Други окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" Смедерево, септембар 2018. УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

Код одобреног скупа: 185  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Други окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" Смедерево, септембар 2018. УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

Јачање компетенција васпитача у разумевању савремене концепције предшколског васпитања и образовања- размена знања, искустава и идеја у грађењу односа кроз уметничке садржаје

УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 1. ДРАМСКА УМЕТНОСТ КАО ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 2. УМЕТНОСТ-ИЗВОР ПЛАНИРАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 3. ЗАЈЕДНИЧКО ЖИВЉЕЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ УМЕТНИЧКЕ САДРЖАЈЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор југословенске књижевности Љубица Бељански-Ристић , Удружење -ЦЕДЕУМ, Београд
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , ---
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

2

200

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево , вртић „Весели цветови“, 4 јули бб , Царина, Смедерево 28.09.2018. 118