Друга национална конференција: Хиспанистика у Србији и изазови савременог доба

Код одобреног скупа: 165  

Конференција

Udruženje profesora španskog jezika Srbije
Strahinjića Bana 62



Marina Milovanović
marina.milovanovic011@gmail.com
0112186807
0638777798

Друга национална конференција: Хиспанистика у Србији и изазови савременог доба

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовна професорка Анђелка Пејовић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
доцент за хиспанске књижевности Владимир Карановић , Филолошки факулет, Универзитет у Београду
редовна професорка Јелена Филиповић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
доктор лингвистичких наука Aна Јовановић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн Марина Миловановић , Универзитет Сингидунум
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн Наталија Радовић , Школа шпанcког језика „Кастељана“, Београд
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн Милена Радовановић , Гимназија Светозар Марковић, Јагодина

2 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Анђелка Пејовић

Члан програмског одбора и реализатор
064286873
andjelka.pejovic@fil.bg.ac.rs
Звање:

редовна професорка 

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду  

Радно место:

професорка шпанског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Филолошки факултет у Београду (Катедра за иберијске студије) редовни професор (ужа научна област Хиспанистика )
2015 2016 Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (Катедра за хиспанистику) редовни професор (ужа научна област Шпански језик и лингв.)
2010 2015 Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (Катедра за хиспанистику) ванредни професор (ужа научна област Шпански језик и лингв.)
2003 2016 Филолошки факултет у Београду (Катедра за иберијске студије) хонорарни наставник (ужа научна област Хиспанистика)
2005 2010 Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (Катедра за хиспанистику) Доцент (ужа научна област Шпански језик и лингвистика)
2003 2005 Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (Катедра за хиспанистику) Асистент (ужа научна област Шпански језик)
2004 2005 Друга крагујевачка гимназија Наставник шпанског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Colocando se entiende la gente: el desarrollo de la competencia colocacional en español». Serie Didáctica, 2, 2018: 13-30. Аутор Пленарно излагање на семинару за стручно усавршавање наставника и објављен рад, 2018 2018
Pejovic, Andjelka; Maja Andrijevic. «La implementación del aprendizaje cooperativo de ELE en Serbia». Porta Linguarum, Monográfico II, 2017: 173-186. Коаутор објављен рад, 2017 2017
„Значај устаљених синтагми за развој комуникативне компетенције“. Радови Филозофског факултета, Пале, 2013: 101-112. Аутор објављен рад, 2013 2013
Јовановић, Ана; Анђелка Пејовић. „Континуирано образовање наставника страног језика: потребе и изазови“. У Гудурић, Снежана (ур.): Језици и културе у времену и простору I (Тематски зборник). Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 407-416. Коаутор излагање и објављен рад, 2013 2013
Pejović Anđelka; Ana Jovanović. «Actitudes epistemológicas de los profesores de español como lengua extranjera». Colindancias, 3, 2012: 157-163. Аутор објављен рад, 2012 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пејовић, Анђелка. Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика. Крагујевац: ФИЛУМ, 2015. Аутор
Pejovic, Andjelka. La colocabilidad de los verbos en español con ejemplos contrastivos en serbio. Kragujevac: FILUM, 2010. Аутор
Pejović, Anđelka; Ivana Nikolić. Manual de traducción (español-serbio/serbio-español) con especial atención a la lexicología. Beograd: Reprograf, 2006. Коаутор
Уџбенички комплети за шпански језик за основну школу: ¡Hola, amigos!, за трећи и четврти разред, и ¿Hablamos?, за пети, шести, седми и осми разред (при Заводу за уџбенике и наставна средства, Београд). Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Орден Изабеле Католичке Краљевина Шпанија 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ААТSP (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese)
AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada); AILA (Association Internationale de Linguistique Apliquée)
AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español)
RHEC (Red de Hispanistas de Europa Central)
Члан уређивачког одбора водећег научног часописа националног значаја Наслеђе (Крагујевац , ФИЛУМ)
Члан уређивачког одбора међународног часописа Colindancias (Западни универзитет у Темишвару, Румунија)
Члан међународног научног одбора међународног часописа Verba hispánica (Универзитет у Љубљани, Словенија)
Члан међународног уређивачког одбора научног часописа Modulema. Revista científica sobre Diversidad Cultural (Универзитет у Гранади, Шпанија)

Владимир Карановић

Члан програмског одбора и реализатор
0638452373
vladimir.karanovic@fil.bg.ac.rs
Звање:

