Немачки подучавати – компетенције наставника

Код одобреног скупа: 184  

Конференција

Удружење наставника немачког језика Србије
Боре Продановића 15, 21000 Нови СадАлександра Бреу
breual@gmail.com
021424057
0641870800

Немачки подучавати – компетенције наставника

Циљ конференције је да покуша да пронађе одговоре на следећа питања: Које компетенције би будући наставник немачког језика требало да стекне у процесу свог образовања, а које заиста стиче? Које компетенције за наставну област, предмет и методику наставе су важне за наставу немачког језика? Колико су дигиталне компетенције наставника важне за наставу немачког језика? Шта значи планирање наставе оријентисане на исходе?

Компетенције наставника немачког језика и књижевности у Србији Немачки дигитално- како еп, МООЦС и лернинг аналитикс утичу на нашу наставу Развијање програма у контексту Говор се учи путем говора- интегрисани тренинг вештина са подкастом Планирање наставе и саветовање Да ли су медији у настави немачког као страног језика неизоставни Аналогни и дигитални задаци у настави немачког као страног језика Пројекти у настави немачког као страног језика

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

наставник страних језика -немачки језик Александра Бреу , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Николина Зобеница , Филозофски факултет Новим Сад

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

2000 РСД