Побољшање квалитета пружања услуга особама са аутизмом и њиховим породицама кроз усклађивање домаће праксе са иновативним светским трендом

Код одобреног скупа: 197  

Трибина

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковачког одреда, бр.6Лидија Крстић Стојичић
lidija@csuleskovac.edu.rs
016214555
0668558565
016214555

Побољшање квалитета пружања услуга особама са аутизмом и њиховим породицама кроз усклађивање домаће праксе са иновативним светским трендом

- Значај укључивања локалне заједнице и вишесекторског умрежавања у циљу унапређивања положаја деце са аутизмом; - Размена искустава професионалаца различитих профила на тему раног откривања, дијагностике, третмана и подршке деци са аутизмом, њиховим породицама и окружењу; - Представљање практичних иновативних решења за рад са децом са аутизмом.

Отварање скупа; Вишеслојна стратегија скрининга деце са аутизмом; Адекватни приступи у раду са децом из спектра аутизма; Приказ терапијско-едукативног средства – Игра ,,Учим емоције“ “, (аутори Д.Д. Ђукић, М.Николић); Развој комуникативних способности деце са аутизмом; Клинички аспекти аутизма; Образовање ученика са аутистичним спектром понашања у школи за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом – савремени приступи у образовању деце са аутизмом; Значај укључивања локалне заједнице и вишеструко умрежавање у циљу унапређивања положаја деце са аутизмом; Искуство родитеља детета са аутизмом; Закључци са дискусијом.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

700 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6 17.11.2018. 21