Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 4

Код одобреног скупа: 199  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 4

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани правник Братислав Тимотијевић , МУП РС
Дипломирани психолог Слободан Спасић , Фондација за борбу против наркоманије, алкохолизма

2 дана (укупно време рада: мин.)

150

Васпитач у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор 25.10.2018. 143

Радне биографије


Перо Кнежевић

Модератор
0638019552
pero.knezevic@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста  

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник друштва ИЕП  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник друштва ИЕП
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ ---- 2018

Марија Вукелић

Реализатор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

Доктор психолошких наука  

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад  

Радно место:

Стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Војска Југославије, Нови Сад Стручни сарадник - психолог
1995 2018 Средњошколски дом, Нови Сад Стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Место и улога психолога – стручног сарадника у домовима ученика, Зборник радова саветовања Васпитни рад у домовима ученика средњих школа РС, стр. 118-125 Аутор Објављен рад 2002
ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Ученик – васпитач – професор – родитељ, НИУ ''Мисао'', Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) ---- 2004
Повезаност психолошке сепарације и адаптације адолесцената. Психологија, вол. 39, бр. 3, стр. 227-296 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=004857050603277V ---- 2006
Акредитован семинар ЗУОВ-а: ''Адаптација ученика на школу и дом'' ---- 2008
Шта јесте добра адаптација? Зборник радова конференције Васпитни рад у домовима ученика средњих школе РС 2, стр. 23-44 ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Домови ученика средњих школа. Ученик – васпитач – професор – родитељ, 2004., НИУ Мисао, Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор
Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, 1998., Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа и домова ученика јужнобачког и сремског округа
ЗОРА – Координативно тело Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља

Братислав Тимотијевић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

МУП РС 

Радно место:

група за сузб. малолетничке деликвенције 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1000 2017 МУП РС група за сузб. малолетничке деликвенције
1000 2018 ВШСС за криминалистику и безбедност Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ ---- 1000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
сертификат за предавача на тему Насиља у породици и вршњачког насиља

Слободан Спасић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Фондација за борбу против наркоманије, алкохолизма 

Радно место:

Координатор Фондације 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Фондација за борбу против наркоманије, алкохолизма и секти Психолог
2011 2014 VII београдска гимназија Психолог
2010 2011 „Rick Eis“ Београд Психолог
2008 2010 компанија за интеграцију безбедносних система „Tyco“ Психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Секте и култови – опасност за људска права у Југоисточној Европи“ - Берлин, новембар 2005. Организатор: „Берлински дијалог“ и Фондација Конрад Аденауер. Конференција затворена за јавност. Предавач излагање 2005
„Интернационализација култова - опасност за људска права у Европи?“ - Брисел, март 2006. Организатори: FECRIS i C.I.A.O.S.N. (FECRIS - Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme – државно тело Француске; C.I.A.O.S.N. - Centre d'information et d'avis sur les org Предавач излагање 2006
„Култови и езотерија - нови изазови за цивилно друштво у Европи“ – Хамбург, април 2007. Организатори: FECRIS и Радна група за Сајентологију полиције покрајине Хамбург. Конференција затворена за јавност. Предавач излагање 2007
„Превенција насилног екстремизма и радикализма“ – међународна конференција, Нови Пазар. Излагање и вођење дискусије на панелима: „Организације засноване на вери и екстремистички наративи: превенција, подизање свесности и дерадикализација – психолошка димензија“ и „Превентивне и активности за подизањ ---- 2016
Конгрес психолога Србије: „Футуризам у психологији – Психологија у зони будућег развоја“, Златибор 30.05.-02.06.2018. Округли сто: „Екстремизам и радикализам код младих“, предавач. Предавач излагање 2018