"Архимедесова" 437. математичка трибина

Код одобреног скупа: 170  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 437. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Вера Ивковић , Осма београдска гимназија
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Томислав Стошић , Математичко друштво "Архимедес" (сарадник по угово

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Вера Ивковић

Реализатор
0641969785
vivkovic21@yahoo.com
Звање:

професор 

Установа:

Осма београдска гимназија 

Радно место:

профессор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1990 Осма београдска гимназија професор математике
1990 2018 Осма београдска гимназија професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Број ПИ (историјат и свеобухватни приказ) Аутор Рад (ланак) у Зборнику-трилогији "Криволинијске фигуре", "Архимедес", Београд 2015
Волите ли геометрију? Математичка такмичења у Канади 2000-2009 (задаци о круговима) Аутор Ммала наставна библиотека "Математичка трибина", св.30. "Архимедес", Београд 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стари математички задаци. Библиотека "Посебна издања", "Архимедес", Београд 2018 (припремљено за штампу) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захалница поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес" (1994-2008)
Математичко друштво "Архимедес" (2009-2018), чалн УО

Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

професор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2018 Математичко друштво "Архимедес", Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (сви разреди ОШ) Коаутор Материјали за младе матенатичаре (8 свезака), "Архимедес" Београд 2005
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика. Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије, Београд 2004
Волите ли геометрију? Аутор "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више чланака из математике Аутор Часопис "Млади угоститељ", УТШ Београд 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Магични квадрати. Збирка задатака за ОШ. "Архимедес" Београд, 2005. Аутор
Стари математички задаци (Од давнина до данашњих дана), "Архимедес", Београд, 2007. Аутор
Математика за децу и родитеље. Збирка задатака, "АрхимедеС", 2011 Коаутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира ОШ (са решењима), IV-VIII (1. и 2. део), 10 књига. "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Коцка, коцка, коцкица - збирка задатака, "Архимедес" Београд, 2010 Коаутор
Трилогија "Криволинијске фигуре" (са историјским освртима), "Архимедес", Београд, 2015. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес", 1994-2008.
Математичко друштво "Архимедес", 2008-2018 (члан УО и руководилац Наст. већа "Архимедесове" математичке школе)
Жири на Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник)
Члан Жирија Летње конференције Међународног математичког турнира градова (2016-2017)

Богољуб Маринковић

Члан програмског одбора и модератор
063358248
arhimed1@eunet.rs
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

проф. математике, директор "Архимедеса" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1960 1965 Учитељска школа, Гимназија и Економска школа У Бихаћу професор математике и физике
1965 1966 Републички завод за школство БиХ, Сарајево просветни саветник за математику
1966 1983 Завод за унапређивање васпитања и образовања града Београда просветни саветник за математику
1984 1991 Републички завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд просветни саветник за математику
1992 1999 Министарство просвете Републике Србије самостални стручни сарадник
1999 2002 Министарство просвете Републике Србије саветник миинистра просвете
1966 1973 Друштво математичара и физичара Србије уредник "Математичког листа"
1973 2008 Клуб младих математичара "Архимедес" уредник издања, директор за стручне активности МД "Арххимеде
2008 2018 Математичко друштво "Архимедес" директор, уредник издања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Допунска математичка литература у настави и учењу математике Аутор Зборник"Уџбеник као чинилац у унапређивању наставе математике", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1980
Challenging Mathematics by "Archimedes" Коаутор The Teaching of Mathematics, Vol. IX, pp 31/39, Друштво математичара Србије 2006
Математический турнир (Белград, 1997) -задачи и решения Аутор Журнал "Математика", No 44, Москва 1998
Облици и методе рада са обдареним ученицима Аутор Зборник "Програм активности за успостављање система рада са обдареним ученицима и студентима", Републички ЗУОВ, Београд 1987
70 чланака из математике Аутор Часописи: "Математички лист" (МЛ) Друштва математичара Србије (1967-1973) и "Архимедес" (1973-1976) 1973
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мала збирка занимљивих математичких задатака за "изоштравање ума", "Архимедес", Београд, 1982-2015, 22 издања Аутор
Материјали за младе математичаре - прва серија: 5 тематских брошура ("Архимедес" Београд, 1975-2013); трећа серија: 13 брошура, збирке задатака са такмичења "Мислиша" - СШ ("Архимедес", Београд, 2006-2018. Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира СШ (са решењима), I-IV раз. СШ (1. и 2. део), 7 књига, "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Аутор
Математичке игре. Збирка задатака. "Архимедес", Београд, 2011. Коаутор
Пар - непар (МММ, св. 167), "Архимедес", Београд, 2013. Коаутор
Криволинијске фигуре (у три књиге), "Архимедес", Београд, 2015 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда "Доситеј Обрадовић" (образовање) Скупштина града Београда 1980
Републичка награда "25. мај" Извршно веће Републике Србије 1981
Вукова награда Културно-просветна заједница Србије 2001
Југословенска награда "Др Војислав Бакић" (за животно дело) Педагошки покрет Југославије 2002
Међународна награда "Пал Ердеш" Светска федерација националних математичких такмичења 2002
Диплома "Заслужни члан Друштва математичара Србије" Друштво математичара Србије 1979
Повеља поводом 20 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 1993
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Повеља "Мића Татић" за оданост деци ("Децо, добро јутро!" Радио Београд - Први програм 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес" (1973-2008)
Математичко друштво "Архимедес" (2008-2018)
IX Међународна математичка олимпијада (секретар Жирија)
Међународни математички турнир градова (председник Орг. одбора за град Београд)
Председник Жирија Математичког турнира - Екипне математичке олимпијаде ОШ и СШ Србије

Томислав Стошић

Реализатор
0641676228
tstosic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" (сарадник по угово 

Радно место:

професор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1993 Грађевинска школа, Београд професор математике
1993 1994 Министарство просвете просветни саветник
1994 1996 Угоститељска школа, Београд професор математике
1996 2013 Грађевинска школа, Београд професор математике
2014 2018 МД "Архимедес", Београд стручни сарадник (угоовр)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Четвороугао (у настави) - рачунски задаци Аутор Наст. библиотека "Математичка трибина" , "Архимедес" 2005
Ј. И. Перељман - велемајстор популаризације математике (и науке уопште) Коаутор Материјали Републ. семинара за наставнике математике, "Архимедес", 2009. 2009
Реконструктивни задаци у геометрији Аутор Матреијали Републ. семинара за наставнике математике, "Архимедес", 2010 2010
Златни пресек и Фибоначијев низ Аутор Мала наставна библиотека "Математичка трибина", "Архимедес" 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика - уџбеник за III разред грађевинске школе. Грађевинска школа, Београд, 1986. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за информатику и рачунарство (1993-2013)
Математичко друштво "Архимедес", Београд, од 1975. године до сада.