Безбедно руковање, одржавање трактора и процедура/поступак полагања испита за возача "F" категорије

Код одобреног скупа: 179  

Трибина

Средња пољопривредно-прехрамбена школа
Хаџића Светића 18, СомборЈово Ћато
jovo.cato@gmail.com
025482388
0694825860
025482586

Безбедно руковање, одржавање трактора и процедура/поступак полагања испита за возача "F" категорије

Основни циљ скупа је да се наставници стручних предмета упознају са применом мера за безбедан и здрав рад при обуци ученика за вожњу трактора, као и са процедурама и начином примене поступка за полагање возачког испита за управљање трактором Специфични циљеви: Оспособљавање за изналажење оптималних наставних садржаја којима ће се најефикасније реализовати задати циљеви и исходи Унапређивање методичких знања наставника Усвајање нових и проширивање постојећих знања о примени мера за очување и унапређивање здравља Упознавање наставника са правном регулативом за полагање испита за возача "F" категорије Оспособљавање за примену знања и вештина приликом обуке ученика за полагање возачког испита

Начин организације и корелација теоријске наставе, вежби и практичног рада – искуства у начину рада и организацији Поступци и процедуре за очување здравља приликом руковања и одржавања трактора Механизми подршке за примену превентивних мера безбедности и здравља на раду за обуку вожње Организација наставе и примена превентивних мера БЗР у настави Упознавање са правном регулативом за полагање испита за возача "F" категорије – услови и прописи Извештај о поступању у систему контроле и организације полагања испита за возача "F" категорије – искуства у раду и организацији Обука вожње трактором и организација испита за за возача "F" категорије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипл.инж пољопривреде Јово Ћато , Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор
дипл.инж пољопривреде Владимир Поповић , Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор
дипл.инж пољопривреде Слободан Стојићевић , Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринко
дипл.инж пољопривреде Драган Ристић , Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринко

1

30

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

2500 РСД