21. Педагошки форум сценских уметности

Код одобреног скупа: 177  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
sfimp.udruzenje@gmail.com
0118325525
063276868

21. Педагошки форум сценских уметности

Основни циљ Педагошког форума јесте укључивање што већег броја педагога и покривање читаве вертикале уметничке педагогије – од предшколског до универзитетског образовања. Нарочито значајан делокруг посвећен је наставницима којима је педагогија једини облик бављења музиком. На тај начин се афирмише континуитет педагогије сценских уметности у Србији и она се поставља у контекст светских токова развоја.

Теоријско и уметничко у педагогији сценских уметности

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Милена Петровић , Факултет музичке уметности Београд

3

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1500 РСД