Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE 2018

Код одобреног скупа: 200  

Конференција

Друштво физичара Србије
Цара Душана13, БеоградСаша Ивковић
isale@ff.bg.ac.rs
0112979979
0606755544

Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE 2018

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор физике Душанка Обадовић , Педагошки факултет у Сомбору
Доктор наука – физичке науке Саша Ивковић , Физички факултет Универзитета у Београду
доктор физичких наука Оливер Зајков , ПМФ Скопје
доктор физичких наука Тихомир Сурић , Институт Руђер Бошковић, Загреб
доктор физичких наука Мара Шћепановић , ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица
доктор физичких наука Тодор Мисхонов , СУ „Св. Климент Охридски“ Физически факултет
доктор физичких наука Јуриј Бајц , Педагошки факултет Универзитета у Љубљани
доктор физичких наука Синиша Вученовић , ПМФ, Универзитет у Бањој Луци
доктор физичких наука Милан Ковачевић , ПМФ Универзитета у Крагујевцу
Доктор физичких наука Маја Стојановић , ПМФ Универзитета у Новом Саду
доктор физичких наука Боце Митревски , ПМФ Скопје
Доктор физичких наука Андријана Жекић , Физички факултет, Универзитет у Београду

3 дана (укупно време рада: мин.)

150

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Душанка Обадовић

Члан програмског одбора
0658327200
dusanka.obadovic.@df.uns.ac.rs
Звање:

доктор физике 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1972 1977 Технолошки факултет у Новом Саду асистент
1977 1989 Природно-математички факултет у Новом Саду асистент
1989 1994 Природно-математички факултет у Новом Саду доцент
1994 1999 Природно-математички факултет у Новом Саду ванредни професор
1999 2013 Природно-математички факултет у Новом Саду редовни професор
2013 2018 Педагошки факултет у Сомбору редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stanko Cvjetićanin, Dušanka Obadović, Ivana Rančić (2015), The Efficiency of Student and Demonstration Experiments in the Initial Physico-Chemical Education in Primary School, Croatian Journal of Education, Faculty of Teacher Education University of Zagreb, Croatia, Vol. 17, Sp. Ed. No. 3, 11-39. Коаутор објављен рад 2015
Dušanka Ž. Obadović, Milica Pavkov-Hrvojević, Ivana Bogdanović, Stanko Cvjetićanin “METACOGNITIVE AWARENESS OF SCIENCE ORIENTED STUDENTS IN REPUBLIC OF SERBIA” International Conference on Education in Mathematics, Science& Technology (ICEMST 2015), Antalya, TURKEY, April 23-26, 2015, Turkey. Коаутор објављен рад и излагање 2015
Душанка Ж. Обадовић, Ивана Богдановић, Милица Павков-Хрвојевић, Марија Бошњак (2015), Подстицање метакогнитивних способности ученика применом експеримената у настави физике, Настава физике, вол. 1, бр. 1, стр. 176-181. Коаутор објављен рад и излагање 2015
Душанка Обадовић, Ивана Ранчић: Неке могућности примене савремениох метода наставе у реализацији ученичких мини пројеката, Мини пројекти у настави интегрисаних природних наука и математике, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, (2014)109-117. ISBN: 978-86-6095-016-3 Коаутор објављен рад и излагање 2014
D. Radlović Čubrilo, D. Ž. Obadović, M. Pavkov Hrvojević, M. Segedinac and V. Injac Zabrdac: Influence of multimedia on the efficiency of teaching physics in the first grade of secondary vocational school, The 8th General Conference of Balkan Physics Union, Constanta, Romania, July 5-17 (2012) pp.20 Коаутор објављен рад и излагање 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Д. Ж. Обадовић, Б. Вујичић и Ј. Шетрајчић: Практикум експерименталних вежби из физике, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (1991) (149 стр.) Коаутор
Д. Ж. Обадовић, Ј. Шетрајчић, Б. Вујичић и Ж. Шкрбић: Основна мерења у физици, Универзитет у Новом Саду, Едиција“Универзитетски уџбеник”, Природно-математички факултет, МП СТYЛОС, (1996) (170 стр.). Коаутор
Д.Капор, Д.Обадовић, С.Димитријевић, Ј.Малешевић, Д. Пећанац: Збирка рачунских и експерименталних задатака из физике за додатни рад ученика основне школе - 6.разред, Универзитет у Новом Саду: Центар за рад са младим талентима и Институт за физику ПМФ и ДП “ЗНАЊЕ", Нови Сад (1993) Коаутор
С.Димитријевић, Д.Обадовић, Ф.Скубан, Д.Капор, Ј.Малешевић, Д.Пећанац: Збирка рачунских и експерименталних задатака из физике за додатни рад ученика основне школе – 7.разред, Универзитет у Новом Саду: Центар за рад са младим талентима и Институт за физику ПМФ и ДП “ЗНАЊЕ", Нови Сад (1993) Коаутор
Д.Обадовић, С.Димитријевић, Д.Капор, Д.Пећанац, др Ј.Малешевић: Збирка рачунских и експерименталних задатака из физике за додатни рад ученика основне школе - 8.разред, Универзитет у Новом Саду: Центар за рад са младим талентима и Институт за физику ПМФ и ДП “ЗНАЊЕ", Нови Сад (1993) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Саша Ивковић

