Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (III)

Код одобреног скупа: 166  

Летње и зимске школе

Удружење педагога физичке културе Београда
Угриновачка 80Горан Петровић
upfkbg@gmail.com
0603060473
0603060473

Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (III)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Доктор наука Снежана Радисављевић Јанић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
Дипломирани професор физичке културе Јасна Ђукић , ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ
доктор наука Драгољуб Вишњић , факултет спорта и физичког васпитања, Београд
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Магистар наука Горан Петровић , ОШ "Младост", Нови Београд
Доктор наука Ивана Милановић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

3 дана (укупно време рада: мин.)

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Мокра Гора 24.08.2018. 119

Радне биографије


Вишња Ђорђић

Члан програмског одбора и реализатор
0644817412
djordjicvisnja@gmail.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад 

Радно место:

Редовни професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative in Serbia: a prevalence of overweight and obesity among 6–9-year-old school children. Аутор Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 29(9), 1025-1030. 2016
Whole school approach to physical activity promotion. Аутор Transformation Process in Sport “Sport Performance”, 7-8. 2015
Fizička aktivnost i motoričke sposobnosti učenica četvrtog razreda osnovne škole. Коаутор Šesnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlјe mladih" (str. 30-31). Novi Sad 2008
Антрополошке карактеристике и физичка активност дечака и девојчица у Војводини. Коаутор Book of аbstrаcts: «InterRegioSci 2007» (стр. 72-72). Нови Сад: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. 2007
Упоредна анализа физичког развоја и моторичких способности ученика петог разреда три региона Републике Србије. Коаутор Зборник сажетака: 2. симпозијум са међународним учешћем: Физичка култура и спорт (стр. 21-21). Нови Сад: Факултет физичке културе 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Предшколско физичко васпитање у Војводини: друштвено-институционални контекст. 2002, Вршац: Виша школа за образовање васпитача Аутор
Школско физичко васпитање, 2010, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду Аутор
Водич за здраве животне навике: исхрана и физичка активност, 2017, Центар за здравље, вежбање и спортске науке Коаутор
Inkluzivna nastava fizičkog vaspitanja u vojvođanskim školama: izazovi i perspektive.2012, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Јован Микић Спартак“ Спортски савез Војводине 2014

Снежана Радисављевић Јанић

Члан програмског одбора и реализатор
0113531071
snezana.radisavljevic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Београд наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Samoprocena kompetencija nastavnika razredne nastave za realizaciju programskih sadržaja fizičkog vaspitanja Коаутор Nastava i vaspitanje, 4, 645-661. 2015
Физичка активност и моторичке способности адолесцената са нормалном и прекомерном телесном тежином Коаутор Зборник „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих“ 2013
Evaluation of battery of tests in physical fitness monitoring model for students in physical education classes in Serbia Коаутор Journal of The International Federation of Physical Education, Vol 83, Special Edition – Article III. p. 233-237. 2013
Cardiorespiratory fitness of schoolchildren in elementary schools in Belgrade. Коаутор Journal of The International Federation of Physical Education, Vol 83, Special Edition – Article III. p. 230-232. 2013
Physical fitness of 12-year-old girls from capitals of Serbia and Slovenia Коаутор Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica,(48), 1, 42-49. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Праћење физичких способности ученика основне школе у настави физичког васпитања, 2015, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. Коаутор
Приручник за праћење физичког развоја и моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, 2016, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Коаутор

Јасна Ђукић

Члан програмског одбора и реализатор
0646677648
dpfvoj@gmail.com
Звање:

Дипломирани професор физичке културе 

Установа:

ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ 

Радно место:

Наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1994 Клиника за ендокри- нологију Нови Сад Медицинска сестра
1994 2018 ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ Наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања“ Реализатор ЗУОВ 2011
„Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја" Реализатор ЗУОВ 2017
„Физички активнији ученици, здравије одрастање,квалитетније школе“ Реализатор Друштво педагога физичког васпитања Војводине 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија школског спорта у АП Војводини за период од 2013 до 2017 године и Акционог плана за њену примену, 2013, ПС за спорт и омладину Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичког васпитања Војводине

