Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 4

Код одобреног скупа: 199  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 4

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад са посебним освртом на учење, каријерно вођење, развој личности, социјализацију и организацију живота и рада у дому ученика.

Законски и подзаконски акти у домовима ученика средњих школа Републике Србије Како да се представимо будућим ученицима? Наркоманија - болест зависности Психолошке основе манипулације појединцем и групом и сектно деловање

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани правник Братислав Тимотијевић , МУП РС
Дипломирани психолог Слободан Спасић , Фондација за борбу против наркоманије, алкохолизма

2

150

Васпитач у дому ученика

11500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор 25.10.2018. 143