Члан програмског одбора и реализатор
0606755544
isale@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор наука – физичке науке 

Установа:

Физички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2009 Физички факултет Универзитета у Београду стручни сарадник у настави
2009 2017 Физички факултет Универзитета у Београду асистент
2017 2018 Физички факултет Универзитета у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ivković, S.S., Marković, M.Z., Ivković, D.Ž., Cvetanović, N., LCR circuit: new simple methods for measuring Equivalent Series Resistance of capacitor and inductance of coil, ,2017, Eur. J. Phys., Art refe: EJP-102713.R1 Коаутор објављен рад 2017
Eldakli,M., Ivković, S.S., Obradović, B.M., Optogalvanic effect and laser-induced current oscillations in hollow-cathode lamps, (2017) Eur. J. Phys., 38 025210, pp (20) Коаутор објављен рад 2017
С. Ивковић, М. Марковић, Кирхофова правила – час обраде наставне јединице , (2017) Настава физике, 5, стр. 61 – 67 Коаутор објављен рад и излагање 2017
С. Ивковић, Проблемско - развојна настава физике проблеми остваривања и начини реализације, Зборник радова са 10. Конгреса физичара Југославије, 1133-1135, 10. Конгрес физичара Југославије, Март 27-29, 2000, Врњачка бања, Србија Аутор објављен рад 2000
С. Ивковић, Закон одржања механичке енергије и закон одржања момента импулса – примери примене демонстрационих огледа, Зборник предавања, програма радионица, презентација и постер радова са 32. републичког семинара о настави физике, 46 - 55, Републички семинар о настави физике, 2014, Вршац, Србија Аутор објављен рад и излагање 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јаблан Дојчиловић, Саша Ивковић, Експерименти и демонстрациони огледи - I део, Физички факултет, Београд, 2008 Коаутор
Јаблан Дојчиловић, Саша Ивковић, Експерименти и демонстрациони огледи - II део, Физички факултет, Београд, 2008 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Оливер Зајков

Члан програмског одбора и реализатор
075438357
zoliver@pmf.ukim.mk
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Скопје 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2005 ПМФ Скопје асистент
2005 2013 ПМФ Скопје ванредни професор
2013 2018 ПМФ Скопје редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Real experiments versus phet simulations for better high-school students’ understanding of electrostatic charging, European Journal of Physics Education 5 (1), 59-70 Коаутор објављен рад 2017
Project-Based Learning: Dilemmas and Questions! Macedonian Physics Teacher 48 Коаутор објављен рад 2012
Physics Lab, Critical thinking and gender differences, 9th Conference of the Society of Physicists of Republic of Macedonia, Ohrid Коаутор објављен рад и излагање 2012
„Mathematics and Science Teachers’ Concept of Critical Thinking “ Bulgarian Journal of Physics 38 Коаутор објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Природни науки за основно образование 1. Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2015 Коаутор
Fizika: za IV godina prirodno matematičko podračje: kombinacija B: (izboren predmet), 2004 Коаутор
Fizika: za vtora godina na reformiranoto gimnazisko obrazovanie,2002 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво на физичарите на Република Македонија

Тихомир Сурић

Члан програмског одбора и реализатор
014571302
tihomir.suric@irb.hr
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

Институт Руђер Бошковић, Загреб 

Радно место:

