Међународни конгрес слависта

Код одобреног скупа: 158  

Конгрес

Савез славистичких друштава Србије
Студентски трг 3Милан Шиповац
sipovac@gmail.com
063408940
063408940

Међународни конгрес слависта

Развијање и неговање славистике у свим земљама света, модернизација славистике и афирмисање њених најважнијих области изучавања.

1. језик; 2. књижевност, култура, фолклор; 3. питања славистике; 4. специјалне теме Конгреса (двеста година Српског рјечника Вука Стефановића Караџића и Вуков значај у славистици; Александар Белић у историји славистике; 1918. година и развој словенских језика и књижевности и њиховог проучавања.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Бошко Сувајџић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Рајна Драгићевић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Љиљана Бајић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Вељко Брборић , Филолошки факултет Универзитета у Београду

5

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи

6000 РСД