"Архимедесова" 437. математичка трибина

Код одобреног скупа: 170  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 437. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз адекватно изабране садржаје (функционалне задатке).

Стари математички задаци (у функцији мотивисања ученика за учење математике)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Вера Ивковић , Осма београдска гимназија
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Томислав Стошић , Математичко друштво "Архимедес" (сарадник по угово

1

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД