Побољшање квалитета пружања услуга особама са аутизмом и њиховим породицама кроз усклађивање домаће праксе са иновативним светским трендом

Код одобреног скупа: 197  

Трибина

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковачког одреда, бр.6Лидија Крстић Стојичић
lidija@csuleskovac.edu.rs
016214555
0668558565
016214555

Побољшање квалитета пружања услуга особама са аутизмом и њиховим породицама кроз усклађивање домаће праксе са иновативним светским трендом

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6 17.11.2018. 21

Радне биографије


Миодраг Николић

Реализатор
0642157579
miodrag.nikolich@yahoo.ca
Звање:

дипломирани дефектолог олигофренолог 

Установа:

ШОСО ,,11.октобар“, Лесковац 

Радно место:

дефектолог у настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Школа за основно и средње образовање ,,11.октобар“ Лесковац дефектолог у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм стручног усавршавања ,,Аутизам и говорно-језички развој“ Аутор 2014-2018 -18 реализација 2014
Хоризонтално учење (у организацији школе ,,11.октобар “ за редовне школе у округу) Тема: Аутистични поремећај Коаутор 2012-2013 - 4 реализације 2013
Радионица: ,,Олакшајмо рад у инклузивном одељењу“ у организацији Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и Мреже РЦ/ЦСУ Србије Аутор 2013-2014 - 2 радионице 2013
Приказ примера добре праксе : ,,Асистивна технологија у раду/ученицима са децом којима је потребна додатна подршка у образовању“ Аутор излагање 2016
Приказ ауторског дела за рад са децом из спектра аутизма – едукативна игрица ,,Играјмо се заједно“ Дани дефектолога 2017. Коаутор Излагање на Данима дефектолога - 12.02.2017. 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Повереник Друштва дефектолога Србије за Јабланички округ
Члан Удружења за пружање подршке особама са сметњама у развоју "Тезеј", Лесковац

Данијела Ђукић

Реализатор
0641808011
autizam@yahoo.com
Звање:

Дефектолог,сурдоаудиолог-олигофренолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образ. и васпитања 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 "Др Петровић" Будва; рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом дефектолог
2001 2018 Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом,,Антон Скала"Београд дефектолог
2018 2018 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Терапија игром као основа успешног третмана деце са аутизмом" Аутор Излагање на Данима дефектолога 2013. године 2013
"Стратегије за развијање социјалних вештина, прихватљивих облика понашања и интервенције у кризним ситуацијама код деце и омладине са аутистичним спектром" Коаутор Реализације програма стручног усавршавања 2014
"Кључне области на којима се заснива успешан третман особа са аутизмом" и "Употреба комуникатора - аугментативно алтернативне комуникације, као саставног дела успешног третмана деце са аутизмом" Аутор Излагање на Данима дефектолога 2016. године 2016
"Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју" Аутор Излагање на V стручно-научној конференцији у Ваљеву 2017
"Специјална едукација и рехабилитација - рана интервенција" Аутор Излагање на IV научној конференцији у Суботици 2017. године 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан стручног тима Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом од 2001. године до данас
Члан НВО "Подари осмех" од 2010. године до данас
Члан Удружења "АББА Србије" од 2014. године до данас
Повереник Друштва дефектолога Србије за Град Београд од 2015. године до данас

Владимир Анђелковић

Реализатор
0645088649
vladimir.le65@gmail.com
Звање:

Дипломирани дефектолог - олигофренолог 

Установа:

ШОСО "11. октобар" Лесковац 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2011 Школа за основно и средње образовање "11. октобар" Лесковац дефектолог у настави
2011 2018 Школа за основно и средње образовање "11. октобар" Лесковац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Саветодавни рад са децом и адолесцентима при Центру за реедукацију емоција и понашања "Тврђава" Извођач Радионице са децом током 2006. године 2006
Хоризонтално учење (у организацији школе ,,11.октобар “ за редовне школе у округу) Тема: Аутистични поремећај Коаутор 2012-2013 - 4 реализације 2013
"Положај деце са аутизмом и њихових породица у Србији - рано откривање, дијагностика, третман и подршка" Предавач Излагање на трибини на тему "Додатна образовна подршка у школи "11. октобар" 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва дефектолога Србије Јабланичког округа
Члан Заједнице специјалних школа Србије

