Девета међународна конференција гимназија 3К-Култура Комуникација Компјутер

Код одобреног скупа: 202  

Конференција

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 2РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ
gimnazis@mts.rs
021457132
0631051130
021456667

Девета међународна конференција гимназија 3К-Култура Комуникација Компјутер

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ , ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
ПРОФЕСОР ИВАНА МИЛАНОВИЋ , ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"

2 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник предметне наставе - гимназија

Радне биографије


РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ

Реализатор
0631051130
rvukobratovic@gmail.com
Звање:

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Установа:

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 

Радно место:

ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1987 ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ
1982 1987 ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ
1987 1992 СДК АПВ ПРОГРАМЕР-САВЕТНИК ЗА ЛИЧНЕ ДОХОТКЕ
1992 2007 ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ
2007 2018 ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ДИРЕКТОР
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
МИПРО2011 Извођач ON THE VIZUSLIZATION OF THE FUNCTION 2012
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗНАЧАЈ МЕНАЏМЕНТА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИММ УСТАНОВАМА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЈИ НАСТАВНИ ПРОЦЕС И БОЉА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА Извођач ТИМСКО ВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ - УСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РАДА 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ЗБОРНИК РАДОВА ПРВЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГИМНАЗИЈА 3К Аутор
ЗБОРНИК РАДОВА ДРУГЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГИМНАЗИЈА 3К Аутор
ЗБОРНИК РАДОВА ТРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГИМНАЗИЈА 3К Аутор
ЗБОРНИК РАДОВА ЧЕТВРТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГИМНАЗИЈА 3К Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЧЛАН РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА КОПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ
ЧЛАН САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КАО СТРУЧНО И САВЕТОДАВНО ТЕЛО ПОКРАЈЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ИВАНА МИЛАНОВИЋ

Члан програмског одбора и модератор
0641657089
milanovickelecic@gmail.com
Звање:

ПРОФЕСОР 

Установа:

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 

Радно место:

ПРОФЕСОР 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2008 ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ
2000 2018 ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ДРУГА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Извођач УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ХЕМИСКЕ РЕАКЦИЈЕ ПОМОЋУ МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА НОВОГ САДА