Зашто и како о родно заснованом насиљу у средњој школи

Код одобреног скупа: 186  

Конференција

Аутономни женски центар
Тиршова 5а, БеоградМарина Илеш
marinai@azc.org.rs
0112687190
0638034746

Зашто и како о родно заснованом насиљу у средњој школи

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Зира, Рузвелтова 35, Београд 13.10.2018. 62

Радне биографије


Тања Игњатовић

Члан програмског одбора и реализатор
0112687190
tanja@azc.org.rs
Звање:

докторка политичких наука 

Установа:

Аутономни женски центар  

Радно место:

координаторка програма 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Аутономни женски центар, Београд Координаторка програма
2003 2004 Балкански фонд за локалне иницијативе, Београд Програмска менаџерка-програм малих грантова
2001 2003 Аутономни женски центар, Београд Координаторка пројекта
1992 2001 Средња музичка школа Мокрањац психологиња, професорка психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Министартво просвете: Грађанско васпитање, Тренинг за тренере за средње школе; Аутор извођачица тренинга 2002
Едукативни програм о родној равноправности за наставнике основних и средњх школа у Србији, (CARE International); Аутор дизајн и реализација тренинга за тренере 2002
Основни едукативни програм о родној равноправности за наставнике основних школа у Србији, (CIDA, Канада); Аутор дизајн и реализација тренинга за тренере 2004
Акредитовани семинари код Реп. завода за социјалну заштиту: Насиље у породици и институционална заштита;Организовање конференције случаја за заштиту од насиља у породици; Координација лок. заједнице за превенцију и заштиту од насиља у породици; Рад са жртвама насиља у центру за соц. рад Аутор Ауторка и извођачица 2008
Акредитација семинара Заштита од насиља у породичном контексту – улога образовно-васпитних установа ,Републички завод за унапређење образовања и васпитања; Аутор Ауторка и извођачица 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ишпановић-Радојковић, Б. И Т. Игњатовић, (2011). Облици и показатељи злостављања и занемаривања, у: В. Ишпановић-Радојковић, Заштита деце од злостављања и занемаривања – Примена Општег протокола, Центар за права детета, Београд ISBN 978-86-83109-49-4 Коаутор
Игњатовић, Т., (2011). Улога организација цивилног друштва у заштити деце од злостављања и занемаривања, у: В. Ишпановић-Радојковић, Заштита деце од злостављања и занемаривања – Примена Општег протокола, Центар за права детета, Београд ISBN 978-86-83109-49-4 Аутор
Игњатовић, Т. (2013). Последице које има насиље према женама у партнерском односу на децу и одговор јавних служби на овај проблем, Аутономни женски центар и UNICEF, Београд, ISBN 978-86-87505-10-0 Аутор
Игњатовић, Т., (2015). Разумевање насиља према женама злоупотребом деце, Социјална политика – часопис за теорију и праксу социјалне полтике и социјалног рада, Институт за политичке студије Аутор
Приручник за акредитовану едукацију „Заштита од насиља у породичном контексту – улога образовно-васпитних установа Аутор

Марина Илеш

Члан програмског одбора и модератор
0112687190
marinai@azc.org.rs
Звање:

магистарка лингвистичких наука  

Установа:

Аутономни женски центар  

Радно место:

координаторка пројекта  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Аутономни женски центар Координаторка пројекта
2003 2017 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова виша саветница за равноправност полова
2002 2010 Центар страних језика "Локвела", Нови Сад професорица енглеског језика
1999 2002 Радио 021 - Нови Сад новинарка/уредница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат који је подржао Фонд УН за сузбијање насиља над женама (УН Труст Фунд) „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини” Коаутор Ко-координаторка 2009
'Пројекат који је подржала Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена “Интегрисани одговор на насиље над женама у Републици Србији“ – активности у Војводини Коаутор Ко-координаторка 2013
Акредитовани програм за обуку наставника у средњим школама „Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ на мађарском и српском језику (Педагошки завод Војводине, каталошки број 855, школска 2014/15 и 2015/16.година) Коаутор Коауторка и извођачица 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак ка бољој заштити – Приручник за унапређење координираног одговора надлежних служби на насиље према женама“, 2016, Покрајински секретаријат за здравство - коуредница Коаутор
Равноправни на тржишту рада – Приручник за увођење каријерног вођења и саветовања у средњошколско образовање, НВО „Коцка“, 2013 Коаутор

Андреа Делибашић

Члан програмског одбора
0603947842
del.anja@yahoo.com
Звање:

дипломирана андрагошкиња  

Установа:

Правосудна академија  

Радно место:

Андрагошкиња 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Правосудна академија Сарадница у Одељењу за почетну обуку
2016 2016 Републички завод за социјалну заштиту, Београд Практиканткиња у Одељењу за професионалну обуку
2015 2016 Правосудна академија, Београд Практиканткиња у Одељењу за евалуацију и мониторинг
2014 2014 Друштво за заштиту биља, Београд Практиканткиња у Тиму за орг. 7.међ.конгреса о заштити биља
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сарадница у оквиру реализације пројекта "Нулта толеранција на родно засновано насиље" Аутономног женског центра, кооуредница радне верзије Приручника за наставнике о укључивању теме родно заснованог насиља у активности средњих школа који је развијен у оквиру пројекта Коаутор Нулта толеранција на родно засновано насиље - од идеје до реализације 2017