Ненад Цоцић

Реализатор
063472553
drncocic@gmail.com
Звање:

др спец. педијатар 

Установа:

Дом здравља Лесковац 

Радно место:

педијатар у Предшколском диспанзеру  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2018 Дом здравља Лесковац педијатар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стални предавач на стручним скуповима са темама унапређења рада са децом са сметњама у развоју и аутизмом Предавач од 2012. - ШОСО "11. октобар" Лесковац; Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Дом здравља Лесковац 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Интерресорне комисије Града Лесковца
Члан Лекарске коморе
Члан Српског лекарског друштва

Ирена Стевановић Стаменковић

Реализатор
0642001040
ir.stevanovic@gmail.com
Звање:

мастер логопед - комуниколог 

Установа:

Дом здравља Лесковац 

Радно место:

логопед у Служби за здравст.заштиту деце 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Дом здравља Лесковац Дипломирани дефектолог - логопед у развојном саветовалишту
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Узрочно-последична веза дислалија и дисграфија" Предавач Два излагања на Међународном конгресу у Загребу 2007-2008. 2008
"Подршка развоју у раном детињству у оквиру саветовалишта" Предавач Излагање у организацији Удружења педијатара Србије и УНИЦЕФ-а 2015
"Положај деце са аутизмом и њихових породица у Србији - рано откривање, дијагностика, третман и подршка" Предавач Излагање на трибини на тему "Препознавање раних симптома аутизма" 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Скупштине ГОНГЛА - Градског одбора глувих и наглувих Лесковац од 2013. до 2017.
Стручни сарадник у Удружењу родитеља "Рингераја" од 2015.
Члан Савета родитеља ПУ "Вукица Митровић" Лесковац

Небојша Стојановић

Реализатор
063432243
n.016stojanovic@gmail.com
Звање:

Председник Удружења "Рингераја" 

Установа:

Удружење "Рингераја" 

Радно место:

дипломирани правник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Удружење родитеља "Рингераја" председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"За свако дете најбољи почетак" Извођач Конференција у организацији УНИЦЕФ-а 2016
Стално ради на изради пројеката Удружења "Рингераја" и учествује у формирању других асоцијација и удружења која се баве децом. Извођач Са Пројектним тимом Удружења "Рингераја" израдио три пројекта. 2015
"Положај деце са аутизмом и њихових породица у Србији - рано откривање, дијагностика, третман и подршка" Реализатор Активно учествује на јачању Интерресорске сарадње и побољшању свести код свих чиниоца који се баве проблемима деце. 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Удружења родитеља "Рингераја"
Члан Удружења родитеља и наставника "Партнерски за образовање"

Оливера Ивановић

Модератор
0642243730
olivera@csuleskovac.edu.rs
Звање:

стручни сарадник у Ресурсном центру 

Установа:

Центар за стручно усавршавање у образовању 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2010 НВО Ресурс центар Лесковац сарадник на пројектима
2010 2018 Центар за стручно усавршавање у образовању стручни сарадник у Ресурсном центру
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Положај деце са аутизмом и њихових породица у Србији - рано откривање, дијагностика, третман и подршка" Коаутор Модератор трибине 2017
"Како до инклузије у вртићу" Извођач Модератор трибине 2017
A seven module training on Conflict Managment through Mediation Skills Извођач Излагање по пројекту 2011
"Медијација = ми, родитељи и деца" Аутор Излагање на програму стручног усавршавања 2012-2013. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Аутор брошуре за волонтере "Волонтеризам шта је то?", 2009. Ресурс центар, Лесковац Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије