„ЕФИКАСНА САВЕТОДАВНА ПРАКСА - ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА“

Код одобреног скупа: 164  

Симпозијум

Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа
Боре Продановића 15а Нови СадДрагана Пелемиш
podruznica.pedagoga@gmail.com
0216301678
063597059

„ЕФИКАСНА САВЕТОДАВНА ПРАКСА - ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА“

Јачање компетенција наставника, стручних сарадника, педагога, психолога за саветодавни рад; Умрежавање и унапређење сарадње између институција у којима се саветодавни рад спроводи.

1.Саветовање као форма професионалног деловања. 2. Саветодавни рад у школи- пракса школског саветовања. 3. Саветодавни рад са децом која су у ризику или испољавају проблематично понашање. 4. Саветовалиште за младе- облици саветодавног рада. 5. Саветодавни рад у школском контексту- реализација, изазови примери добре праксе. (Облици саветодавног рада са ученицима, наставницима-приправницима и родитељима децe са сметњама у развоју).

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор педагошких наука Слађана Зуковић , Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одс
просветни саветник Соња Миладиновић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
психолог, сист. породични психотерапеут Јелена Зорић , Центар за Социјани рад Града Новог Сада
дипл.педагог Татјана Сурдучки , ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад
дипл психолог Жаклина Божовић , Школа за основно и средње образовање „Милан Петров
дипл педагог Драгана Пелемиш , ОШ. „Ђура Јакшић“Каћ
дипл. педагог Драгана Бајатовић , Гимназија „Светозар Марковић, Нови Сад
дипл.педагог Загорка Маринковић , Основна школа ,,Јан Амос Коменски''
дипл.педагог Јелена Билак , Дом здравља Нови Сад

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

1000 РСД