Дванаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Код одобреног скупа: 198  

Сусрети и дани

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пожешка 12, 11000 БеоградВиолета Врцељ Одри
violeta.vodry@gmail.com
024557403
0654100294

Дванаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ ''Дечја радост'' Панчево
дипломирани педагог Анита Ерић , ПУ“Нада Наумовић“, Крагујевац
др. ванр. проф. Бојана Шкорц , Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности
доцент Лидија Мишкељин Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Катарина Ђурић , Предшколска установа „Чукарица“
Виши саветник Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду - Филозофски факултет
дипломирани психолог Драгана Тица , ПУ'' Радосно детињство''Нови Сад
мр ликовних уметности из области цртежа Вера Вечански , Учитељски факултет Универзитета у Београду
дипл. педагог Виолета Врцељ Одри , ПУ "Наша радост", Суботица
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“

4 дана (укупно време рада: мин.)

200

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Александра Ружичић

Члан програмског одбора и модератор
06923890
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ ''Дечја радост'' Панчево 

Радно место:

стручни сарадник психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 ПУ'' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
2005 2011 ПУ'' Дечја радост'' Панчево помоћник директора
2011 2018 ПУ'' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Инклузија- стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање на пленарном делу Аутор Зборник радова треће научно-стручне конференције '' Средина и предшколско дете'',БАПТА,Цетиње,2014 2014
''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма'' Аутор Зборник радова 9.Стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2015
''Неке поставке теорије Гешталт терапије у планирању и организовању васпитно образовних процеса у предшколској установи'' Аутор Зборник радова међународне интердисциплнарне научне конференције ''Образовање и болоњски процес'', Суботица 2009. 2009
Улога стручног сарадника у промени парадигме Установе- од активности Тима за превенцију насиља ка развијању културе вртића као заједнице која учи Аутор Зборник радова 10.Стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд 2010. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Друштво психолога
Члан програмског одбора 9.10.11. Стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшкослких установа Србије
Члан програмског одбора стручне конференције за медицинске сестре васпитаче 2017. и 2018. године
Члан програмског одбора 2. Конгреса Предшкослких радника Србије Златибор 2018.

Анита Ерић

Члан програмског одбора и модератор
064873601
anita.eric72@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ“Нада Наумовић“, Крагујевац 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Основна школа „Милоје Симовић“ Крагујевац Стручни сарадник, педагог
2001 2001 Основна школа „21. Октобар“,Каргујевац Стручни сарадник, педагог
2002 2018 ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац Стручни сарадник, педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Документација васпитача у функцији квалитетнијег рада у предшколској установи“ Међународна конференција „Инклузија у предшколској установи и основној школи“ Коаутор Зборник радова 2015.год. Сремска Митровица 2015
Сарадња као кључни чинилац развоја инклузивне праксе: транзициони модел“. Међународна конференција „Инклузија у предшколској установи и основној школи“ Коаутор Зборник радова 2015.год. Сремска Митровица 2015
Модел подршке деци и породици у периоду транзиције Коаутор Зборник радова Сусрети медицинских сестара ПУ Србије 2015. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Растимо уз децу,2016.Публик Практикум Коаутор
Учење кроз праксу у вртићу,2018.Креативни центар Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Удржење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Бојана Шкорц

Реализатор
06428899
bskorc@yahoo.com
Звање:

др. ванр. проф.  

