Друга национална конференција: Хиспанистика у Србији и изазови савременог доба

Код одобреног скупа: 165  

Конференција

Udruženje profesora španskog jezika Srbije
Strahinjića Bana 62Marina Milovanović
marina.milovanovic011@gmail.com
0112186807
0638777798

Друга национална конференција: Хиспанистика у Србији и изазови савременог доба

Унапређивање компетенција наставника шпанског језика са посебним акцентом на различте стратегије учења и стицања знања у складу са савременим тенденцијама наставе шпанског језика

Савремене тенденције у настави шпанског језика Лингвистичке студије Књижевне студије Хиспанске културе: транскултуралност и мултикултурализам Хиспанске студије у српском образовном систему Настава хиспанских књижевности и култура на универзитетима у Србији Књижевно превођење ( шпанско - српски/ српско - шпански) Иберијске културе и хиспанизам у Србији Прихваћеност хиспанских култура у Србији: панорама и перспективе Студије о Сефардима у Србији и бившој Југославији

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовна професорка Анђелка Пејовић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
доцент за хиспанске књижевности Владимир Карановић , Филолошки факулет, Универзитет у Београду
редовна професорка Јелена Филиповић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
доктор лингвистичких наука Aна Јовановић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн Марина Миловановић , Универзитет Сингидунум
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн Наталија Радовић , Школа шпанcког језика „Кастељана“, Београд
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн Милена Радовановић , Гимназија Светозар Марковић, Јагодина

2

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета

1500 РСД