XI СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ - Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара васпитача

Код одобреног скупа: 192  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

XI СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ - Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара васпитача

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПУ Чика Јова Змај Београд
доктор педагошких наука Весна цолић , Висока школа струковних студија за образовање вас
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ Дечји дани Београд
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , панчево
доцент Ивана Михић , Одсек за психологију, Филозофски факултет Нови Са
ДИПЛОМИРАНИ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ДРАГИЦА ГУТАЉ , П.У. „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад
дипломирани психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за ра
Дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ'' Дечја радост'' Панчево

4 дана (укупно време рада: мин.)

250

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел Јуниор Брзеће 04.10.2018. 143

Радне биографије


Андрија Пештерац

Члан програмског одбора и модератор
064230645
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука у области спорта и физичког 

Установа:

ПУ Чика Јова Змај Београд 

Радно место:

стручни сарадник за физичко 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2018 ПУ Чика Јова Змај Београд Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Традиционалне моторичке игре, међународни пројекат, Аутор Зборник Уницеф 2010
Избор моторичких активности које се одликују значајним интелектуалним ангажовањем деце предшколског узраста, Аутор ЗБорникИнститут за психологију, 1987
Систем запажања, планирања и евидентирања васпитног рада у области физичког васпитања деце узраста 3-7 година, Приручник за васпитаче предшколских установа, 1988 Аутор ПП Завод Београд, „Панорама предшколства“ 2002
Музичко ритмичке активности у раду са децом јасленог узраста, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, 2012 Аутор Зборник 2012
Кооперативне игре и активности у раду са децом предшколског узраста, Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника Србије,2013 Аутор Зборник 2013
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Аутор Зборник 2015
Примена полигона у физичком васпитању деце јасленог узраста, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Аутор Зборник 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Програмског одбора и Комисије за избор радова Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије од 2003 до 2018
Аутор и реализатор Обуке Спортико змај јасле ,Каталог Зуов, 2004 -2018

Весна цолић

Члан програмског одбора и модератор
063288364
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање вас 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка Стручни сарадник – предшколски пед
2002 2018 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад Професорструковних студија за област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеракција васпитач-дете и развој аутономије детета, Зборник сажетака првог научног скупа са међународним учешћем6. Аутор „Настава и наука у времену и простору“, Лепосавић, 2015
Истраживачка димензија компетенција васпитача, Зборник апстраката са 4. међународнe методичкe научнe конференцијe, Универзитет у Новом Саду, ---- 2015
Игра без играчака, Аутор Зборник сажетака са Научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста, Нови Сад, 25-26. , стр. 29-31. 2015
Професионални статус, задовољство послом и стручни профил васпитача и учитеља, Аутор Настава и васпитање, вол. 59, бр. 2, стр. 314-325. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
60 година школе за образовање васпитача у Новом Саду, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, 2012. Аутор
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник, Нови Сад, 2008. Аутор
Дечје јаслице - гледане из антрополошког угла, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1997. Аутор

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора и модератор
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ Дечји дани Београд 

Радно место:

сарадник за унапређивање превентивно зд 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1982 ПУ Бошко Буха Београд виша мед.сестра у јасленој групи
1082 1994 ПУ Звездара Београд виша мед.сестра у јасленој групи
1994 2004 ПУ Звездара Београд стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2004 2018 ПУ Дечји дани Београд стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015 Коаутор Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатн 2015
Други конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2018 Коаутор Сажетак 2018
Зборник радова -19.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода Аутор Зборник радова – 2016
XII стручна Конференција медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода ---- 2017
20.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода ---- 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Сребрни знак“Бело срце“ Комора медицинских сестара и здравстених радника Србије 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
председница Савеза удружења медицинских сестара Србије
Одобрена три програма обуке ЗУОВ од 2012 -2018

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора и модератор
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије  

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

Стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева Стручни сарадник –педагог
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник Педаг
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2007 2011 Висока струковна школа за образовање васпитача Шабац Стручни сарадник
2011 2018 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник Педаг
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Аутор Зборник 2013
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли Коаутор Зборник 2016
Пројектно планирање у јаслицама Аутор Каталог одобрених програма 2016
Моја Васптна група је посебна Аутор Зборник 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања доделило Министарство просвете и спорта РС 2006

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије  

Установа:

панчево 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин с стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ Дечја радост Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете саветник
2004 2014 ПУ Дечја радост Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-станје,проблеми,потребе- Цетиње ,2014 Аутор зборник 2014
Деветнаести стручни сусрети Савеза удружења мед.сестара Пу србије Реализатор зборник 2015
Двадесети стручни сусрети Савеза удружења мед.сестара Пу Србије Реализатор зборник 2016
Двадесет први стручни сусрети Савеза удружења мед.сестара ПУ Србије Предавач зборник 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Стручни консултант Удружења Стручних сарадника од 2011 до 2015
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача
Члан Програмског одбора за стручне сусрете медицинских сестара васпитача од 2014 -2018

Ивана Михић

Члан програмског одбора и модератор
021458948
imihic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Одсек за психологију, Филозофски факултет Нови Са 

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент приправник
2007 2011 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2011 2018 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Вртић као база емоционалне сигурности- јачање капацитета за социоемоционални развој детета» аутор, предавач 2011/12,2012/13, 2013/14 Аутор Каталог одобрених програма 2014
«Могућности примене теорије афективне везаности у саветодавном раду са породицама» Аутор зборник 2015
Михић И. (2007). Значај афективне везаности родитеља за функционалност родитељског савеза. У: Ханак Н. , Димитријевић А. (ур). Афективно везивање. Теорија, истраживања, психотерапија. Београд, Аутор Центар за издавачку делатност Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 2015
Петровић Ј. , Михаљичић Р. , Зотовић М, Михић И. (2008). Димензије темперамента детета и понашање мајке у родитељској улози. Коаутор Педагошка стварност, 9-10, 1039-1051. 2008
Михић И. (2012). Теоријски темељи програма базираних на теорији афективне везаности. У: Могућности примене теорије афективен везаности у саветодавном раду са породицама. Коаутор Тематски зборник радова са Саветовања за стручне сараднике, Нови Сад, Филозофски факултет, 3. 11. 2012., стр. 23-39. 2012
Комленац Ж., Ковачевић О, Стојић О,. , Михић И. (2012). Примена теорије афективне везаности у адаптацији деце јасленог узраста- пример добре праксе. Коаутор Педагошка стварност, 58 (2), 295-308. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психолошка процена породице: могућности и ограничења, Филозофски факултете, Нови Сад (2009) Коаутор
Породице у Војводини: развој породичних улога, Филозофски факултет, Нови Сад (2011) Аутор
Породичне и професионалне улога: значај запослења за породично функционисање, Филозофски факултет, Нови Сад (2011) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ћлан Програмског одбора Савеза удружења мед.сестара ПУ Србије од 2014 -2018
Члан Комисије за избор радова стручних сусрета Савеза удружења мед.сестара ПУ Србије од 2014 -2018
International association for Relationship Research
Друштво психолога Србије, Секција за блиске односе Друштва психолога Србије

ДРАГИЦА ГУТАЉ

Члан програмског одбора и модератор
063584364
dragica.gutalj@gmail.com
Звање:

ДИПЛОМИРАНИ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

Установа:

П.У. „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад 

Радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 ПУ Радосно детињство Нови Сад медицинска сестра васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"НТЦ метод и значај физичке активности код деце млађег узраста", Аутор Међународна конференција Менаџмент у спорту, Београд, Србија 2014
“Како пада снег”, Аутор Зборник, XIV Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије,Копаоник, Србија 2011
Комуникационе вештине медицинске сестре-васпитача као предиктор успешности процеса адаптације деце на вртић”, Аутор 53.Конгрес студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем, Копаоник, Србија 2015
"Игра лекцији - лекција игри", Научни скуп међународног значаја „Појединац, породица, друштво у транзицији“, ---- 2016
У снегу”, ---- 2016
Утицај стручног усавршавања на професионалне капацитете медицинске сестре васпитача Предавач ЗборникСтручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ-развој потенцијала деце раног узраста, ЗУОВ Каталог програма 2016-2018 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
НАЈБОЉА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У САВЕЗ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, ПОДПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА
Радна група за селекцију радова из области неге и васпитно-образовног рада за 2014.годину,Савез удружења медицинских
Међународна конференција о предшколском образовању „Могућности увођења иновативних модела и метода одгојно образовног рада“,
Стручни актив за развојно планирање П.У.“Радосно детињство“ Нови Сад (члан)

Биљана Којовић

Члан програмског одбора и модератор
063246279
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за ра 

Радно место:

Сарадник за рани развој 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сарадник за рани развој
2015 2014 ПУ 11април Нови Београд Стручни сарадник психолог
2014 2001 Пу Бошко Буха Београд Стручни сарадник психолог
2001 1998 ОШ Бранко Радичевић Голубац Стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Примена стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета рада предшколских установа Реализатор Пројекaт Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 2015
Стручни сусрети медицинских сестара васпитача предшколских установа Србије: Самовредновање рада дечјег вртића у кључној области Нега и васпитни рад“, Крушевац, „Праћење дечјег напредовања у развоју и учењу“, Матарушка бања, - Аутор Зборник радова са сусрета 2007
Стручни сусрети васпитача предшколских установа Србије: Самовредновање рада дечјег вртића у кључној области Васпитно-образовни рад“, Златибор и Београд, Коаутор борник радова са сусрета 2007
Стручни сусрети стручних сарадника предшколских установа Србије: „Самовредновање или само коаутор вредновање“, Златибор, - Коаутор Зборник радова са сусрета 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Самовредновање рада ПУ реализатор 2014 и даље Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов коаутор, координатор и реализатор 2010/11., 2011/12, 2012/13 И даље Коаутор
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план релизатор 2009/10., 2010/11 Увођење у посао – кораци ка квалитету релизатор 2009/10., Коаутор

Александра Ружичић

Члан програмског одбора и реализатор
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

ПУ'' Дечја радост'' Панчево 

Радно место:

Стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево помоћник директора установе
2011 2018 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Инклузија-стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање,трећа научно-стручна конференција '' Средина и предшколско дете'', Аутор БАПТА,Цетиње,. 2014
Стручни сусрети стручних сарадника '' Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Рад на тему ''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Рум Аутор зборник 2015
Стручни сусрети стручних сарадника ''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Аутор зборник 2016
Стручна конференција Савеза мед.сестара ПУ Србије Коаутор Зборник 2017
''Инклузија-стање,проблеми,потребе''- Аутор 2014. Аутор зборник радова 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд 2010. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Искуство у извођењу обуке:
Инклузивно образовање Министарство просвете 2010, 4 групе
Унапређење васпитних компетенција породице Филозофски факултет Институт за педагогију и андаргогију, Београд 2002-2004 2013. 4 групе
Подстицање дечјег самопоштовања Удружуње за заштиту менталног здравља ''Психофон'' Нови Сад 2002-2003 2 групе
''Брига за дете- стратегије развијања животних вештина код деце'' акредитовани програм ЗУОВ 2015-2016. 2016-2017. 49 група
Члан програмског одбора и комисије за избор радова за стручне сусрете стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан програмског одбора и комисије за избор радова за стручне сусрете мед.сестара предшколских установа Србије