Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју

Код одобреног скупа: 169  

Конференција

ОШ "6.октобар"
Доситејева 53, КикиндаВесна Васић
vasic.vesna@yahoo.com
0230422844
0642323918
0230422844

Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју

Циљ конференције биће да окупи стручњаке различитих профила (истраживаче и практичаре) заинтересоване за образовање, васпитање и социјалну заштиту деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Рад на скупу ће бити посвећен преиспитивању актуелних тема, дилема и проблема са којима се сусрећу дефектолози, васпитачи, учитељи, педагози, психолози, социјални радници и други стручњаци ангажовани у раду са особама са сметњама у развоју, као и размени искуства међу стручњацима различитих профила, уз информисање о најновијим научним сазнањима у вези са овом проблематиком. У фокусу ове конференције ће бити повезивање теорије и праксе на плану образовања, рехабилитације и социјалне заштите особа са сметњама у развоју у различитим окружењима.

Тематска подручја конференције ће бити: 1. Интердисциплинарна сарадња у оквиру процеса образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју 2. Методе и приступи у раду са децом, младима и одраслима са сметњама у развоју 3. Проблеми у пракси и примери добре образовно-васпитне праксе 4. Услуге социјалне заштите за особе са сметњама у развоју

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

директор школе Весна Васић , Основна школа "6. октобар" Кикинда
Дефектолог Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору
доцент доктор Мирјана Ђорђевић , Универзитет у Београду - Факултет за специјалну ед
Доктор психологије Ирена Стојковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc , Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,Slovenijа
дoктор педагошких наука, доцент Марија Јелић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор високе школе Загорка Марков , Висока школа струк. студија за образ. васпитача
доктор наука Даница Васиљевић-Продановић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Емина Копас-Вукашиновић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Асистент Марија Цвијетић , Педагошки факултет у Сомбору
profesor RADMILA ZEBA , Kabinet za jezičnu konverzaciju i poduku, Zagreb
ванредни професор, професор струк. студ. Ђурђа Гријак , Висока школа струк. студија за образ. васпитача
магистар логопедије Гордана Чолић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Ванредни професор Миа Марић , Педагошки факултет Сомбор

2

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

3000 РСД