Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 17  

Конференција

Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца
Алексинац, Пиварска ббСлавиша Петровић
slavisa.petrovic.slaki@gmail.com
018804323
0641981583
018804323

Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања

Циљ Конференције је да, кроз представљање нових научних сазнања и примера позитивне предшколске педагошке праксе, унапреди ниво компетенција васпитача за васпитно-образовни рад усмерен на развој деце предшколског узраста у складу са прописаним циљевима образовања и васпитања (Закон о основама система образовања и васпитања, 2017).

1. Холистички приступ развоју дечије личности 2. Интерактивност у васпитно-образовном раду 3. Развијање мултикултуралности у предшколском узрасту 4. Разноврсни подстицаји дечијем расту и стваралаштву

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

редовни професор (доктор педагогије) Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
др Даница Столић , Висока школа за васпоутаче струковних студија у Ал
виши научни сарадник Славица Шевкушић , Институт за педагошка истраживања
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
ванредни професор Љубиша Златановић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Доктор социолошких наука Зоран Недељковић , Филозофски факултет у Косовској Митровиц
магистар педагошких наука Александра Милошевић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Професор струковних студија Соња Величковић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
доктор књижевних наука Предраг Јашовић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
академик Милутин Милутин , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
др ликовних уметности Милош Насковић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс
професор струковних студија Игор Петровић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Assoc. Prof. , доктор по педагогика Евгения Тополска , ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца, Бълг
Доцент Далиборка Поповић , Природно-математички факултет-Универзитет у Крагуј
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
Доктор по педагошки науки Анета Баракоска , УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Макед
доцент, доктор по педагогика СОФИЯ ХРИСТОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА , Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благо
Социолог Садуша Реџић , Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу

2

80

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

4000 РСД