виши научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1987 Институт Руђер Бошковић, Загреб сарадник
1987 1991 Институт Руђер Бошковић, Загреб истраживач сарадник
1991 1997 Институт Руђер Бошковић, Загреб виши истраживач сарадник
1997 2004 Институт Руђер Бошковић, Загреб научни сарадник
2004 2018 Институт Руђер Бошковић, Загреб виши научни сарадник
2004 2005 Универзитет у Ријеци, Хрватска, Медицински факултет предавач
1987 2009 Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Disintegration of positronium: Low energy Compton scattering and photoabsorption, American Journal of Physics Коаутор објављен рад 2012
Interference effects in Compton scattering from positronium and from H2 and H2+ molecules, Journal of Physics Conference Series Коаутор објављен рад и излагање 2009
Perturbative calculation of the cross section in double ionization by high-energy Compton scattering, The European Physical Journal D 42 Коаутор објављен рад 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Хрватско физикално друштво

Мара Шћепановић

Члан програмског одбора
020245204
mara.scepanovic@gmail.com
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1990 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица асистент приправник
1990 2003 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица асистент
2003 2008 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица доцент
2008 2013 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица ванредни професор
2013 2018 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Obtaining the real profile of self-absorbed copper spectral line by regularization method, 9TH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION Коаутор објављен рад и излагање 2016
Stark widths dependence on the upper level ionization potential and the rest core charge of the emitter within 3 s–3 p and 3 p–3 d transition arrays, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer Коаутор објављен рад 2003
S. Mijović, M. Vučeljić M.Šćepanović, Spectroscopic dianostics of free air arc in different regimes, Romanian reports in Physics Коаутор објављен рад 2014
J. Purić, I.P. Dojčinović, M. Nikolić, M. Šćepanović, B.M. Obradović and M.M. Kuraica Stark parameters regularities of multiply charged ions spectral lines originating from the same transition array, The Astrophysical Journal Коаутор објављен рад 2008
J. Purić and M. Šćepanović General regularities of stark parameter for the ion lines The Astrophysical Journal Коаутор објављен рад 1999
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
FIZIKA – 3G, Udzbenik, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Podgorica, ISBN 978-86-303-1319-6 Коаутор
FIZIKA – 3G, Zbirka zadataka, Zavod za udzbenike i nastavnika sredstva, Podgorica, ISBN 978-86-303-1328-8 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара и физичара Црне Горе

Тодор Мисхонов

Члан програмског одбора и реализатор
028161653
mishonov@phys.uni-sofia.bg
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

СУ „Св. Климент Охридски“ Физически факултет 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 1985 СУ „Св. Климент Охридски“ Физически факултет асистент
1985 1992 ОИЈИ - Дубна, Москва, Русија виши научни сарадник
1992 2009 Univeristy of Leuven, Leuven, Belgium доцент
2009 2018 СУ „Св. Климент Охридски“ Физически факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Magnetohydrodynamic calculation of the temperature and wind velocity profile of the solar transition region. Preliminary results, MATEC Web of Conferences 145 Коаутор објављен рад и излагање 2018
An undergraduate laboratory experiment for measuring ϵ 0, μ 0 and speed of light c with do-it-yourself catastrophe machines: Electrostatic and magnetostatic pendula, European Journal of Physics 38 Коаутор објављен рад 2017
SURFACE STATES, INTERPRETATION OF ARPES DATA, AND POSSIBLE CONSEQUENCES FOR THE SUPERCONDUCTIVITY IN MgB2, International Journal of Modern Physics B 16 Коаутор објављен рад 2012
opchiyska, R. V.; Zahariev, N. I.; Mishonov, T. M., Self Consistent 1D Numerical Calculation of the Temperature Profile of Solar Corona Heated by Alfven Waves, 4th Black Sea Biennial School and Workshop on Space Plasma Physics, Bulgaria, Аug 19-26, 2012, Space Plasma Physics,Book Series: AIP C Коаутор објављен рад 2012
T. Mishonov and M. Stoev, “Determination of density of states of high-Tc films by FET type microstructures”, cond-mat/0612169; European Physical Journal B 54, 419-421 (2006) Коаутор објављен рад 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Theory of High Temperature Superconductivity: A Conventional Approach 1st Edition Аутор
3rd School and Workshop on Space Plasma Physics (AIP Conference Proceedings / Astronomy and Astrophysics) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сојуз на физиците в Блгарија

Јуриј Бајц

Члан програмског одбора и реализатор
015892216
jurij.bajc@pef.uni-lj.si
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

