„ЕФИКАСНА САВЕТОДАВНА ПРАКСА - ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА“

Код одобреног скупа: 164  

Симпозијум

Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа
Боре Продановића 15а Нови СадДрагана Пелемиш
podruznica.pedagoga@gmail.com
0216301678
063597059

„ЕФИКАСНА САВЕТОДАВНА ПРАКСА - ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА“

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор педагошких наука Слађана Зуковић , Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одс
просветни саветник Соња Миладиновић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
психолог, сист. породични психотерапеут Јелена Зорић , Центар за Социјани рад Града Новог Сада
дипл.педагог Татјана Сурдучки , ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад
дипл психолог Жаклина Божовић , Школа за основно и средње образовање „Милан Петров
дипл педагог Драгана Пелемиш , ОШ. „Ђура Јакшић“Каћ
дипл. педагог Драгана Бајатовић , Гимназија „Светозар Марковић, Нови Сад
дипл.педагог Загорка Маринковић , Основна школа ,,Јан Амос Коменски''
дипл.педагог Јелена Билак , Дом здравља Нови Сад

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Слађана Зуковић

Члан програмског одбора и реализатор
063537161
sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одс 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 OШ ”Прва војвођанска бригада“, Нови Сад школски педагог
1997 2000 Филозофски факултет, Нови Сад сарадник у научно-истраживачком раду
2001 2009 и факултет, Нови Сад асистент
2009 2013 и факултет, Нови Сад доцент
2013 2018 и факултет, Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Adolescents' perception of coping strategies within families. Коаутор Љетопис социјалног рада/Annual of Social Work, 2012, Vol. 19, No.2, 275-296. 2012
Партнерство породице, школе и заједнице – теоријски и практични аспекти. Коаутор Годишљак Филозофског факултета у Новом Саду,Vol. XXXVIII, No. 2, 55-68. 2013
Супервизија у институцијама формалног и неформалног образовања Коаутор Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLI-2, 233-246. 2016
Карактеристике и кључни фактори ефикасног саветодавног рада Аутор Зборник одсека за педагогију, 25, 99-113 2016
Комуникацијска компетентност у функцији савјетодавног рада школског педагога Коаутор Савремени изазови у раду школског педагога2017, 236-250. Филозофски факултет у Ријеци. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Породица као систем- функционалност и ресурси оснаживања, 2012, Нови Сад: Педагошко друштво Војводине Аутор
Саветодавни рад у институцијама образовања и васпитања, 2017, Филозофски факултет Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога основних школа Јужно - бачког округа, Нови Сад, почасни члан
"Play centar" Центар за развој потенцијала деце и младих, Нови Сад, почасни члан

Соња Миладиновић

Реализатор
0603211795
sonja.d.miladinovic@gmail.com
Звање:

просветни саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

професор педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2003 ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад Школски педагог
2003 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Нови Сад Стручно усавршавање и развојно планирање (од 2009.г. и Коорд
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузивно образовање – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даровиту децу (DILS, МП) Реализатор Излагање 2010
Мотивација за учење и психолошки принципи учења (DILS, МП) Коаутор Коаутор, реализатор 2010
Трибина „Стручњак за учење за сву децу“ (ДУНС) Коаутор Коаутор и реализатор 2014
- Конференције: INSADA, Креативан приступ у раду са децом на превенцији злоупотреба дрога, Министарство здравља и МП, Реализатор реализатор 2019
Пета регионална конференција едукатора планирање, „Формативно праћење и ваннаставне активности у функцији развоја кључних компетенција код дјеце“, Сарајево; радионица за учеснике конференције Реализатор Реализатор 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за менторе, Покрајински секретаријат за образовање, Савет за интеграцију Рома, Удружење ромских студената, 2008. Коаутор
III Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Континуитет у систему образовања и васпитања““ Специфични видови подршке-план транзиције “ ХОЛИПРИ, 2015. Пирот Коаутор
IV Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ Транзиција-континуитет подршке кроз систем образовања и васпитања“, 2015. Београд Коаутор
Практичари практичарима 2, „Инклузивна школа у мултикултуралној заједници – Евалуација подршке и развоја професионалних капацитета за инклузију у образовним институцијама у мултикултуралној Војводини“, Педагошки завод Војводине и Фонд за отворено друштво, 2008.г. Коаутор

Јелена Зорић

Реализатор
0212101358
lelazaoric@yahoo.com
Звање:

психолог, сист. породични психотерапеут 

Установа:

Центар за Социјани рад Града Новог Сада 

Радно место:

