Унапређивање квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе

Код одобреног скупа: 20  

Трибина

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
др Бошка Вребалова 1а, Велико ГрадиштеЈасмина Стојковић
drustvovgig@gmail.com
0646445379
0645722457

Унапређивање квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе

стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Педагошки саветник Радмила Крстевска , ОШ ''Д.Максимовић'' Пожаревац
педагошки саветник Снежана Милојковић , ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд
нема Јасмина Мишић , ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште

1 дана (укупно време рада: мин.)

127

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Радмила Крстевска

Члан програмског одбора и реализатор
0641234033
krstevska.radmila@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ ''Д.Максимовић'' Пожаревац  

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2003 ОШ ''Божидар Димитријевић Козица'' Брадарац и ''Вељко Дугошевић'' Пожаревац педагог
2003 2005 Школска управа Пожаревац Саветник
2005 2017 ОШ ''Милисав Николић'' Божевац педагог
2016 2017 ОШ''Десанка Максимовић'' Пожаревац педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина ''Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе'' Аутор Излагање на трибини 2014
Трибина ''Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између Аутор Излагање на трибини 2015
Трибина ''Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између Аутор Излагање на трибини 2017
Сабор учитеља Републике Србије Предавач Излагач 2015
Пројекат АКТИВНО УЧЕЊЕ НАСТАВА Реализатор Излагач 2002
Пројекат АКТИВНО УЧЕЊЕ НАСТАВА Реализатор Излагач 2015
АУН пројекат Базични семинар Реализатор Излагач 2002
АУН пројекат Базични семинар Реализатор Излагач 2015
Супервизијски семинар Реализатор Излагач 2006
Супервизијски семинар Реализатор Излагач 2015
Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у 3. и 4. разреду Реализатор Излагач 2006
Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у 3. и 4. разреду Реализатор Излагач 2010
Школско оцењивање у основној и средњој школи Реализатор Излагач 2005
Школско оцењивање у основној и средњој школи Реализатор Излагач 2015
Лични картон ученика Реализатор Излагач 2015
''У свету маште'', Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, СУРС Коаутор Објављен рад у електронском зборнику 2016
''Бајковит час'',Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, СУРС Аутор Објављен рад у електронском зборнику 2015
Power Point Mix у функцији учења страног језика) Коаутор Објављен рад у електронском зборнику 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка огледно/угледних активности, ОШ ,,Милисав Николић’’ Божевац, 2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан сам Педагошког друштва Србије
Друштво учитеља Пожаревац

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

МА образовних политика, проф.раз.наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2017 ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2015
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2017
,,Јачање комуникације и сарадње између ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2012
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп – Трибина ,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави” Аутор Излагање на трибини 2017
Пројекат Развионице Подршка у развоју људског капитала и истраживања и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала) и онлајн програм Дигиталне ризнице Реализатор Излагање 2015
Зимски сусрети учитеља (Радионице: Математика, Интеркултуралност у школи – изазови и могућности, Обука за стандарде) Реализатор Излагање 2011
Зимски сусрети учитеља Реализатор Излагање 2017
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагач 2013
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагач 2017
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Аутор Објављен рад 2015
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Коаутор Објављен рад 2014
,,Велико З за нас!!!“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Коаутор Објављен рад 2016
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2015
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2012
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2011
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2011
,,Кап, облак, пахуља, вода" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2009
,,Математика у малом... “ Аутор Излагач на семинару 2010
,,Математика у малом... “ Аутор Излагач на семинару 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагач на семинару 2016
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагач на семинару 2017
Семинар ,,Обука за смањење ризика од катастрофа” Реализатор Излагач на семинару 2017
Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог приступа/дете/ученик- инклузивно образовање и индивидуални образовни план Реализатор Излагач на семинару 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2014. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан Управног одбора
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, председник

Јасмина Стојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд 

Радно место:

Спец.мет.наст.математике, мастер учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Браничево професор разредне наставе
2009 2016 ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште професор разредне наставе
2016 2016 ОШ ,,Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2016 2017 ОШ ,,Краљ Александар I“ Нови Београд професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2015
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2012
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2013
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Наставник – кључни фактор промена у образовању" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп – Трибина ,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави” Аутор Излагање на трибини 2017
Математика у малом... Аутор Излагање на семинару 2010
Математика у малом... Аутор Излагање на семинару 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање на семинару 2016
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање на семинару 2017
Пројекат Развионице Подршка у развоју људског капитала и истраживања и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала) и онлајн програм Дигиталне ризнице Реализатор излагање 2015
Зимски сусрети учитеља (Радионице: Математика, Интеркултуралност у школи – изазови и могућности) Реализатор излагање 2011
Зимски сусрети учитеља Реализатор излагање 2017
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор излагање 2015
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор излагање 2016
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор излагање 2017
Наставничка удружења – пут до квалитетног образовања - РАНОН Реализатор излагање 2014
Члан Радне групе МПНТР за израду предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи Извођач излагање 2015
На листи оцењивача уџбеника МПНТР Извођач излагање 2016
,,Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2014
,,Радост учења – Изазови подучавања” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2015
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Аутор Објављен рад 2015
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Коаутор Објављен рад 2014
,,Васпитни стилови наспрам дечјег понашања – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2016
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Коаутор Објављен рад 2016
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2015
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2012
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2011
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2011
,,Кап, облак, пахуља, вода" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан
Друштво учитеља Београда,члан
Креативна чаролија, жири

Јасмина Мишић

Реализатор и модератор
0659811099
jacy1907@gmail.com
Звање:

нема 

Установа:

ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2017 ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2015
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2013
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2015
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2017
Зимски сусрети учитеља (Радионице: Интеркултуралност у школи – изазови и могућности) Реализатор Излагање 2014
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2011
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2017
,,Вишеструка интелигенција у настави енглеског језика’’ Реализатор Излагање 2015
,, Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања’’ Реализатор Излагање 2015
,,Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Реализатор Излагач 2014
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Аутор Објављен рад 2015
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Коаутор Објављен рад 2014
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2015
,,Велико З за нас!!!“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2014. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
We only have one home, Друга републичка награда Завод за унапређивање образовања и васпитања, Креативна школа 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, члан
ЕЛТА, члан