Друга међународна стручно-научна конференција "Даровитост, образовање и развој"

Код одобреног скупа: 160  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Булевар ослобођења 6-8, Нови СадМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Друга међународна стручно-научна конференција "Даровитост, образовање и развој"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

стручна сарадница – саветница, дипл. Пси Јасна Цветковић Лај , Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“
доктор наука Јасна Аригони , Педагошки факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска
ванредни професор БУ Јасна Вељковић , Факултет политичких наука у Београду,
мастер дефектолог, педагошки саветник Маринела Шћепановић , Друштво дефектолога Војводине

3 дана (укупно време рада: мин.)

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Хотел Метропол 31.07.2018. 35

Радне биографије


Јасна Цветковић Лај

Реализатор
3859938784
nadarenost@gmail.com
Звање:

стручна сарадница – саветница, дипл. Пси 

Установа:

Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“  

Радно место:

психолошкиња 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Center for Gifted Child Development “Bistrić“, Zagreb Оснивач и руководилац
1993 2018 Dječji vrtić «ISKRICA», Zagreb стручна сарадница – саветница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cvetković-Lay, J. (1993). Identifikacija i poticanje razvoja bistre/ potencijalno nadarene djece predškolske dobi: jedno inozemno iskustvo i što se može u našim uvjetima, u Napredak, 134, 4, (pp.444 –451) Zagreb: Hrvatski pedagoško književni zbor. Аутор објављен рад 1993
Cvetković-Lay, J. & Makanec, B. (2000). What do Gifted Children Think about Quality in Education: Summary of Research among Young Gifted Students in computer Education in Croatia. In Ways towards Quality in Education, International Conference Proceedings, (pp.87-94). Koper: College of managemnet. Lj Аутор објављен рад 2000
Cvetković-Lay, J. (2014). Extra –curricular Enriched Program for Gifted Students – Individual Projects in Informatics and Robotics, Invited lecture. In Programme and Abstract Book of 14th International ECHA Conference, (pp. 30) Ljubljana: European Council for High Ability, University of Ljubljana, F Аутор објављен рад 2014
Cvetković-Lay. J.(2015). Vježbe i primjeri za promišljanje stavova i pristupa i bolje upoznavanje darovitih učenika. U Zbornik predstavljenih prispevkov na mednarodnoj strokovnoj konferenci, (pp. 272-277), Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze u Ljubljani Аутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Cvetković-Lay, J. (1995). Ja hoću i mogu više, Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina, Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“ Аутор
Cvetković-Lay J., Sekulić – Majurec, A. (1998). Darovito je, što ću s njim?, Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi, Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta «Bistrić». Аутор
Cvetković-Lay, J. (2002). Darovito je, što ću sa sobom?, Priručnik za obitelj, vrtić i školu, Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta «Bistrić». Аутор
Cvetković-Lay, J. i Pečjak V. (2004). Možeš i drukčije – Priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja, Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta «Bistrić». Аутор
Cvetković-Lay, J. Duvnjak, K. (2017). Priručnik za rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi, Mali vodič za provedbu projektne nastave u prirodoslovlju; Zagreb: Bioteka. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Марко Марулић“ Хрватско психолошко друштво, за посебн допринос у примењеној психологији 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Članica Hrvatske psihološke komore, licencirani psiholog ,broj licence 0313

Јасна Аригони

Члан програмског одбора и реализатор
091591022
arrigoni@ufri.hr
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска 

Радно место:

дипл. педагог, професор педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 Педагошки факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска Професор факултета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pejić Papak, Petra ; Vujičić, Lidija ; Arrigoni, Jasna: Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences. Journal of Education & Social Policy 2 20-29 - 2015. Коаутор објављен рад 2015
dr.sc. Jasna Arrigoni PREPARED AND TRAINED TEACHERS ARE IMPORTANT. SHOULD WE CHANGE THEIR EDUCATION SO THAT GIFTED CHILDREN COULD ADVANCE ALONGISIDE THEM OR IS THERE FEAR OF THE DEVELOPMENT OF THE GIFTED? Portorož, Slovenija - 28.10.2017. Аутор излагање по позиву 2017
Јasna Arrigoni, Petra Pejić Papak: OVERVIEW OF TEACHER EDUCATION TO WORK WITH TALENTED CHILDREN IN CROATIA AND WORLDWIDE Our study was conducted as part of the project ˝The Culture of Educational Institutions as a Factor in the Co-Construction of Knowledge˝, Коаутор објављен рад 2014
Pozvano plenarno predavanje na temu "PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA U KONTEKSTU INKLUZIVNOG PRISTUPA OBRAZOVANJU DAROVITIH Аутор излагање по позиву 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Udruga Centar za poticanje darovitosti, Rijeka

Јасна Вељковић

Члан програмског одбора и реализатор
06411984
jasna.veljkovic@fpn.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор БУ 

Установа:

Факултет политичких наука у Београду, 

Радно место:

клинички психолог,психотерапеут,професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Ванредни професор на Катедри за социјалну политику и социјал
2013 2017 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Доцент на Катедри за Социјалну политику и социјални рад
2012 2013 Висока Медицинска Школа струковних студија Професор медицинске психологије
2008 2012 Академија лепих уметности,Беогрaд. Доцент на предметима: психологија и психологија уметностиВељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вељковић,Ј.(2015).Примена психодраме у интеграцији селфа код адолесцената. СоциологијаNo.2/ 2015, Вол. LVII, Нo.pp: 314-330 ISSN 0038-0318 Аутор објављен рад 2015
Вељковић,Ј.(2016). Могућности примене социодраме у академском образoвању. Годишњак Факултета политичких наука X/ 16,2016.Београд: Факултет политичких наука. Стр.123-135. ISSN 1820-6700 Аутор објављен рад 2016
Вељковић, Ј., Хрнчић, Ј. (2017). Примена социодрамског приступа у едукацији студената социјалне политике и социјалног рада. Годишњак Факултета политичких наукаXI/17,2017.Београд: Факултет политичких наука. Стр.113-131.ISSN 1820-6700 Аутор објављен рад 2017
Вељковић, Ј., Чолаковић, Р.(2015). Психодрама метода групне психотерапије, пут ка развијању спонтане и креативне личности Аутор објављен рад 2015
Вељковић, Ј. Деспотовић, В.(2017). Тhe Sociodrama Narative: Political aspects, Serbian Political Thought No.1/2017, Year IX Vol.15, Institute for Political Studies, Belgrade, pp.93-111ISSN 1450-546 Аутор објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психодрама и промена. ( 2014). Београд. Задужбина Андрејевић. ISBN 978-86-525-0175-5 Аутор
Djurić, Z., Veljković, J., Tomić, M. ( 2016). Psikodrama. Ed: Doc.dr Ebru Cakici. Nobel Akademik Yayincilik : Ankara ISBN: 978-605-320-362-9 ( Коаутор
Вељковић, Ј, Ђурић, З.(2003) Психодрама и социодрама. Друго измењено ин допуњено издање.Београд. Центар за примењену психологију,Друштва психолога Србије. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Живорад- Жижа Васић“-награда за популразирацију психологије као науке у медијима. Друштво Психолога Србије 2003
Добитник награде за најчитанији антиратни чланак у 1990.години Друштво Психолога Србије 1991
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
2014 и даље, лиценцирани психотерапеут и члан Европске Асоцијације ЕМДР психотерапеута.
2010.и даље председник Удружења за психоаналитички оријентисану психотерапију парова и породица Србије (УПППС)
2009 и даље , члан асоцијације ЕМДР терапеута Србије.
2000 и даље члан СДПС-а, од 2009. члан Надзорног одбора СДПС-а (Савеза Друштава Психотерапеута Србије).
2000.,и даље, члан IAGP-a, секције за психодраму (Интернационална асоцијација за Групну Психотерапију).
2006 и даље, сениор тренер СПА Морено Асоцијације Психодраме
2005-2010. Један од чланова оснивача и кодиректор БПЦ.а(београдског психодрамског центра).
1995- 2005. Један од чланова оснивача и кодиректора ЈУПЕ-прве југословенске психодрамске асоцијације
2000., члан FEPTA(Федерације Европских Тренинг Асоцијација Психодраме).
1995-1996 главни и одговорни уредник „Психолошких новина“, ДПС 1998.,и даље, члан EAP-a(Eвропска Асоцијација за Психотерапију)
1993-2004.,члан Управног одбора Удружења Психоаналитичких психотерапеута Србије
1991-1995,члан редакције „Психолошких новина“, Друштва психолога Србије.
1991-1996 члан Извршног одбора Друштва Психолога Србије
1985., и даље члaн Друштва психолога Србије.

Маринела Шћепановић

Реализатор и модератор
062244060
mscepanovic@gmail.com
Звање:

мастер дефектолог, педагошки саветник 

Установа:

Друштво дефектолога Војводине 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Друштво дефектолога Војводине председник
2015 2016 Менса Србије Члан Председништва, секретар
2002 2008 Друштво дефектолога Војводине Члан Управног одбора председник Соматопедске секције
2002 2011 Друштво дефектолога Сомбор председник
1995 1996 ШОСО са домом "Вук Караџуић" дефектолог-наставник
1997 1998 Средња техничка школа предавач енглеског језика
2000 2018 ШОСО са домом "Вук Караџић" дефектолог наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Šćepanović, M., Kalinić, T., Klepić, S. (2017). Savanti i darovitost. U: Darovitost - tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Giftedness – international thematic collection of papers (Scepanovic M. ur), pp. 91-101. Udruženje građana Mensa Srbije, Novi Sad. ISBN 978-86-80994-01-7 Аутор објављен рад 2017
Šćepanović, M., Kalinić, T. (2017). Savanti. U: Zbornik sažetaka Prve međunarodne konferencije „Darovitost – prepoznavanje i podrška“ (M. Šćepanović, ur), str. 53-54. Udruženje građana Mensa Srbije, Novi Sad. ISBN 978-86-80994-00-0 Аутор излагање 2017
91. Šćepanović M. (2018). Moralno obrazovanje za sve. U: Obrazovanje dece i učenika u inkluzivnim uslovima/ Education of children and students in iclusive settings (Scepanovic M. ur), pp. 219-229. Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad. ISBN 978-86-80326-07-8. ---- 2018
Šćepanović M. (2016). Korektivni defektološki rad – podrška obrazovanju za sve. Uvodno izlaganje po pozivu, u: Zbornik sažetaka 9. međunarodne konferencije, Kanjiža. Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad. ---- 2016
Šćepanović М. (2016). Minimizing Barriers to Participation and Learning of All Students in School. In: Inclusive Theory and Practice - International Thematic Collection of Papers (S. Potić, Š. Golubović i M. Šćepanović, ur), pp. 118-125. Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, 2016. UDK 376.1-0 ---- 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уредница Тематског зборника радова међународног значаја „Даровитост/Giftedness“, Нови Сад, 2017, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Признање заслужном дефектологу/ Meritorious Defectologist Award“ Друштво дефектолога Војводине 2017
Признање за организовање активности, допринос развоју и промовисању Менсе Србије Менса Србије 2016
Захвалница за ангажовање на унапређивању положаја деце и младих са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом Општине Сомбор 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Војводине, од 2002
Друштво дефектолога Сомбор, 2002 - 2011
Менса Србије, од 2014