Педагошки факултет Универзитета у Љубљани  

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 Педагошки факултет Универзитета у Љубљани доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Shear wave q determination for the upper crust of western and central slovenia, Conference: XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, At Thessaloniki, Greece, Volume: 99 Коаутор објављен рад и излагање 2010
Positive and negative birefringence of materials in microwave region, American Journal of Physics Коаутор објављен рад 2018
Ten years of the project Chain Experiment, European Journal of Physics 38 Коаутор објављен рад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математиков, физиков ин астрономов Словеније

Синиша Вученовић

Члан програмског одбора и реализатор
051319142
sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ, Универзитет у Бањој Луци 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 ПМФ, Универзитет у Бањој Луци доцент
2015 2018 ПМФ, Универзитет у Бањој Луци ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
S. M. Vučenović, B. Škipna, T. Gruić, J. P. Šetrajčić, REFRACTIVE PROPERTIES OF MOLECULAR CRYSTALLINE SUPERLATTICES, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, Vol. 22, No. 3, 1350028 (9 pages), World Scientific Publishing Company, DOI: 10.1142/S0218863513500288, (2013). Коаутор објављен рад 2013
S. M. Vučenović, K. Fodor, I. Gut, J. P. Šetrajčić, ACTIVE ISOLATION – VARIATION OF TROMBE’S WALL, Contemporary Materials, Journal of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Vol. IV – 1, 62–68, (2013). Коаутор објављен рад 2013
B. Markoski, J. P. Šetrajčić, M. Petrevska and S. M. Vučenović, PERMITTIVITYIN PERTURBED MOLECULAR NANOFILMS, Int.J.Mod.Phys.B 26(15), 1250078-1-1250078-8, doi: 10.1142/s0217979212500786 (2012) Коаутор објављен рад 2012
B. Škipina, D. Lj. Mirjanić, S. M. Vučenović, J. P. Šetrajčić, I. J. Šetrajčić, A. J. Šetrajčić-Tomić, S. S. Pelemiš,B. Markoski, SELECTIVE IR ABSORPTION IN MOLECULAR NANOFILMS, Opt.Materials 33, 1578–1584 (2011) Коаутор објављен рад 2011
S. M. Vučenović, J. P. Šetrajčić, B. Markoski, D. Lj. Mirjanić, S. Pelemiš and B. Škipina, CHANGES IN OPTICAL PROPERTIES OF MOLECULAR NANOSTRUCTURES, Acta Physica Polonica A, 117, 764–767 (2010) Коаутор објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Синиша Вученовић, Јован Шетрајчић, Физичке специфичности материјала и оптичка побуђења у наноматеријалима, 2014, Р-биро, Бања Лука Коаутор

