fsdsdfsdffsdfsd

Код одобреног скупа: 162  

Конгрес

Test123
Test111Test Test
dusan.dzamic@gmail.com
132123123
121213123

fsdsdfsdffsdfsd

sfsfd

sdfsdffsd

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

23

123

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

13 РСД