6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

Код одобреног скупа: 183  

Конференција

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Кнеза Милоша 7а/II, 11000 БеоградВладан Галебовић
sekretar@smeits.rs
0113230041
063300833

6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

Шеста међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије биће посвећена овим циљевима: смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, енергетској ефикасности и смањењу потрошње електричне енергије из фосилних горива као и најширој примени обновљивих извора електричне енергије (ОИЕЕ). Посебан програм биће намењен наставницима ради унапређења њихових компетенција у области планирања и реализације наставе из области обновљивих извора енергије.

Животна средина, одрживост и политика; Утицај на животну средину, климатске промене и одрживи развој; Економски аспекти; Трендови: прошлост, садашњост, будућност; Планирање и одрживост; Законска регулатива и стандардизација; Енергетски извори и складиштење енергије; Енергија из биомасе, чврстог отпада и биогаса; Геотермална енергија; Хидроенергија; Енергија ветра; Енергија сунца; Термоелектрични системи; Системи за складиштење енергије; Нови материјали и нове технологије у области ОИЕ; Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ; Индустрија; Комунални објекти; Домаћинства; Стамбена изградња; Пољопривреда; Апликације и услуге; Објекти у урбаној и руралној средини; Комунални објекти; Пољопривреда; Електроенергетски системи; Транспорт

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор техничких наука Зоран Николић , Институт техничких наука САНУ
Дипломирани инжењер електротехнике Растислав Крагић , Министарство рударства и енергетике РС
др архитектуре, научни саветник Мила Пуцар , Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Доктор техничких наука Зоран Стевић , Београдски универзитет
електротехничар Жарко Шеваљевић , Електротехнички факултет, Београд

2

220

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 12.10.2018. 28