Рана интервенција у логопедској пракси

Код одобреног скупа: 203  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Краља Милутина 52, БеоградМаријана Мирковић
udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs
0649117704
0649117704

Рана интервенција у логопедској пракси

унапређење знања и квалитета рада струке

рана интервенција у логопедској пракси

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Проф. др редовни професор Славица Голубовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Редовни професор Нада Доброта , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Драган Павловић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор Гордана Мумовић , медицински факултет Нови Сад
доцент, доктор медицинских наука Весела Миланков , Медицински факултет у Новом Саду
доцент Снежана Илић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент медицинског факултета Александра Матић , Институт за здравствену заштиту деце и омладине
доцент Татјана Крстић , Медицински факултет Нови Сад

2

80

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

4500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Парк, Београд 02.11.2018. 52