Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (III)

Код одобреног скупа: 166  

Летње и зимске школе

Удружење педагога физичке културе Београда
Угриновачка 80Горан Петровић
upfkbg@gmail.com
0603060473
0603060473

Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (III)

Упознавање учесника скупа са новим тенденцијама у настави физичког васпитања; развијање компетенција наставника физичког васпитања за успешније планирање, програмирање и реализацију наставе физичког васпитања.

Настава физичког и здравственог васпитања оријентисана ка исходима учења; Вредновање у настави физичког васпитања; Час физичког и здравстеног васпитања; Организација наставе обавезне физичке активности; Школски спорт и/или школска спортска такмичења; Активности у природи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Доктор наука Снежана Радисављевић Јанић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
Дипломирани професор физичке културе Јасна Ђукић , ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ
доктор наука Драгољуб Вишњић , факултет спорта и физичког васпитања, Београд
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Магистар наука Горан Петровић , ОШ "Младост", Нови Београд
Доктор наука Ивана Милановић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

3

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Мокра Гора 24.08.2018. 119