6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

Код одобреног скупа: 183  

Конференција

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Кнеза Милоша 7а/II, 11000 БеоградВладан Галебовић
sekretar@smeits.rs
0113230041
063300833

6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор техничких наука Зоран Николић , Институт техничких наука САНУ
Дипломирани инжењер електротехнике Растислав Крагић , Министарство рударства и енергетике РС
др архитектуре, научни саветник Мила Пуцар , Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Доктор техничких наука Зоран Стевић , Београдски универзитет
електротехничар Жарко Шеваљевић , Електротехнички факултет, Београд

2 дана (укупно време рада: мин.)

220

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 12.10.2018. 28

Радне биографије


Зоран Николић

Члан програмског одбора и реализатор
011263699
zoran.nikolic@itn.sanu.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Институт техничких наука САНУ 

Радно место:

Научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 2006 ИТН САНУ Виши научни сарадник
2006 2011 Институт "Гоша" Виши научни сарадник
2011 2018 ИТН САНУ Научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Непрекидно напајање електричном енергијом острвских потрошача мале вршне снаге (до 2,5 kW) коришћењем хибридних (PV и GA) извора Аутор III Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, Београд 2015
State of development and perspective of the electric vehicles Аутор International Congress Motor Vehicles & Motors 2014
A Possibility of Hybrid Supply of Autonomous Military Units With Electric Power Аутор 5th International Scientific Conference on Defansive Technologies 2011
Фотонапонски системи у урбаним срединама повезани на дистрибутивну мрежу и пример њихове примене Аутор Зборник радова са скупа ”Алтернативни извори енергије и будућност њихове примјене у земљи”, Подгорица 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Техника и технологија у функцији заштите животне средине, СМЕИТС, 2010 (Београд), 237 стр., ISBN 978-86-81505-56-4, COBISS.SR-ID 180986892 Коаутор
Електрична возила у свету и код нас, Институт Гоша, Београд, (2010), 312. ISBN 978-86-86917-07-2, COBISS.SR-ID 173296652 Аутор
The Contribution and Prospects of the Technical Development on Implementation of Electric and Hybrid Vehicles, Chapter 2 in monograph “New Generation of Electric Vehicles”, Croatia, (2012), 27 – 66, http://dx.doi.org/10.5772/45641, ISBN 978-953-51-0893-1 Коаутор
The Application of Electric Drive Technologies in City Buses, Chapter 6 in monograph “New Generation of Electric Vehicles”, Croatia, (2012), 165 – 203, http://dx.doi.org/10.5772/45641, ISBN 978-953-51-0893-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)

Растислав Крагић

Члан програмског одбора и реализатор
0113604523
rastislav.kragic@mre.gov.rs
Звање:

Дипломирани инжењер електротехнике 

Установа:

Министарство рударства и енергетике РС 

Радно место:

Самостални саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Министарство рударства и енергетике РС самостални саветник у Одсеку за обновљиве изворе енергије
2006 2012 Агенција за енергетску ефикасност, Београд саветник за нове и обновљиве изворе енергије
1993 2006 "Расковник", Београд водећи истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Студија о употреби соларне енергије са пилот пројектом изградње три ФН електране и једног термосоларног система Аутор 3. Међународна конференција о обновљивим изворима енергије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)

Мила Пуцар

Члан програмског одбора
063394907
pucarmila@gmail.com
Звање:

др архитектуре, научни саветник 

Установа:

Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

Радно место:

