Асистивна технологија и комуникаација - Конференција о напредној технологији за децу са тешкоћама и особе са инвалидитетом

Код одобреног скупа: 167  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Асистивна технологија и комуникаација - Конференција о напредној технологији за децу са тешкоћама и особе са инвалидитетом

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука Мирослав Вранкић , Технички факултет Свеучилишта у Ријеци
доктор дефектолошких наука Ненад Глумбић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору
доктор наука (PhD, 2007) Патриција (Patricia) Политано (Politano) , University of Illinois at Chicago
доктор наука Стеван Несторов , ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“

2 дана (укупно време рада: мин.)

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Мирослав Вранкић

Члан програмског одбора и реализатор
38599418
miroslav.vrankic@eglas.hr
Звање:

доктор наука 

Установа:

Технички факултет Свеучилишта у Ријеци 

Радно место:

дипломирани инжињер електротехнике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2003 Факултет електротехнике и рачунарства Свеучилишта у Загребу Асистент
2003 2006 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Асистент
2006 2009 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Виши асистент
2009 2013 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Доцент
2013 2018 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Ванредни професор
2009 2018 Е-глас д.о.о. директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Jadav, Guruprasad Madhale; Vrankić, Miroslav; Vlahinić, Saša. Monitoring Cerebral Processing of Gustatory Stimulation and Perception using Emotiv Epoc // MIPRO 2015, 38th International ConventionProceedings of International Conference on Telecommunications and Information ( CIT ). Rijeka, 2015. 7 Коаутор 38th International ConventionProceedings of International Conference on Telecommunications and Information ( CIT ). Rijeka, 2015 2015
Jadav, Guruprasad Madhale; Batistić, Luka; Vlahinić, Saša; Vrankić, Miroslav. Brain Computer Interface Communicator : A Response to Auditory Stimuli Experiment Коаутор 40th International Convention Proceedings / Biljanović, Petar, editor(s). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Vrankić, Miroslav. WAP and Open Source community: Kannel gateway // Komunikacijske tehnologije i norme u informatici / Novak, Ninoslav ; Zimmer, Kristijan ; Polonijo, Ante, editor(s). Rijeka : CASE d.o.o., 2000. 193-199 (lecture,domestic peer-review,published,expert). Аутор
Vrankić, Miroslav. Signals and systems, collection of solved problems / Babić, Hrvoje, editor(s). Zagreb : Graphis, 2007. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Понос Хрватске“ – национално признање за подвиг године Сабор Републике Хрватске 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Власник и оснивач предузећа Е-глас, специјализованог за производњу и продају асистивне опреме и помагала, почев од 2009: http://www.eglas.hr/

Ненад Глумбић

Члан програмског одбора
0112920450
nenadglumbic@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Предшколска установа „Нада Наумовић“, Крагујевац дефектолог
1998 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Brojčin, B., Glumbić, N. (2017). Republic of Serbia. In M. L. Wehmeyer, J. R. Patton, (Eds.), The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger. Коаутор The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger, (2017) 2017
Đorđević, M., Glumbić, N., Brojčin, B. (2016). Paralinguistic abilities of adults with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 48(C), 211-219. Коаутор Research in Developmental Disabilities, 48(C), 211-219. (2016) 2016
Glumbić, N., Brojčin, B. (2012). Factor structure of the Serbian version of the Children's communication checklist – 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359. Коаутор 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359. (2012) 2012
Đorđević, M., Glumbić, N. (2017). Procedura uvođenja vizuelnih rasporeda kod učenika sa poremećajem autističkog spektra u cilju olakšavanja tranzicionih procesa u školskom kontekstu. Настава и васпитање, 66(3), 451-464. Коаутор Настава и васпитање, 66(3), 451-464. (2017) 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Глумбић, Н., Бројчин, Б., Ђорђевић, М. (2018). Специјална едукација заснована на доказима: бихевиоралне технике. ФАСПЕР (у штампи) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан АБА Србија, Сарадник НВО „Помоћ породици“
Руководилац пројекта и реализатор истраживања у оквиру пројекта “Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС)
Члан радне групе за унапређење рада са децом и породицама деце са спектром аутистичних поремећаја (Министарство здравља РС)
Руководилац српског тима у пројекту Erazmus + „Accessible Online environment for encouraging autonomous English language learning aimed at people with disabilities“
Учесник пројекта „IPA+ – Inclusion of people with autism in Europe. Towards specialized training model for professionals”
Учесник пројекта “Let's make our Special Education Schools more European"
Учесник пројекта „Камп животних вештина за особе са аутизмом“, (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану)