Милан Ковачевић

Члан програмског одбора
034300266
kovac@kg.ac.rs
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1995 Ваљевска гимназија професор физике
1995 2006 Природно-математички факултет у Крагујевцу асистент
2008 2014 Природно-математички факултет у Крагујевцу доцент
2014 2018 Природно-математички факултет у Крагујевцу ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ковачевић М., “Један општи алгоритам за решавање рачунских задатака из физике,” Републички семинар о настави физике, В. Бања 2003, Зборник радова 100-103. Аутор објављен рад и излагање 2003
Kovacevic M., Simic S., „Plastic Optical Fiber as a Tool for Experimenting with Simple Pendulum“, Revista Brasileira de Ensino de Fisica, 32 (3), (2011) Коаутор објављен рад 2011
Ковачевић М., Кузмановић Љ., Фотонско кристална оптичка влакна, Настава физике 2, 43-52, 2016. Коаутор објављен рад и излагање 2016
Kovacevic M. and Djordjevich A., “A mechanical analogy for the photoelectric effect,” Physics Education 41 (6) (2006) 551-555 Коаутор објављен рад 2006
Simic S., Kovacevic M., “Computer sound card as a tool to study of fast changing electromagnetic phenomena,” Computer Applications in Engineering Education, DOI: 10.1002/cae.20458 (2010) Коаутор објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kovacevic M., Djordjevich A., Uvod u teoriju optičkih talasovoda, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2013, ISBN 978-86-6009-024-1, 191 strana Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Маја Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0214852824
maja.stojanovic@df.uns.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1999 ПМФ Универзитета у Новом Саду Истраживач у оквиру програма "Обдарени"
1999 2002 ПМФ Универзитета у Новом Саду асистент приправник
2002 2006 ПМФ Универзитета у Новом Саду асистент
2006 2008 ПМФ Универзитета у Новом Саду асистент
2008 2013 ПМФ Универзитета у Новом Саду доцент
2013 2017 ПМФ Универзитета у Новом Саду ванредни професор
2017 2018 ПМФ Универзитета у Новом Саду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Демонстрациони ксперименти у настави физике I, Настава физике 4 Коаутор објављен рад и излагање 2017
Determination Instructions Efficiency of Teaching Methods in Teaching Physics in the Case of Teaching Unit„Viscosity. Newtonian and Stokes law“, Acta Didactica Napocensia Коаутор објављен рад 2015
Percepcija načina podsticanja inovativnosti studenata fizike, Međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“, Inicijаtivа, sаrаdnjа i stvаrаlаštvo u sаvremenom obrаzovаnju Коаутор објављен рад и излагање 2011
Scientific Method in Teaching Physics in Languages and Social Sciences Department of High Schools, AIP Conference Proceedings, Alexandroupolis, Greece, 1203(2009) 1378-1382 Коаутор објављен рад и излагање 2009
Радионица за експерименте типа “Уради сам”- “Играјмо се физике”, Зборник предавања са Републичког семинара о настави физике, Врњачка Бања, 2009, 29-37 Коаутор објављен рад и излагање 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Једноставни огледи у физици 6. разред основне школе, 2007, издавач: Завод за уџбенике Београд ISBN: 978-86-17-14230-6 Коаутор
Једноставни огледи у физици 7. разред основне школе, 2007, издавач: Завод за уџбенике Београд ISBN: 978-86-17-14231-3 Коаутор
Једноставни огледи у физици 8. разред основне школе, 2007, издавач: Завод за уџбенике Београд ISBN: 978-86-17-14232-0 Коаутор
Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike tečnih kristala, 2013, издавач: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematicki fakultet ISBN: 978-86-7031-249-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Боце Митревски

Члан програмског одбора
070652213
boce@pmf.ukim.mk
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Скопје 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2017 ПМФ Скопје доцент
2017 2018 ПМФ Скопје ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Real experiments versus phet simulations for better high-school students’ understanding of electrostatic charging, European Journal of Physics Education 5 (1), 59-70 Коаутор објављен рад 2017
Project-Based Learning: Dilemmas and Questions! Macedonian Physics Teacher 48 Коаутор објављен рад 2012
Physics Lab, Critical thinking and gender differences, 9th Conference of the Society of Physicists of Republic of Macedonia, Ohrid Коаутор објављен рад и излагање 2012
„Mathematics and Science Teachers’ Concept of Critical Thinking “ Bulgarian Journal of Physics 38 Коаутор објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Природни науки за основно образование 1. Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2015 Коаутор
Fizika: za IV godina prirodno matematičko podračje: kombinacija B: (izboren predmet), 2004 Коаутор
Fizika: za vtora godina na reformiranoto gimnazisko obrazovanie,2002 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво на физичарите на Република Македонија

Андријана Жекић

Члан програмског одбора и реализатор
0117158166
andrijana@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

Физички факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1999 Физички факултет, Универзитет у Београду истраживач
1999 2007 Физички факултет, Универзитет у Београду асистент
2007 2015 Физички факултет, Универзитет у Београду доцент
2015 2018 Физички факултет, Универзитет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Недостаци уџбеничке литературе из физике као узрок збуњености физичара једноставним питањима, Настава физике 1, стр. 44-46, Друштво физичара Србије. Коаутор објављен рад и излагање 2015
Образовање за одрживи развој као изазов у 21. веку, Настава физике 1, стр. 78-88, Друштво физичара Србије. Коаутор објављен рад 2015
Пример примене Колегијалног подучавања у настави физике у основној школи, Настава физике 5, 207-215, Друштво физичара Србије. Коаутор објављен рад и излагање 2017
Домети професионалног усавршавања наставника физике, (2017) Настава физике 5, 215-223, Друштво физичара Србије. Коаутор објављен рад 2017
Праћење учења концепата Њутнове механике помоћу Збирке тест питања о појму силе, Настава физике 4, 243-343, Друштво физичара Србије. Коаутор објављен рад и излагање 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда фонда проф. др Љубомир Ћирковић, за школску 1998/99за најбољи магистарски рад одбрањен на Физичком факултету Фонд проф. др Љубомир Ћирковић 1999
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије