Девета међународна конференција гимназија 3К-Култура Комуникација Компјутер

Код одобреног скупа: 202  

Конференција

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 2РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ
gimnazis@mts.rs
021457132
0631051130
021456667

Девета међународна конференција гимназија 3К-Култура Комуникација Компјутер

Циљ конференције је упознавање са теоријским радовима у области културе, комуникације и информационо-комуникационих технологија који указују на решавање актуелних проблема у наставном процесу.

"Тема: Комуникација - теоретски радови тематски везани за проблеме комуникацијских система применљивих у образовном систему, медијска писменост као полазна тачка теоријских промишљања, имплантација медијских производа (преузетих или креираних за потребе наставе), креативна употреба медија у свакодневном наставном процесу и селектовање квалитетних медијских производа и упућивање учесника на коришћење таквих извора за рад; Тема: Култура – излагања теоретских радова везаних за културне феномене у свим областима васпитно-образовног процеса помоћу којих се могу олакшати пријем и разумевање основа свеколиких културних процеса, приближити ученицима најбитније аспекте културе који су наставним садржајима предвиђени и мултидисциплинарним приступ

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ , ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
ПРОФЕСОР ИВАНА МИЛАНОВИЋ , ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"

2

70

Наставник предметне наставе - гимназија

0 РСД