XXXII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Код одобреног скупа: 156  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и развој професионалних компетенција учесника у области општеобразовних и изборних предмета, планирања наставе оријентисане на исходе, ваннаставног и инклузивног образовања, као и подстицање примене нове методологије у настави кроз презентацију и размењивање примера добре праксе и мотивисање учесника за примену иновација, а све у циљу остваривања образовних исхода.

АКТУЕЛНОСТИ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ И НАСТАВНОМ РАДУ: СУРС у образовном систему Актуелности у основном образовању и васпитању Стручно усавршавање наставника – актуелности Нови програм за први разред основне школе оријентисан на процес и исходе учења Како се заштитити од природних непогода – приручник за учитеље Могућности за учитеље у оквиру пројекта Scientix Мониторинг образовања за права детета у функцији самовредновања рада школе TIMSS у Србији и свету. Од чега зависи постигнуће ученика? ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ Категорије: Обавезни предмети Изборни предмети Савремени начини планирања о-в процеса Инклузивно образовање Ваннаставне активности Васпитне ситуације Дидактичко средство, наставна средства

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац
Професор разредне наставе Зорица Вукајловић , ОШ "Вељко Дугошевић” Београд
Професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ „Вук Караџић“, Нови Сад
Професор разредне наставе Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ „Николај Велимировић“, Шабац
Професор разредне наставе Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Професор разредне наставе Весна Картал , Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања
Магистар географије Марко Милошевић , Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
Историчар уметности Добривоје Ерић , Центар за промоцију науке
Дипломирани учитељ-мастер Горица Његовановић , ОШ „Михајло Пупин“, Земун
Педагог, спец. менаџмента у образовању Jелена Најдановић Томић , Pestalozzi Children’s Foundation
Научни сарадник Милица Марушић Јаблановић , Институт за педагошка истраживања
Доцент, Доктор дид-мет. науке Оливера Ђокић , Учитељски факултет у Београду

2

1000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

3000 РСД