Образовање у Великој Британији - искуства мобилности

Код одобреног скупа: 191  

Трибина

Регионални центар Чачак
Цара Душана ббГорица Станојевић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Образовање у Великој Британији - искуства мобилности

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

педагошки саветник Биљана Лукић , ОШ"Милица Павловић" Чачак
Школски педагог Драгана Радмилац , ОШ“Милица Павловић“

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Биљана Лукић

Члан програмског одбора
0628886510
biljanalukic7@hotmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ"Милица Павловић" Чачак 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 ОШ “Милица Павловић“ Чачак, Школски библиотекар
2001 2010 ОШ "Степа Степановић" директор
1993 2001 ОШ "Степа Степановић" професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународни пројекат : Подизање квалитет наставе применом пројектног метода Аутор на сајту школе ОШ"Милица Павловић" 2018
Школски пројекат "Знаменити Срби - Никола Тесла" Аутор на сајту школе ОШ"Милица Павловић" 2018
Школски пројекат "Знаменити Срби - Надежда Петровић" Коаутор на сајту школе ОШ"Милица Павловић" 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Библиотекарско друштво Србије, Друштво школских библиотекара Србије

Драгана Радмилац

Члан програмског одбора
063380752
draganasradmilac@gmail.com
Звање:

Школски педагог 

Установа:

ОШ“Милица Павловић“ 

Радно место:

Школски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 ОШ“Милица Павловић“ Школски педагог
2010 2016 Техничка школа Школски педагог
2009 2010 Машинско саобраћајна школа Школски педагог
2004 2009 ОШ"Бранислав Петровић" Школски педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународни пројекат : Подизање квалитет наставе применом пројектног метода Аутор на сајту школе ОШ"Милица Павловић" и сајту Школске управе Чачак 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан актива стручних сарадника Моравичког округа