Припреме за почетак школске 2018-2019. године

Код одобреног скупа: 178  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2018-2019. године

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Наставник физичког васпитања Александар Пајић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани правник Ранка Вујовић , Републички секретаријат за законодавство
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , Буџетска инспекција Града Београда
Републички просветни инспектор Драгица Милошевић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Стручни сарадник Весна Зечевић , ПУ "Дечији дани" Београд
Pravnik Милош Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

2 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Перо Кнежевић

Модератор
0638019552
pero.knezevic@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста  

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник друштва ИЕП  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник друштва
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије Коаутор Објављен рад 2018

Александар Пајић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Наставник физичког васпитања 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник Министра 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник Министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Актуелности у установама образовања и васпитања Аутор Објављен рад 2017

Хана Хукић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Републичка комисија за заштиту права 

Радно место:

Председник комисије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 Републичка комисија за заштиту права Председник комисије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пракса Републичке комисије за заштиту права Аутор Објављен рад 2018

Ранка Вујовић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Републички секретаријат за законодавство 

Радно место:

Помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Републички секретаријат за законодавство Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нови Закон о раду Предавач Излагање 2014

Нада Павловић Смоловић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Буџетска инспекција Града Београда 

Радно место:

Директор буџетске инспекције 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Буџетска инспекција Града Београда Директор буџетске инспекције
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пракса и искуства буџетске инспекције у установама образовања и васпитања Аутор Објављен рад 2018

Драгица Милошевић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Републички просветни инспектор 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Републички просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републички просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Оцењивање ученика у основној и средњој школи Аутор Објављен рад 2018

Весна Зечевић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Стручни сарадник 

Установа:

ПУ "Дечији дани" Београд 

Радно место:

Сарадник-нутрициониста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ПУ "Дечији дани" Београд Сарадник-нутрициониста
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Исхрана и здравље деце предшколског узраста" , "Храна и исхрана", на 11. Конгресу о исхрани са међународним учешћем Предавач Предавање 2008

Милош Кнежевић

Реализатор
0658019552
milos.knezevic@iep.rs
Звање:

Pravnik 

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Оснивач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Оснивач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јавне набавке у установама образовања и васпитања Аутор Излагање 2018