ШКОЛА У БОРБИ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Код одобреног скупа: 194  

Саветовање

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

ШКОЛА У БОРБИ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Упознавање и проширивање знања учесника у области превенције насиља (с посебним акцентом на школске услове, опробане стратегије превенције насиља, дигитално насиље и превенцију засновану на емоционалној интелигенцији), а у циљу њиховог оспособљавања за активно деловање у области превенције насиља, али и адекватно реаговање у случајевима насиља у школи.

1. Изградња позитивне школске климе уз примену најбољих пракси превенције насиља 2. Стратегије превенције насиља засноване на доказима 3. Студија случаја: Појединци укључени у насиље 4. Cyberbullying (дигитално насиље) 5. Студија случаја: Превенција насиља заснована на емоционалној интелигенцији

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

2

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ниш 09.10.2018. 51