Установа:

Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Филозофски факултет у Београду Институт за психологију Истраживач сарадник
1998 2001 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности Асистент на предмету Психологија
2001 2006 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности Доцент на предмету Психологија
2006 2014 Факултет ликовних уметности Универзитет уметности Ванредни професор на предметима Психологија и Психологија ум
2005 2008 Академија лепих уметности Београд Предавач на предмету Психологија (гостујући професор)
2005 2014 Факултет ликовних умјетности, Универзитет Црне Горе Предавач на предмету Психологија умјетности
2005 2014 Факултет музичке умјетности, Универзитет Црне Горе Предавач на предмету Психологија умјетности
2005 2008 Факултет драмских умјетности Универзитет Црне Горе Предавач на предмету Психологија умјетности
2007 2008 Академија уметности, Универзитет у Новом Саду Предавач на предмету Психологија уметности
2009 2014 Факултет визуелних умјетности, Медитеран Универзитет Црне Горе Предавач на предмету Психологија умјетности
2010 2014 Физички факултет, Универзитет у Београду Предавач на предмету Психологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Промена приказа личног имена током развојног програма. Коаутор Иновације у настави: часопис за савремену наставу. Вол. 24. 64 – 73. Учитељски факултет, Универзитет у Београду. 2011
Култура као разбибрига, Култура, Аутор DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 214 – 228 стр 2014
Теорије креативности. Психологија и уметност. Међународни тематски зборник. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини. Косовска Митровица Аутор Међународни тематски зборник. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини. Косовска Митровица 2013
Creative diversities: Learning for Development. Patchwork Learning Diversities, Коаутор Belgrade, 30 August – 1 September. Book of abstacts 2012
Ко може да учествује у креативном процесу? Коаутор (поглавље) у Водич кроз креативни драмски процес. Базаарт, Београд. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Креативност у интеракцији, Мост арт, Земун Аутор
Наше намере и осећања. Завод за уџбенике, Београд Коаутор
Евалуација Здраво да сте програма. Здраво да сте, Академска штампа Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
International Association for Empirical Studies of Art
American Psychological Association
Удружење за емпиријска истраживања уметности
Здраво да сте – удружење грађана
International board - Performing the World, East Side Institute for short term and group therapy, New York
International Rescue Committee
Југословенски центар за права детета

Лидија Мишкељин Мишкељин

Реализатор
06323986
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент, наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију доцент
2007 2013 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди професор педагошке групе предмета
2004 2007 Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој за руководилац сектора за осигурање квалитета
2003 2004 Центар за професионални развој запослених саветник
2001 2003 Министарство просвете и спорта Републике Србије саветник за стручно усавршавање
1996 2001 Предшколска установа „Чукарица“ Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Менторство као колаборација практичара - перспектива ментора, Настава и васпитање, 2016, 65(2), 395-410 Аутор објављен рад 2016
Диверсификација – значења и политике у пракси предшколског васпитања и образовања у Србији, 2014, Зборник радова Педагошке основе модела процене и стратегије унапређења квалитета образовања (35-50), Београд:ИПА Филозофкси факултет Универзитета у Београду Аутор објављен рад 2014
Мапирање значења као начин грађења и развијања курикулума, 2014, Зборник радова са Међународне научностручне конференције Методички дани 2014 (519-525), Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Коаутор објављен рад 2014
Улога педагога у грађењу значање и развијању праксе дечјег вртића, 2014, Зборник радова Идентитет професије педагог у савременом образовању (76-80), Национални научни скуп – идентитет професије педагог у савременом образовању, Београд: Фолозофски факултет, ИПА Универзитета у Београду Аутор објављен рад 2014
Од аутономије професије ка колаборативном професионализму, 2015, Зборник радова са Међународне научностручне конференције Методички дани 2015, Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Диверсификовани програми предшколског васпитања и образовања за децу раног узраста - практикум, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
„Од учења ка подучавању“, Лађарак,2006 Коаутор
„Дечји вртић као извор курикулума“, 2008, Задужбина Андрејевић, Београд (монографија) Аутор
„Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника“, 2007., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ESREA - European Society for Research on the Education of Adults
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора и модератор
06334413
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

Стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник-педагог
2006 2010 Висока струковна школа за образовање васпитача Шабац Стручни сарадник
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
УЛОГА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЈОМ ПРОГРАМА Коаутор ЗБОРНИК РАДОВА: ДЕСЕТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 03.- 06. новембар ВРЊАЧКА БАЊА 2016
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли“ Коаутор Девети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Златибор, 15.-18.10.2015 2015
„Свакога дана понеси корпу земље на једно место и саградићеш брдо“, стручни скуп, „ VIII стручни сусрети стручних сарадника и сардника ПУ Србије“, Златибор Коаутор објављен рад 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања Министарство просвете и спорта РС 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора и модератор
011354331
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Предшколска установа „Чукарица“ 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2006 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац стручни сарадник психолог
2006 2018 Предшколска установа „Чукарица“, Београд стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Кућне посете породици као ново искуство у раду стручног сарадника психолога у предшколској установи Аутор Зборник радова са Десетих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2016
Мрежа подршке правима детета: предшколска установа, породица, јединице локалне самоуправе и невладине организације Аутор Зборник радова са Деветих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група: приручник за реализаторе“ Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Љиљана Маролт

Члан програмског одбора
01136150
ljiljana.marolt@mpn.gov.rs
Звање:

Виши саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

дипл. педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 Институт за педагошка истраживања Истраживач сарадник
2000 2002 Предшколска установа «Чукарица» стручни сарадник педагог
2003 2018 Министарство просвете и науке Руководилац Групе за послове предшколског васпитања и образ.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Маролт, Љ. (2013): Концепт игре у предшколском васпитању - пример курикулума Шведске Аутор Педагогија, бр. 3, стр. 335-348. 2013
Маролт,Љ.(2014):Различите концепције предшколске установе Аутор Педагогија, бр. 4, стр. 465-479. 2014
Маролт, Љ. (2015): Истраживања образовања применом методологије сценарија Аутор Настава и васпитање, год. 64, бр. 4, стр. 795-807 2015

Живка Крњаја

Члан програмског одбора и реализатор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Филозофски факултет у Београду Редовни професор
2013 2016 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике, 2014. Настава и васпитање, бр.2, 221-232. Аутор објављен рад 2014
Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији, 2014. Социологија, бр.3, 286 -303. Аутор објављен рад 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања, 2014. Педагогија, бр.2. 160 -173. Коаутор објављен рад 2014
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, 2014. Педагогија, бр.3. 220 -232. Коаутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2018 Филозофски факултет, наставник
1983 1985 Филозофски факултет библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana, KRNJAJA, Živka. Transforming preschool teacher´s role: From implementer toward researcher. Коаутор Journal of faculty of Educational sciences (JFES), ISSN 1301-3718, 2013, god. 46, br. 1, str. 111-127. 2013
Павловић-Бренеселовић, Драгана. Компетенције или компетентност : различити дискурси професионализма васпитача. Аутор Васпитање и образовање, 2014, год. 39, бр. 2, стр. 57-68. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера – системски приступ односу породице и јавног васпитања, Београд: Филозофски факултет Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2015). Где станује квалитет – истраживање са децом праксе дечјег вртића. Књига 2. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ЦИП
Педагошко друштво Србије

Драгана Тица

Члан програмског одбора и модератор
06356065
draganatica.ns@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ'' Радосно детињство''Нови Сад 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИСТРАЖИВАЊЕ ПРАКТИЧАРА : искуства пројекта'' Педагошка документација у вртићу'' Коаутор 11.сусрети стручних сарадника Србије; излагање 2017. 2017
'' Систематска подршка развоју детета : То сам ја'' Коаутор Интердисциплинарна научно стручна конференција '''Свакодневни живот детета''; излагање, радионице; 2016. 2016
Стручни сарадник као активан учесник самоевалуације и рефлексије педагошке документацијеваспитача – кроз примену акционог истраживања Коаутор Трибина у организацији Удружења васпитача Војводине и Педагошког завода Војводине; излагање 2016. 2016
''Развијање отвореног курикулума на нивоу дечијег вртића'' Коаутор Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије; излагање 2004. 2004
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска повеља ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан комисије за одабир радова за Дванаесте стручне сусрете стручних сарадника и сарадника у организацији Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центра за професионални развој запослених у образовању
Члан Мреже практичара
Члан комисије за полагање испита за дозволу за рад – лиценцу; Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;

Вера Вечански

Реализатор
06411146
veravec@gmail.com
Звање:

мр ликовних уметности из области цртежа  

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2018 Учитељски факултет Универзитета у Београду наставник, доцент
2003 2018 Музеј савремене уметности у Београду, Дечји клуб стручни сарадник
1999 2001 Дечји културни центар Београд, атеље за ликовну уметност наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Designing with the Participation of the Community – an On-Going Project of Redesigning a School Yard in Serbia Коаутор Излагање на The European regional InSEA Congress – Interventions: Scientific and Social Interventions in Art Education, Aalto University, Финска, 2018 2018
„Развојни потенцијал ликовних активности на предшколском узрасту” Коаутор Настава и васпитање 66(2), 2017. 2017
„Улога симболичког и експресивног језика уметности у педагошкој концепцији Ређо Емилија” Аутор Иновације у настави 27(4), 2014 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за подстицај рада најбољих младих магистара науке и уметности Министарство за науку и технологију Републике Србије 2002
Дрвени Ед награда за видео рад Како постати велики уметник 4. Југословенски фестивал јефтиног филма 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УЛУС — члан од 1999. године.
Галеријa „Бранко Миљковић“ у Београду, председник савета (2008–2009.)

Виолета Врцељ Одри

Члан програмског одбора и модератор
0654100294
violeta.vodry@gmail.com
Звање:

дипл. педагог 

Установа:

ПУ "Наша радост", Суботица 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 ПУ "Наша радост" стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Процес имплементације програма "Ја полазим у школу" у ПУ "Наша радост", 2012. Аутор Међурнародна интердисциплинарна стручно-научна конференција Васпитно-образовни и спортски хоризонти (4; 2012; Суботица), Зборник радова, Висока струко 2012
"Индивидуализација процеса подстицања развоја детета -приказ акционог истраживања", 2009. Коаутор Стручни сусрети Васпитачи-васпитачима (13;2008; Врњачка Бања), "Ведра", Смедерево, 2008
"Сарадничко учење у вртићу", 2016. Коаутор Конференција "Свако дете може да учи", ОШ "Петофи Шандор" Нови Сад и др. 2016
"Тимови вртића - изазов за васпитаче, родитеље, стручне сараднике и руководиоце у истраживању и мењању васпитно-образовне праксе", 2015. Аутор Девети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Златибор 2015
Процес успостављања мреже практичара као подршке у грађењу квалитетног продшколског васпитања и образовања Аутор Други конгрес стручних радника предшколских установа Србије, Златибор 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за родитеље: На путу ка школи: са збирком активности и игара за децу и родитеље, 2010. ПУ "Наша радост", Суботица Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан комисије за одабир радова за Једанаесте стручне сусрете стручних сарадника и сарадника у организацији Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
06420572
tbogovac@yahoo.com
Звање:

мастер педагог 

Установа:

ПУ „Чукарица“ 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 ПУ „Чукарица“ педагог
2009 2014 ПУ „Чукарица“ педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Професионални развој педагога, кроз увиде у четири различита система предшколског васпитања и образовања, током студија у иностранству, 2016 Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Разумевање васпитача о властитом професионалном идентитету у Србији, 2016 Аутор Мастер рад 2016
Дете у свету драме, 2014 Аутор Презентација на 19. стручним сусретима васпитача 2014
Диверсификација облика рада у предшколској установи: Дечји клуб, 2013 Аутор Мастер рад, презентовање рада на 7. Стручним сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogovac, T. (2018). Early childhood education and care in Serbia. In Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Eds.). International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1). Routledge. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије