Други окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" Смедерево, септембар 2018. УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

Код одобреног скупа: 185  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Други окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" Смедерево, септембар 2018. УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор југословенске књижевности Љубица Бељански-Ристић , Удружење -ЦЕДЕУМ, Београд
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , ---
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

2 дана (укупно време рада: мин.)

200

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево , вртић „Весели цветови“, 4 јули бб , Царина, Смедерево 28.09.2018. 118

Радне биографије


Љубица Бељански-Ристић

Реализатор
062373307
ljubica.beljanskiristic@gmail.com
Звање:

Професор југословенске књижевности 

Установа:

Удружење -ЦЕДЕУМ, Београд 

Радно место:

Уметнички руководилаци координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1971 1972 Основна школа «Јован Цвијић», Београд Наставник српског језика
1972 1978 Туристичка штампа, Београд коректор
1978 1999 Центар за културу «Стари град», Београд Стручни сарадник, уредник програма
1999 2018 ЦЕДЕУМ Београд председник, аутор, уметнички руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школигрица – Студио стваралачког васпитања Аутор Предшколско дете, 1983. Савез педагошких друштава Југославије 1983
From Play to Art – From Experience to Insight Коаутор Mind, Culture, and Activity, An International Journal, Volume 15, Number 2, 2008
Културна партиципација и културно наслеђе Коаутор Часопис за теорију и социологију културе и културну политику Култура, број 146, 2015
Уметности - Драмска почетница - Драма и покрет Аутор ЦЕДЕУМ 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како да се ради, Практично упутство за стварање и вођење радионица «Буквара дечјих права», Пријатељи деце Србије, Одбор за заштиту права детета, 1995. Аутор
Корак по корак 2, Приручник за родитеље и васпитаче - Васпитање деце од три до садам година, Креативни центар, 1997. Аутор
Боље је правити добра и лепа дугмета него лоше бродове: 60 година Малог позоришта "Душко Радовић", Мало Позориште "Душко Радовић, 2009. Коаутор
Making a World of Di
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета "Најбољима за рад са најмлађима" Градска конференција дечје заштите града Београда 1985
Признање за допринос у области дечје заштите Републичка заједница дечје заштите 1987
"Premio Veneto per la Pace" - међународна награда за партнерство "Школигрице" у пројекту "Два града - један мир" IRRSAE Veneto, Италија 1993
«Bologna za Mir» - међународна награда за допринос и промоцију мира и разумевање међу народима кроз уметност Центар за источну Европу и Балкан, Болоња, Италија 1997
"Грозданин кикот" - међународна награда за међународни рад и допринос у области драмског васпитања Центар за драмски одгој БиХ, Мостар 1999
Специјално признање за јубилеје у 2007 години-за 30 година рада у области драмске педагогоје и истраживачког пута примене позоришних метода у едукацији младих од Шкозоришта до Битеф Полифоније Управни одбор ASSITEJ Србија - Национални центар Међународне асоцијације позоришта за децу и младе ASSITEJ 2008
„Златни беочуг” - за трајан допринос култури Београда Културно-просветна заједница Београда 2011
"Породица бистрих потока" - за подстицај појединца, интелектуалца и уметника у борби за планету Еколошко-уметничка комуна Породица бистрих потока и Удружење књижевника Србије 2016. години) 2016
Награда за животно дело "Мали принц" - за изузетан допринос развоју културе и сценске уметности за децу Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Пријатељи деце Србије (члан од 1983)
ASSITEJ Србија - Национални центар Међународне асоцијације позоришта за децу и младе АССИТЕЈ (члан од 1978)
Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ - Национални центар Међународне асоцијације за драму/позориште и образовање ИДЕА (члан од 2000)
International Playworld Network (члан од 2005)
ISCAR Међународно удружење за истраживања у култури (члан од 2011)
УРА КУЛТУРА - Покрет за бољи положај културе за децу и младе (члан од 2013)
ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА СРБИЈЕ Члан консултантске групе у пројекту "Културна партиципација и културно наслеђе" - База података/Културна понуда намењена деци (од 2011)

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора и модератор
0653331093
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа "11 април" Нови Београд васпитач
2005 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма Извођач Зборник, Стручни сусрети медицинских сестара 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Извођач Зборник, Стручни сусрети васпитача, Тара 2015 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Реализатор Сажетак, Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ПУ „ Нада Наумовић“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 ПУ „ Нада Наумовић“ Крагујевац руководилац вртића
2006 2011 ПУ „ Нада Наумовић“ Крагујевац Васпитач
2011 2018 ПУ „ Нада Наумовић“ Крагујевац руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Чудна воћка″ деца и васпитачи партнери у игри и учењу Коаутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије 2014
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Коаутор Зборник, савез удружења васпитача Србије 2014
″Дете у драмској игри″ Коаутор Зборник, савез удружења васпитача Србије 2015
« У игри драме и позоришта»- Коаутор Зборник, савез удружења васпитача Србије 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гран-при фестивала Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача -
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE
Председник Актива ППП ПУ „ Нада Наумовић“ од2010г. До 2013г
Члан Педагошког колегијума ПУ „ Нада Наумовић
Удружења васпитача Србије
члан Програмског одбора Савеза удружења авспитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор запосебне програме и културу 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"- Лесковац васпитач
2011 2018 ПУ"Вукица Митровић"- Лесковац координатор за посебне програме и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-"Једно тело двадесет душа" Коаутор стручним сусретима 1998 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 1998
"Искрице-ликовна колонија 2006." Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи 2006
Пројекат "Сложни у различитостима" Реализатор ЦИП,Београд 2010
Пројекат "Снови за нашу децу" Реализатор ЦИП,Београд 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ "Вукица Митровић"- Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
члан програмског одбор савез удружења васпитача Србије
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела, БиХ Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана главни васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2018 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта очекујемо од свог детета Аутор Смедеревски магазин, (33) 2, 2008
Радознало дете Аутор Смедеревски магазин, (25)6, 2009
Дете може и хоће Аутор Смедеревски магазин, (29) 20, 2012
„Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Зборник,Графомарк, Лакташи, стр.5-7 2013
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Аутор Зборник, Newpress Смедерево, стр.13-19 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006); Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Моје велико ЈА у породици и школи, („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2017) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
063118123
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања- Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич”, Ниш Професор физичког васпитања
1992 2018 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско- рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу Аутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Јонић,З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Коцић, Ј., Стаменковић, Љ. (2012): Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада, Међународна научно- стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Коаутор Међународна научно- стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти , Суботица 2012
Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста Коаутор Међународна научно- стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша Коаутор Међународна научно- стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба Коаутор 2. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Живковић, Универзитет у Нишу и Нена Матинковић-Радовановић, просветни саветник Министарства просвете и науке, издање Пунта- Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978- 86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Висока школа за васпитаче Алексинац проф. струк студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја Аутор Филозофски факултет Пале, Зборник радова Наука и глобализација 2014
Онтолошке геометрије Бруна и Петронијевића Аутор Мегатренд ревија 793-803 2012
О бесконачном Аутор Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, Требиње 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Људски је грешити, Београд, 2011, Математископ Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“ (потпредседник друштва)
Члан Програмског одбора за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Коаутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012. 2012
«Кроз игру до слова» Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије, 2012 2012
«Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења» Аутор Сажетак, Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Вредност, структура и функција игре Аутор Зборник, бапта, 2016 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Програмског одбора за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

--- 

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете просветни саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе Аутор Зборник радова,трећа научно- стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Стручни консултант Удружења Стручних сарадника од 2011 до 2015
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Почасни и подржавајући члан Савеза удружења васпитача Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан Програмског одбора за преглед и избор радова за стручне сусрете васпитача
Модератор на стручним сусретима ССС,васпитача,медицинских сестара васпитача
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 ПУ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Безбедно дете на улици“ Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине „Примери добре праксе“ 2012
,,Дете и медији“ Аутор Четврта стручна конференција међународног карактера: ,,Сарадња у доба савремене комуникације“; Балканска асоцијација педшколских установа БАПТА 2015
,,Усмеравање деце и родитеља на правилно коришћење ICT и медија“, (округли сто) Аутор Интердисциплинарна научно-стручна конференција са међународним учешћем: ,,Свакодневни живот детета“ 2016
,,Ми као астронаути- пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручни сусрети васпитача Војводине: ,,Различити приступи подстицања дечјег развоја“ 2016
,,Ми као астронаути- пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче: ,,Игра начин живљења на предшколском узрасту“ 2016
,,Цветићи и музика“ Аутор Шеста стручна конференција међународног карактера: ,,Дете у свету музике“ ; Балкански савез удружења васпитача (БАПТА) 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан Програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на научно-стручној конференцији БАПТА