доцент за хиспанске књижевности 

Установа:

Филолошки факулет, Универзитет у Београду 

Радно место:

професор шпанске књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 Филолошки факулет, Универзитет у Београду Доцент за хиспанске књижевности
2012 2013 Филолошки факулет, Универзитет у Београду Асистент за хиспанске књижевности
2010 2012 Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Асистент за хиспанске књижевности
2005 2010 Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Асистент-приправник за хиспанске књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«La novela picaresca española y la enseñanza de literatura: el caso de los estudios filológicos en las universidades serbias », in: Rafael del Moral (dir.), La lengua española en su camino hacia América (Estudios de lengua, literatura y cultura hispánicas y su aplicación a la enseñanza de ELE), pp. Аутор Рад у зборнику са међународног скупа, 2018. 2018
«La recepción de la novela picaresca española en las traducciones y los textos crítico-literarios en Serbia», in: Анали Филолошког факултета, 29/1, Београд: Филолошки факултет, 217-230. Аутор Рад у научном часопису, 2017. 2017
„Бенито Перес Галдос и „женско питање“: изгубљена слобода у роману Тристана“, in: Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, VIII/16, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитeт у Бањој Луци, 195-210. Аутор Рад у научном часопису, 2017. 2017
«El juego carnavalesco y la subversión social en la Historia de la vida del buscón de Francisco de Quevedo», in: Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, XI/28, Крагујевац: ФИЛУМ, 185-196. Аутор Рад у научном часопису, 2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шпанска књижевност реализма, Филолошки факултет, 2018. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español)
RHEC (Red de Hispanistas de Europa Central)
SLESXIX (Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX)
Asociación de hispanistas “Siglo diecinueve”
AIH (Asociación Internacional de Hispanistas)

Јелена Филиповић

Реализатор
011263862
jelenafbgd@gmail.com
Звање:

редовна професорка  

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

професорка шпанског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 Филолошки факултет Универзитета у Београду Ред. професорка шпанског језика и социолингвистике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Филиповић Јелена. 2014. Теоријски концепти и специфичности језичке образовне . У: Филиповић Јелена & Оливера Дурбаба (ур.), Језици у образовању и језичке образовне политике. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду/Чигоја, стр.17-34. Аутор Објављен рад 2014
Филиповић Јелена. 2014. Језичка образовна политика и родно осетљив језик . У: Филиповић Јелена & Оливера Дурбаба (ур.), Језици у образовању и језичке образовне политике.Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду/Чигоја,стр. 153-168. Аутор Објављен рад 2014
Филиповић Јелена и Јулијана Вучо. 2014. Језичка образовна политика и образовање националних мањина у Европи са посебним освртом на ромску популацију. У: Филиповић Јелена & Оливера Дурбаба (ур.), Језици у образовању и језичке образовне политике. Београд: Филолошки факултет /Чигоја, стр. 169-187. Коаутор Објављен рад 2014
Filipović, Jelena. 2012. Language policy and planning from the complexity perspective. In: Julijana Vučo & Jelena Filipović (eds.) Philological Research Today. Language and Society. Belgrade: Faculty of Philology Press, pp. 285-320. Аутор Објављен рад 2012
Filipović, Jelena. 2011. Language policy and planning in standard language cultures – an alternative approach. In: Vera Vasić (ed.), Primenjena Lingvistika u čast Ranku Bugarskom. JEZIK U UPOTREBI [Applied linguistics in honor of Ranko Bugarski. LANGUAGE IN USE]. Novi Sad: Društvo za primenjenu ling Аутор Објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Savić, Jelena M. 1996.Code-switching: Theoretical and methodological issues. Monografija Filološkog Fakulteta br. 81. Beograd: Filološki Fakultet. Аутор
Hammond, Robert M. & Jelena Filipović. 2004. Fonética y fonología españolas para serbiohablantes. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Коаутор
Filipović, Jelena. 2009. Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. Аутор
Vučina Simović, Ivana & Jelena Filipović. 2009. Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu.Beograd: Zavod za udžbenike. Коаутор
Vučo, Julijana & Jelena Filipović (eds.). 2012. Filološka istraživanja danas. Jezik i društvo/ Philological Research Today. Language in Society. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Коаутор
Kuzmanović, Ana, Jelena Filipović, Jasna Stojanović & Jelena Rajić (eds.). 2013. Estudios hispánicos en el siglo XXI. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Коаутор
Filipović Jelena & Olivera Durbaba (eds.). 2014. Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike [Languages in education and language education policies] Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Коаутор
Филиповић, Ј. 2015. Transdisciplinary approach to language study. Hamsphire: Palgrave Macmillan. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
AATSP (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese)
AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée)
Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku
Društvo za strane jezike i književnosti
International Society for Sephardic Studies
Članica uređivačkog odbora časopisa American Journal of Educational Research.