супервизор у служби за децу и младе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 ОШ Десанка Максимовић, Фитог Стручни сарадник, психолог
2002 2003 ОШ Десанка Максимовић, Фитог Стручни сарадник, психолог
2003 2004 Средња пољопривредна школа у Футогу Стручни сарадник, психолог
2006 2018 Центар за социјани рад Града Новог Сада Водитељ случаја
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Третман малолетних починиоца кривичних дела Коаутор Третман малолетних починиоца кривичних дела, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз права малолетних лица и кроз закон о малолетним починиоцима кривичних дела, 2006.г. подржано од стране Градске управа , Центар за социјални рад Града Новог Сада Коаутор
Водич за родитеље 2008.г. подржано од стране Градске управа , Центар за социјални рад Града Новог Сада Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
"Snaga porodice",оснивач Удружења

Татјана Сурдучки

Реализатор
0652481506
botabodjo@gmail.com
Звање:

дипл.педагог 

Установа:

ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1998 ОШ „Ђорђе Натишевић“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
2002 2003 ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
2003 2011 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Сад стручни сарадник – педагог, наставник грађанског васпитања,
2011 2018 ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација на стручном скупу - трибини «Приправништво и менторство – од законске регулативе до праксе», 2015. Аутор Аутор 2015

Жаклина Божовић

Реализатор
0642495969
zaklinabozovic@gmail.com
Звање:

дипл психолог 

Установа:

Школа за основно и средње образовање „Милан Петров 

Радно место:

стручни сарадник- психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“са домом ученика тручни сарадник- психолог
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога основних школа Јужно- бачког округ - чланица
Мрежа подршке инклузивном образовању - чланица
Центар за подршку професионалном и личном развоју „Инвентива“ - чланица

Драгана Пелемиш

Члан програмског одбора и модератор
063597059
peldraga76@gmail.com
Звање:

дипл педагог 

Установа:

ОШ. „Ђура Јакшић“Каћ 

Радно место:

стручни сарадник- педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2004 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад стручни сарадник- педагог
2004 2012 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад наставник грађанског васпитања
2012 2018 ОШ. „Ђура Јакшић“Каћ стручни сарадник- педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Школовање особа са Даун синдромом“ Извођач Стручни скуп „Унапређење квалитета живота особа са Даун синдромом“ Институт за јавно здравље Војводине 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дневник рада одељењског старешине,Клет 2014 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога основних школа јужнобачког округа
Друштво психолога Србије

Драгана Бајатовић

Реализатор
0638588822
draganabajatovic@yahoo.com
Звање:

дипл. педагог 

Установа:

Гимназија „Светозар Марковић, Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1997 Основна школа „Бранко Радичевић“ Равно Село стручни сарадник -педагог
1997 2018 Гимназија „Светозар Марковић, Нови Сад стручни сарадник -педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Функције одељењског старешине“ Коаутор Зборник радова, Вредновање у васпитно – образовном процесу,септембар 2016. 2016
Улога задаци и значај одељењског старешине у васпитно – образовном раду Коаутор Акредитован семинар за школску 2016-2017 и 2017-2018. годину бр.86 2016
Васпитни стил родитеља као фактор општег успеха ученика Аутор Педагошка стварност/2017 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Једначење сугласника по звучности“ Креативна школа 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога Јужнобачког округа- председник удружења
Педагошко друштво Србије- члан

Загорка Маринковић

Модератор
0638649288
zagorkabuba@gmail.com
Звање:

дипл.педагог 

Установа:

Основна школа ,,Јан Амос Коменски'' 

Радно место:

стручни сарадник- педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 Основна школа «Прва војвођанска бригада» Нови Сад стручни сарадник- педагог
2006 2008 Основна школа «Коста Трифковић» Нови Сад стручни сарадник- педагог
2008 2018 Основна школа «Јан Амос Коменски» Кулпин стручни сарадник- педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан тима у међународном пројекту „Регионална подршка инклузивном образовању“ Реализатор реализатор 2015
Водитељ за обуку наставника 5. Разреда и 1. Средње школе за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења Извођач извођач 2018

Јелена Билак

Реализатор
063542436
jovana.bilak@gmail.com
Звање:

дипл.педагог 

Установа:

Дом здравља Нови Сад 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Дом здравља Нови Сад педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор
Примена семинара ,«Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама». Са вршњачким тимом израда едукативних табли и изложба истих у холу школе са примереним садржајима Аутор Примери добре праксе - школски часопис ,,Ozveny''- Oдјеци 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога јужнобачког округа-члан Управног одбора
Асоцијација словачких педагога-члан