др архитектуре 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1971 1975 Пројектни биро "Крајина", Бањалука водећи пројектант
1975 1980 Институт за системе планирања и управљања - CAPPS истраживач и пројектант
1980 1994 Институт за архитектуру и урбанизам истраживач и пројектант
1994 2013 Институт за архитектуру и урбанизам научни саветник, водећи планер и пројектант
2013 2018 Институт за архитектуру и урбанизам сарадник по уговору
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning Коаутор ENB5836 Journal title: Energy & Buildings, Elsevier 2015
Key Issues of Environmentally Sustainable Urban and Spatial Development Under Climate Change Conditions Коаутор 2nd International Scientific Conference “Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance – RESPAG 2013“, Conference Proceedings, 2013, 2013
Building and Regulations in the Field of Energy Efficiency and RES in Serbia, Regional Countries and EU, spa-ce.net: Network of Spatial Research and Planning in Central, Eastern and South Eastern Europe Аутор Network Conference, Kecskemét (Hungary), Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for Economic and Regional Studies (HAS/RCERS), Institute of Re 2012
Financial measures Serbia should offer for solar hot water systems Коаутор Renewable & Sustainable Energy Reviews, p.p. 1673-1682 DOI information: 10.1016/j.rser.2011.11.036 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Енергетски аспекти развоја насеља и климатске промене – стратегије и законска регулатива у Србији, Монографија: Климатске промене и грађена средина – политика и пракса у Шкотској и Србији, Посебна издања бр. 70, уредници: М.Пуцар, Б.Димитријевић,И.Марић, 2013, ИАУС Коаутор
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), 2011, укупно страна од 1-375. ISBN 978-86-80329-69-7, COBISS 18502932 Коаутор
MENADŽMENT PRIRODNIH I KULTURNIH RESURSA U TURIZMU, Univerzitet Singidunum, udžbenik, 2009. Коаутор
„БИОКЛИМАТСКА АРХИТЕКТУРА – застакљени простори и пасивни соларни системи“ Монографија, Посебна издања/ИАУС, бр.45, 2006, 246 страна, око 400 слика и цртежа, табела, графикона; индекс имена и појмова. ISBN 86-80329-41-X Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)

Зоран Стевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638036050
zstevic@live.com
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Београдски универзитет 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1988 Фабрика лак жице пројектант
1988 1995 Борпласт пројектант
1995 2001 Средња техничка школа, Бор наставник
2001 2008 Технички факултет, Бор доцент
2008 2013 Технички факултет, Бор ванредни професор
2013 2018 Технички факултет, Бор редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Термовизијска испитивања на електроенергетским објектима – Електродистрибуција Бор Аутор Електродистрибуција, Бор 2013
Термовизијски надзор индустријских постројења РТБ Бор Коаутор Технички факултет, Бор 2013
Едукација становништва Републике Србије о могућностима унапређења заштите животне средине кроз примену нових технологија Коаутор Фонд за заштиту животне средине РС 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мирослав Бјекић, Зоран Стевић, Аленка Миловановић, Сања Антић, Регулација електромоторних погона, Технички факултет, Чачак (2010); ИСБН 978-86-7776-099-1 Коаутор
Зоран Стевић, Мирјана Рајчић-Вујасиновић, Дејан Антић, Примена Термовизије, Технички факултет у Бору (2008); ИСБН 978-86-80987-58-3, ЦОБИСС.СР-ИД 149380108 Коаутор
Зоран Стевић, Дубравка Николовски, Снежана Петровић, Зоран Николић, Растислав Крагић, Стеван Шамшаловић, Драган Ковачевић, Техника и технологија у функцији заштите животне средине, СМЕИТС, Београд (2010); ИСБН 978-86-81505-56-4 Коаутор
Зоран Стевић, Дејан Антић, Испитивања електрохемијских система за складиштење енергије, Академска мисао, Београд (2013); ИСБН 978-86-7466-454-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
IEEE – Институт ижењера електротехнике и електронике
Српско хемијско друштво
Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије
ETF BAFA (Управни одбор)
IBPSA (the International Building Performance Simulation Association)

Жарко Шеваљевић

Члан програмског одбора и реализатор
3218374
arko.sevaljevic@gmail.com
Звање:

електротехничар 

Установа:

Електротехнички факултет, Београд 

Радно место:

Стручно-технички сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 2018 Електротехнички факултет, Београд Стручно-технички сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат и израда уређаја за формирање акумулатора Коаутор Фрабрика акумулатора, Сомбор 1983
пројекат и израда уређаја за формирање акумулатора Коаутор Фабрика акумулатора, Брчко 1989
центрифугални уређај за симулацију лета Коаутор Војни аеродром „Батајница“ 1985
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС