Немачки подучавати – компетенције наставника

Код одобреног скупа: 184  

Конференција

Удружење наставника немачког језика Србије
Боре Продановића 15, 21000 Нови СадАлександра Бреу
breual@gmail.com
021424057
0641870800

Немачки подучавати – компетенције наставника

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

наставник страних језика -немачки језик Александра Бреу , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Николина Зобеница , Филозофски факултет Новим Сад

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Александра Бреу

Члан програмског одбора
0641870800
breual@gmail.com
Звање:

наставник страних језика -немачки језик 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

професор немачког језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1990 основна школа наставник
1990 1998 гимназија професор
1998 2018 факултет наставник страних језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Breu, Aleksandra. Von der Wandtafel und Kreide bis zu der interaktiven Tafel. In: April 2017,S-28-34, ISSN 1310-6228 Аутор BDV Magazin. Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes. Pravec 2017
Breu, Aleksandra. Universitäre DaF-Ausbildung in Serbien. In: I.Feld-Knapp und K.Boocz-Bana. DaF - Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa, Iudicium Verlag, München, 2016 S-297-315 ISBN-978-3-86205-492-3 Аутор I.Feld-Knapp und K.Boocz-Bana. DaF - Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa, Iudicium Verlag, München 2016
Breu, Aleksandra. Die interaktive Tafel im Deutschunterricht in Serbien. In: Leaning and Teaching Languages: Creating Bridges for the Future, Vana, 2017, S-370-381, ISSN 1314-6874 Аутор In: Leaning and Teaching Languages: Creating Bridges for the Future, Varna, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Wirtschaftsdeutsch - mal anders, Ekonomski fakultet Subotica, 2009 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УННЈС

Николина Зобеница

Реализатор
0641715913
nikolinazobenica@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Новим Сад 

Радно место:

професор немачког језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2018 Филозофски факултет Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Nikolina Zobenica: Sukob oca i sina u nemačkoj i srpskoj junačkoj poeziji. , str. 29-86. Аутор Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXI (2006), 2006
Nikolina Zobenica: Bertolt Breht i Istok. 2015, 906-916. Аутор In: Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranţa Milancovici, Eugen Gagea (ed.): Communication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms. Arad: „Vasile 2015
Nikolina Zobenica: Funkcionalni pristup prevođenju imena u dečijim knjigama Mihaela Endea 12, 125-135. Аутор . Filolog VI/ 2015, 2015
Nikolina Zobenica; Ana Stipančević: Kompetencije nastavnika nemačkog jezika i književnosti u Srbiji. , 2016, 151-162. Коаутор Nasleđe 33 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Nikolina Zobenica (ur): Priručnik za pripremnu nastavu za studije Nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017. ISBN 978-86-6065-408-5 (Autori Nikolina Zobenica, Ivana Pajić, Ana Mitrevski, MIrjana Zarifović, Žolt Papišta) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УННЈС