Гордана Николић

Члан програмског одбора
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду дефектолог-наставник
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду директор
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2015 2018 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног система - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5. М14 (2009) 2009
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330. (2006) 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Педагошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Патриција (Patricia) Политано (Politano)

Члан програмског одбора
3124131473
politano@uic.edu
Звање:

доктор наука (PhD, 2007) 

Установа:

University of Illinois at Chicago 

Радно место:

говорни терапеут 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1991 DuPage Easter Seals, Villa Park, IL Терапеут за говорно-језичку патологију
1991 2018 Department of Disability and Human Development, University of Illinois Координатор
1998 2006 Department of Disability and Human Development, University of Illinois Клинички инструктор
2004 2016 Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University Помоћни предавач
1998 2018 Department of Communication Disorders and Sciences, Rush University, Chicago Предавач
2011 2018 Leadership Education in Neurodevelopmental and related Disorders Консултант за асистивне технологије
2008 2016 University of Illinois at Chicago, Chicago, IL Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Politano, P & Bay, S. (2016). "Self-Reports of Adults with Developmental Disability Using Mobile Technology for Independence and Community Living". Коаутор Conference Proceedings: Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication 2016
Politano, P & Biondi, L. (2008). "Beyond Unicorns: Strategies for Social and Strategic Competence" Коаутор Conference Proceedings: 13th Biennial Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication 2008
Politano, P. (1999). “Engineering Adult Residences for Communication Opportunities and Communication Training” Аутор Proceedings of the RESNA Conference, Long Beach, CA. 1999
Hooyenga, K. & Politano, P. (1999) “The Glider: An Assist To Direct Select For Augmented Communication ” Коаутор Proceedings of the RESNA Conference, Long Beach, California, Association for the Advancement of Rehabilitation Technology 1999
Politano, P.A. & Scharre, J.E.(1994) "Functional Vision Skills for AAC Systems" Коаутор Published in the ISAAC 94 Conference Book and Proceedings. Netherlands: Drukkerskollekeif Geulle 1999
Sposato, BA, Hedman, GE, Politano, PA (1992) "AAC Device Mounting System for Supine Stander" Коаутор Proceedings of the RESNA Conference, Toronto, Ontario, Canada, Association for theAdvancement of Rehabilitation Technology 1992
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Hedman, G., Hooyenga, K., Politano, P. & Sposato, B. (1997). Assistive technology and you: A guide for families and persons with disabilities, Chicago, IL: RETC on Aging with Developmental Disabilities. Коаутор
Doster, S. & Politano, P. (1996). "Augmentative Communication". Self-Study Guide in Assistive Technology. American Occupational Therapy Association Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
UIC Institute for Policy and Civic Engagement Research, Civic Engagement and Disability
Референца листа: https://cms.ahs.uic.edu/disability-human-development/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/PolitanoCV17.pdf

Стеван Несторов

Члан програмског одбора
063266879
stevanestorov@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“ 

Радно место:

дефектолог сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2015 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Дефектолог-наставник
2009 2018 Удружење „Помоћ породици“, Земун потпредседник и пројект менаџер
2015 2018 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Организација слободног времена деце ометене у развоју у породици Коаутор Педагогија, бр. 2, (2016) 2016
Породице деце са сметњама у развоју и проблеми са којима се суочавају Коаутор Специфичности оштећења слуха- Нови кораци, Тематски зборник радова, ФАСПЕР, ), Београд, стр. 245-261. 2016
Светомир Бојанин:. Третман покретом и саветовање Коаутор Београдска дефектолошка школа, 22(1), 105-109. (2016) 2016
Специфичности слободног времена младих глувих и наглувих Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (3), бр. 60, 563- 578 (2014) 2014
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вишеструко ометена глува деца. Задужбина Андрејевић, Београд, 2010 (монографија) Аутор
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, Помоћ породици, Београд (приручник) Коаутор
Да се боље разумемо, припрема младих за сарадњу и волонтерски рад са особама оштећеног слуха и подршку за њихово укључивање у цивилно друштво, мултимедијални приручник за учење знаковног језика, Помоћ породици, Београд (2009) Коаутор
Здрави у бољи живот- Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију Рома, Помоћ породици, Београд (2008) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање Његове светости Патријарха српског Иринеја за волонтерски рад у саветовалишту Верског добротворног старатељства Српске православне цркве Српска православна црква 2015
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник сурдолошке секције
Потпредседник у организацији „Помоћ породици“, Земун, од 2009