Друга међународна стручно-научна конференција "Даровитост, образовање и развој"

Код одобреног скупа: 160  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Друга међународна стручно-научна конференција "Даровитост, образовање и развој"

Разматрање теоријских и практичних сазнања о даровитости, надарености, изузетности и талентованости деце, младих и одраслих; размена и дељење искустава, знања и вештина о раду са даровитима; анализа односа према даровитима; разматрање процеса образовања даровитих, метода и приступа у васпитно-образовном раду са даровитима; могућности унапреĎивања односа друштва према даровитима; потребе развоја капацитета за рад са даровитима; подизање нивоа свести свих учесника у разним секторима о потребама за додатном пажњом и посебним радом са даровитим особама.

- Даровитост – појам и терминологија, - Васпитно-образовни рад са даровитима, - Актуелни и алтернативни приступи у раду са даровитима, - Откривање и препознавање даровите деце, младих и одраслих, - Породица и даровити, - Додатна подршка даровитим особама, - Етичка питања о даровитима, - Стимулативни програми за даровите, - Оснаживање професионалаца за рад са даровитима, - Однос друштва према даровитима, - и друге релевантне теме.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

стручна сарадница – саветница, дипл. Пси Јасна Цветковић Лај , Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“
доктор наука Јасна Аригони , Педагошки факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска
ванредни професор БУ Јасна Вељковић , Факултет политичких наука у Београду,
мастер дефектолог, педагошки саветник Маринела Шћепановић , Друштво дефектолога Војводине

3

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Хотел Метропол 31.07.2018. 35