Безбедно руковање, одржавање трактора и процедура/поступак полагања испита за возача "F" категорије

Код одобреног скупа: 179  

Трибина

Средња пољопривредно-прехрамбена школа
Хаџића Светића 18, СомборЈово Ћато
jovo.cato@gmail.com
025482388
0694825860
025482586

Безбедно руковање, одржавање трактора и процедура/поступак полагања испита за возача "F" категорије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипл.инж пољопривреде Јово Ћато , Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор
дипл.инж пољопривреде Владимир Поповић , Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор
дипл.инж пољопривреде Слободан Стојићевић , Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринко
дипл.инж пољопривреде Драган Ристић , Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринко

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Јово Ћато

Члан програмског одбора и реализатор
0694825860
jovo.cato@gmail.com
Звање:

дипл.инж пољопривреде 

Установа:

Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор 

Радно место:

наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1989 ИПК Црвенка механизатор
1989 1992 Средња стручна школа Црвенка наставник стручних предмета
1992 2018 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор наставник стручних предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Експлоатациони параметри комбајна за убирање семенског кукуруза Коаутор Научни часопис Пољопривредна техника 2005
Очување здравља приликом руковања и одржавања трактора Коаутор Креативна школа 2008
Унапређење наставе пољопривредне технике Коаутор стручни семинар 2010
Обука вожње трактора у настави и полагање возачког испита "F" категорије Аутор стручни скуп 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво за погонске машине, тракторе и одтжавање ЈУМТО

Владимир Поповић

Реализатор
063501921
vladapop68@gmail.com
Звање:

дипл.инж пољопривреде 

Установа:

Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор 

Радно место:

наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2001 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор наставник стручних предмета
2001 2018 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор организатор практичне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рад у комисијама за израду настваног плана и програма за образовне профиле пољопривредни техничар и руковалац-механичар пољопривредне технике Извођач Просветни гласник 2012
Унапређење наставе пољопривредне технике Реализатор Стручни семинар 2011
Безбедна храна од њиве до трпезе Реализатор Стручни семинар 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за заштиту биља Србије

Слободан Стојићевић

Модератор
0641275393
boba1604@gmail.com
Звање:

дипл.инж пољопривреде 

Установа:

Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринко 

Радно место:

наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2003 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац наставник стручних предмета
2003 2014 Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац Организатор практичне наставе
2014 2018 Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац наставник стручних предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Производња поврћа у заштићеном простору Реализатор стручни семинар 2012
Члан комисије за израду наставног програма за предмет предузетништво Извођач Просветни гласник 2012
Члан комисије за израду наставног плана и програма за образовни профил Цвећар-вртлар Извођач Просветни гласник 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за заштиту биља Србије

Драган Ристић

Реализатор
0649633136
d.ristic016@gmail.com
Звање:

дипл.инж пољопривреде 

Установа:

Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринко 

Радно место:

наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић” Пожаревац Наставник стручних предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређење наставе пољопривредне технике Реализатор Стручни семинар 2011
Рад у комисијама за израду настваног плана и програма за образовни профил руковалац-механичар пољопривредне технике Извођач Просветни гласник 2012
Обука вожње трактора у настави и полагање возачког испита "F" категорије Извођач стручни скуп 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво за погонске машине, тракторе и одтжавање ЈУМТО
Друштво пољопривредних инжењера и техничара града Пожаревца ДИТ-П