"Архимедесова" 91. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 173  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 91. математичка трибина за учитеље

јачање стручних компетенција наставника разредне наставе (учитеља) - обогаћивање њихових математичких знања и подизање математичке културе кроз одговарајуће математичке садржаје (функционалне задатке)

Проблемска настава математике - пример из праксе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар дидактичко-методичких наука Даница Пантовић , Основна школа "Вук Караџић", Београд

1

50

Наставник разредне наставе

0 РСД