Драгољуб Вишњић

Члан програмског одбора и реализатор
0692457621
dragoljub.visnjic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 2018 факултет спорта и физичког васпитања, Београд наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Планирање часа физичког васпитања Аутор Физика култура, Београд 1980
„Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја" Реализатор ЗУОВ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Настава физичког васпитања од петог до осмог разреда основне школе – приручник за наставнике, 1996, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски савез професора физичког васпитања и спорта

Небојша Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0606644501
snebojsa46@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог за физичку културу 

Установа:

Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш 

Радно место:

професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Дом ученика средњих школа Ниш васпитач
2001 2018 Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
РАЗЛИКЕ У АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ КАРАТЕРИСТИКАМА И ГОЈАЗНОСТИ УЧЕНИКА II РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НИША Аутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
СИСТЕМАТСКО И ПЛАНСКО ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ У СИСТЕМИМА ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Аутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
УЧЕСТАЛОСТ ПОЈАВЕ ЛОШЕГ ДРЖАЊА ТЕЛА И РАВНИХ СТОПАЛА КОД ДЕЦЕ РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА Коаутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
„Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја" Реализатор ЗУОВ 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Ниш

Горан Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0603060473
gospet10@gmail.com
Звање:

Магистар наука 

Установа:

ОШ "Младост", Нови Београд 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Десета београдска гимназија професор физичког васпитања
1999 2003 ОШ "Сретен Младеновић" Крагујевац наставник физичког васпитања
2003 2013 ОШ "Кнез Сима Марковић", Бараево наставник физичког васпитања
2013 2018 ОШ "Младост", Нови Београд наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Аутор Физичка култура 1-4, Београд 2001
„Физичко васпитање на путу реформе“, Аутор Физичка култура 1-4, Београд 2002
„Analysis of school sports facilities condition and exploitation through the teaching process of physical education on the territory of new Belgrade municipality”, Коаутор International Congress Sports Facilities –crisis and Consequences- SPOFA 14, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education Serbia, 2014
„Прилог проучавању феноменологије игре“, Аутор 3. Међународна научна конференција „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас“, Копаоник 2016
„Нова парадигма физичког васпитања –путевима професора Матића“, Аутор Физичко васпитање и спорт кроз векове, Ниш 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда

Ивана Милановић

Члан програмског одбора и реализатор
0642047655
ivana.milanovic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Градски центар за физичку културу професор физичке културе
2001 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Београд професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Some experience from the pedagogic practical work of students in lower grades of elementary schoo Аутор Book of abstracts, 2nd FIEP EUROPEN CONGRESS, 1st SERBIAN CONGRESS OF P.E. PEDAGOGISTS, Faculty of Physical Education, Niš 2004
Физичка активност адолесцената: узрасне и полне разлике Коаутор Међународна научна конференција „Физичка активност за свакога“, Зборник сажетака, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 10-11 децембар. 2010
Differences in morphological featuresand motor abilities between football players, athletes and boys not involved in sport aged 9-14 years Коаутор Book of abstract, International Scientific Conference „Effects of physical activity application to antropological status with children 2011
Physical activity levels and estimated energy expenditure in overweight and normal-weight adolescents Коаутор , 6th Conference for Youth Sport, Abstract book, Bled, 6-9 December, Slovenia, p. 33 2012
Cardiorespiratory fitness of school children in elementary schools in Belgrade Коаутор 8thFIEP European Congres „Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe“, Abstract book, Bratislava, 29th August 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум – теорија и методика физичког васпитања, 2008, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. Коаутор
Практикум из предмета теорија и методика елементарних игара. 2015, Факултет спорта и физичког васпитања универзитета у Београду, Београд. Коаутор
Приручник за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања,2016, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд. Коаутор
Настава физичког и здравственог васпитања за пети разред основне школе, приручник за наставнике.2018, Завод за уџбенике, Београд. Коаутор