент
2017 2018 УНИЦЕФ Србија Национални консултант у области ране интервенције
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Situation Analysis of Early Intervention in Republic of Serbia Коаутор Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium, Proceedings, 33-41 University of Belgrade, 2017
Ефикасност ране интервенције и предшколских програма у развоју оптималних потенцијала деце Аутор Превенција развојних сметњи и проблема у понашању (стр. 23-35), Зборник радова националног значаја, ISBN 978-86-6203-105-1, Факултет за специјалну еду 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Razvojna procena i tretman dece sa motoričkim poremećajima (2011). Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-024¬5; COBISS.SR-ID 188377868 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
excellent academic results for the 1,000 best students in Serbia. The Royal Norwegian Embassy in Belgrade Award, including a stipend for “promising generation” 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
The European association on early childhood intervention (EURLYAID)
International Society on Early Intervention (ISEI)

Александра Матић

Члан програмског одбора
06220045
matic.dr.aleksandra@gmail.com
Звање:

доцент медицинског факултета 

Установа:

Институт за здравствену заштиту деце и омладине 

Радно место:

педијатар-неонатолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 ИЗЗЗДИОВ Нови Сад одељење неонатологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Psychomotor and Neurosensory Outcome in Very Preterm Children at the Corrected Age of 18-24 Months. Аутор 1st International Developmental Pediatrics Congress. Istanbul, Turkey. December 2-5, 2015. 2015
Neuromotor Outcome in Extremely Preterm Children at the Corrected Age of 18-24 Months. Аутор The 3rd International Neonatology Association Conference, Lyon, France. 7-9 July 2017 2017
Neuromotor outcome in Preterm Infants with Severe Intraventricular Hemorrhage. Аутор The 3rd International Neonatology Association Conference, Lyon, France. 7-9 July 2017 2017
Early risk factors for adverse neuromotor development in term infants after moderate hypoxic-ischaemic encephalopathy Аутор J Pediatr Neonat Individual Med 2017 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. награда на Конгресу интернационалне неонатолошке асоцијације Интернационална неонатолошка асоцијација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Интернационална неонатолошка асоцијација
Европско неонатолошко удружење
Српско лекарско друшство

Татјана Крстић

Члан програмског одбора
06418388
tatjana.krstic@mf.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Медицински факултет Нови Сад 

Радно место:

специјалиста медицинске психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2018 Медицински факултет доцент
1995 2018 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Специјалиста медицинске психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Coping strategies and resolution in mothers of children with cerebral palsy. Аутор Journal of Loss and Trauma, 2017. 2017
Challenges for early recognition of children with Asperger syndrome Аутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation: Thematic Collection of International Importance, 2016. 2016
Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy Аутор Research in Developmental Disabilities, 2015. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Подршка родитељима деце са сметњама у развоју и хроничним болестима: Практикум за програм „Наша прича“, 2017., Нови Сад: Филозофски факултет. ИСБН 978-86-6065-396-5 Аутор