Aна Јовановић

Реализатор
064142735
anajovano@gmail.com
Звање:

доктор лингвистичких наука 

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Филолошки факултет Универзитета у Београду ванредна професорка (ужа научна област Хиспанистика)
2009 2016 Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (Катедра за хиспанистику) доценткиња (ужа научна област Шпански језик и лингвистика)
2008 2009 Филолошки факултет у Београду (Катедра за иберијске студије) сарадница у настави
2003 2007 Универзитет Пердју, САД (Одсек за стране језике и књижевности) асистенткиња и асистенткиња координатора за наставу шпанског
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Actividades etnográficas en el desarrollo de la competencia intercultural Аутор Објављен рад 2016
Academic maturation and metacognitive strategies in academic research and production. Коаутор Објављен рад 2016
Континуирано образовање наставника страног језика: потребе и изазови Коаутор Објављен рад 2013
Spanish teacher education program and community engagement. Коаутор Објављен рад 2013
Autonomy development in L2 learning: Results from the implementation of a scaffolding technique. Коаутор Објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Waking up from the university dream: Intersection of educational ideologies and professional identity construction. 2016, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. Аутор
Student and teacher attitudes in foreign language instruction. 2009, Београд: Задужбина Андрејевић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Excellence in Teaching Award“ Одсек за стране језике и књижевности, Универзитет Пердју 2006
„Excellence in Teaching Award“ Одсек за стране језике и књижевности, Универзитет Пердју 2004

Марина Миловановић

Реализатор
0638777798
marina.milovanovic011@gmail.com
Звање:

Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн 

Установа:

Универзитет Сингидунум 

Радно место:

Наставник шпанског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Универзитет Сингидунум Наставник шпанског језика
2005 2006 Школа страних језика „Гранада“ Наставник шпанског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The use of ICT in learning language for specific purposes, Иновације у настави, Вол. 28, Бр. 1, Учитељски факултет Коаутор Објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Удружења професора шпанског језика Србије

Наталија Радовић

Реализатор
0658091086
natalija.djurovic@gmail.com
Звање:

Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн 

Установа:

Школа шпанcког језика „Кастељана“, Београд 

Радно место:

Наставник шпанског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 Школа шпанcког језика „Кастељана“, Београд Наставник шпанског језика
2010 2013 Школа страних језика “Гранада”, Београд Наставник шпанског језика
2008 2009 Британска средња интернационална школа “British International school”, Београд Наставник шпанског језика
2008 2010 Приватна економска школа "Др Коста Цукић”, Београд Наставник шпанског језика
2011 2018 Фондација "Темпус" Предавач шпанског језика запосленима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
La motivación como factor imprescindible en el proceso de adquisición de segundas lenguas. Школа страних језика „Кастељана“. Аутор излагање 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Потпредседница Удружења професора шпанског језика Србије

Милена Радовановић

Реализатор
0691777552
milena.radovanovic81@gmail.com
Звање:

Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књижевн 

Установа:

Гимназија Светозар Марковић, Јагодина 

Радно место:

Наставник шпанског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Гимназија Светозар Марковић, Јагодина Наставник шпанског језика
2014 2017 Основна школа и гимназија В.П.Дис, Београд Наставник шпанског језика
2017 2018 ЗУОВ Члан комисије за оцену квалитета рукописа уџбеника
2015 2016 Друштво за стране језике и књижевности Србије Аутор тестова и члан комисије за прегледање
2014 2015 Школa страних језика CONLINGUA PLUS, Београд Наставник шпанског језика
2013 2014 Школa страних језика WIZARD, Београд Наставник шпанског језика
2013 2014 Школa страних језика SFERA, Београд Наставник шпанског језика
2011 2012 ЗУОВ Члан комисије за оцену квалитета рукописа уџбеникa
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
La motivación como factor imprescindible en el proceso de adquisición de segundas lenguas. Школа страних језика „Кастељана“. Предавач излагање 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења професора шпанског језика Србије