Припреме за почетак школске 2018-2019. године

Код одобреног скупа: 178  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2018-2019. године

Упознавање са новим обавезама које нас очекују у предстојећој школској години кроз интерактиван рад са нашим предавачима и активно учешће учесника кроз питања и дискусије

Припреме за почетак школске 2018-2019. године, актуелности и нови прописи, образовање одраслих, национални оквир квалификација Републике Србије, Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколским установама, буџетска контрола, просветна инспекција, јавне набавке.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Наставник физичког васпитања Александар Пајић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани правник Ранка Вујовић , Републички секретаријат за законодавство
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , Буџетска инспекција Града Београда
Републички просветни инспектор Драгица Милошевић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Стручни сарадник Весна Зечевић , ПУ "Дечији дани" Београд
Pravnik Милош Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

12990 РСД