"Архимедесоива" 438. математичка трибина

Код одобреног скупа: 172  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесоива" 438. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар дидактичко-методичких наука Даница Пантовић , Основна школа "Вук Караџић" у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Даница Пантовић

Реализатор
0691683778
danicapaantovicskola@gmail.com
Звање:

магистар дидактичко-методичких наука 

Установа:

Основна школа "Вук Караџић" у Београду 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 ОШ "Вељко Дугошевић", ОШ 22. "децембар" Београд" наставник разредне наставе
1992 1993 ОШ "Дринка Павловић" Београд наставник разредне наставе
1993 1994 ОШ "22. децембар" Београд наставник разредне наставе
1994 1995 ОШ "Радомир Путник" Београд наставник разредне наставе
1995 1998 ОШ "Вук Караџић" Београд наставник разредне наставе
1998 1998 ОШ "М. Петровић Алас" Београд професор разредне наставе
1998 2018 ОШ "Вук Караџић" Београд професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Проблемске ситуације у настави српског језика у млађимм разредима основне школе Аутор Одбрањен магистарски рад, Учитељски факултет у Бгд 2011
Култура комуницирања у школи Аутор Часопис "Методичка пракса" бр. 3-4 2005
Машта и ствваралаштво,култура усменог и писменог изражавања Аутор "Уметност и теороја! бр.2, ФЛУ Београд 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Српски језик -уџџџбенички комплет за 4. разред ОШ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004 (неколико издања) Коаутор
Оријентациони распоред наставног градива српског језика за 4. раз. ОШ - приручник. Завод за уџбенике, Београд, 2008. Аутор
Српсске народне бајке - лектира за 2. разред ОШ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.и 2017. год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Стојан Новаковић" Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005. 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Друштво учитеља Србије
Математичко друштво "Архимедес", Београд