21. Педагошки форум сценских уметности

Код одобреног скупа: 177  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
pepa.magare@gmail.com
0118325525
063276868

21. Педагошки форум сценских уметности

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Милена Петровић , Факултет музичке уметности Београд

3 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Милена Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
063276868
pepa.magare@gmail.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет музичке уметности Београд 

Радно место:

Музиколог и музички педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2010 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Асистент
2010 2014 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Доцент
2014 2018 Факултет музичке уметности Универзитет уметности у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Sound of Picture Vs. Picture of Sound: Musical Palindrome Аутор New Sound International Journal of Music 50(2): 217-229. 2017
Musicians' Free Associations on the Given Music Concepts Аутор Glazbenopedagoski zbornik The Journal of Music Education, 26: 49-63. 2017
Ritmički obrasci kao odraz urođenih sposobnosti ili stečenog iskustva/Rhythmic Patterns as Inborn Characteristics or Experience Аутор Zbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga/Proceedings from the Fifth International Symposium of Music Pedagogue, 5: 541-558. 2017
Onomatopejski klik zvuci, eholokacija I apsolutni sluh Аутор Nasledje, Kragujevac, 14 (38): 329-341 2017
A boredom crisis: using music to amuse students nowadays Аутор Psychological aspects of crisis, The Proceedings of the International Conference in Elblag, Poland, p.199-209. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
The Importance of Vowels in Music Education, 2017, iMERC London Аутор
Улога акцента у српској соло песми, 2014, Службени гласник Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски форум за истраживање у музичкој педагогији (оснивач и председник)
Национални координатор ЕАС (European Association for Music in Schools) за Србију
Председник научног одбора Педагошког форума сценских уметности
Члан уређивачког одбора међународног часописа Accelerando, Belgrade Journal of Music and Dance
Члан програмског одбора међународног симпозијума глазбених педагога