Седми окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ, Ниш 2018.

Код одобреног скупа: 155  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Седми окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ, Ниш 2018.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
председник Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија за образовање васп
доцент Марија Јелић , Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

2 дана (укупно време рада: мин.)

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања- Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Професор физичког васпитања
1992 2018 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
21. Петровић, М., Јонић, З и сар. (2010): Спортска азбучница, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Аутор Суботица 2010
20.Јонић, З.,Петровић, М., Коцић, Ј. (2011): Развој спортске културе у вртићима града Ниша Коаутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
19. Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу Аутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
18. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М. (2011): Трансформација стања стопала применом рекреативних вежби деце предшколског узраста Установе ’’Пчелица ’’ у Нишу – Србија, Међународна научно-стручна конференција, Коаутор Велес, Македонија 2011
17. Јонић, З., Петровић, М., Коцић, Ј. (2011): Стање равног стопала као телесног деформигета деце предшколске Установе ’’Пчелица ’’ у Нишу 2010, Међународна научно-стручна конференција, Коаутор Велес, Македонија 2011
16. Јонић, З., Коцић, Ј., Петровић, М. (2011): Стање равног стопала као телесног деформигета деце предшколске Установе ’’Пчелица ’’ у Нишу 2011, Коаутор ФИС Комуникације, Ниш, Србија 2011
15. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М., Петровић, Л. (2011): Утицај савременог начина живота на стање равног стопала деце предшколског узраста, Коаутор ФИС Комуникације, Ниш, Србија 2011
14. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М. (2011): Transformation Flat Food Level by Higher Recreative Exercises at Preeschool Office `Pcelica` in Nis-Serbia, Scientific Congress `Research and Applications Коаутор Sport Science`, Athens, Greece 2011
13. Јонић, З., Петровић, М., Коцић, Ј.: Стање равног стопала као телесног деформитета деце предшколске установе `Пчелица` у Нишу (2011): 50. Конгрес Антрополошког друштва Србије,. Коаутор Јагодина, Србија 2011
12. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М., Петровић, Л., Антонијевић, С., Митић, Д. (2012): Ефекти рекреативних активности на превенцију равног стопала деце вртића `Цврчак` из Ниша, 51. Конгрес Антрополошког друштва Србије, Коаутор Ниш, Србија 2012
11. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М., Петровић, Л.(2012): Стање равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша, 51. Конгрес Антрополошког друштва Србије, Коаутор Ниш, Србија 2012
10. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М., Стаменковић, Љ., Тодоров, И. (2012): Утицај појачаних моторичких активности на превенцију равног стопала, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Коаутор Суботица 2012
9. Јонић,З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Коцић, Ј., Стаменковић, Љ. (2012): Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Коаутор Суботица 2012
8. Kocić, J., Jonić, Z., Petrović, M., Petrović, L. (2012): Recreative Activities Effects on Flat Foot Preventive of the Youngestit in Kindergarden‘’Cvrčak’’ in Niš, TECH-EDUCATION 2012, 3rd International Conference on Technology Enhanced Learning, Quality of Teaching and Education Reform, Barselon Коаутор Spain 2012
7. Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Коаутор Суботица 2013
6. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти,. Коаутор Суботица 2013
6. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти,. Аутор БАПТА, Сарајево 2013
4. Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Стаменковић, Љ., Тодоров, И. (2013): Корак по корак за здрав корак, 2. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача- Коаутор БАПТА, Сарајево 2013
3. Јонић, З., Тодоров, И., Петровић, М., Милошевић, М., Стаменковић, Љ., Митровић, Ж., Пејчић, М., Николић, Р., Јовановић, Г. (2013): Сва су деца за нас иста,. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача-. Коаутор БАПТА, Сарајево 2013
2. Јонић,З., Коцић, Ј., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Тодоров, И. (2014), Стање равног стопала као телесног деформитета деце П.У.Пчелица у Нишу за 2013/14 годину, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти,. Коаутор Суботица 2014
1..Коцић, Ј.,Јонић, З.,Петровић, М., Митровић, Ж. (2014), Рекреација деце у вртићима Ниша, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Коаутор Суботица 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), рацензија ред. проф. др Добрица Живковић, Универзитет у Нишу и Нена Матинковић-Радовановић, просветни саветник Министарства просвете и науке, издање Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86- Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ПУ „ Нада Наумовоћ“ Васпитач
2000 2006 ПУ „ Нада Наумовоћ“ руководилац вртића
2006 2011 ПУ „ Нада Наумовоћ“ Васпитач
2012 2018 ПУ „ Нада Наумовоћ“ руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Чудна воћка″ деца и васпитачи партнери у игри и учењу – Стручни рад Коаутор Зборник радова 2015
″Дете у драмској игри″ Стручни рад Аутор Зборник радова 2016
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Стручни рад Коаутор Зборник радова 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Као члан Драмске трупе Свитац добитник сам многих награда и признања на Фестивалу драмског стваралаштва деце и васпитача ,,Дедер,, Смедерево 2005
1. Гран-при фестивала – ,,Дедер,, Смедерево 2006
2. Гран-при фестивала – Мај ,,Дедер,, Смедерево 2007
3. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – ,,Дедер,, Смедерево 2008
4. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – ,,Дедер,, Смедерево 2009
5. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – ,,Дедер,, Смедерево 2010
6. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – ,,Дедер,, Смедерево 2011
7. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – ,,Дедер,, Смедерево 2012
8. Прва награда за најбољу режију дечије представе ,,Дедер,, Смедерево 2013
9. Награда за адаптацију текста за децу – ,,Дедер,, Смедерево 2014
10. Награда за комуникацају са публиком – ,,Дедер,, Смедерево 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE, као аутор и реализатор креативне радионице « Маштара-сваштара» за децу од 5-7 година;
Удружење васпитача шумадијског округа

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0628883804
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа Васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац Васпитач
2011 2018 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац координатор за посебне програме и културну и јавну делатнос
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-"Једно тело двадесет душа",презентација модела А на стручним сусретима 1998.г Коаутор у В.Плани 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2014
-"Искрице-ликовна колонија 2006.",презентација на 11. 2006. Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи 2006
Пројекат "Сложни у различитостима" Извођач ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић" 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора и модератор
06533310
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа Васпитач
2005 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма - Саветник координатор Предавач Излагач, Стручни сусрети медицинских сестара, 2015 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Предавач Излагач на пленарној седници, Стручни сусрети васпитача, Тара 2015 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Предавач Модератор, Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и модератор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

председник 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2018 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Да вас подсетимо ... . Смедеревски магазин,Newpress, Смедерево,(35)1 Аутор Смедерево 2008
Дечји бес. Смедеревски магазин,(31) 4-5, Аутор Смедерево 2009
Поверење и блискост. Смедеревски магазин, (31) 7, Аутор Смедерево 2009
Моје дете неће да једе. Смедеревски магазин, (25) 12, Аутор Смедерево 2009
Припремљеност детета за полазак у школу, Смедеревски магазин, (35) 15, Аутор Смедерево 2010
Лето, спорт и књига- заједничка игра, Смедеревски магазин, (29)14, Аутор Смедерево 2010
Проблему у сусрет, Смедеревски магазин, (29) 16, Аутор Смедерево 2010
Како дете користи време за учење, Смедеревски магазин, (30) 17 Аутор Смедерево 2011
Почела је нова школска година, Смедеревски магазин, (27) 18, Аутор Смедерево 2011
На прагу школе, Смедеревски магазин, (29) 19, Аутор Смедерево 2012
Дете може и хоће, Смедеревски магазин, (29) 20, Аутор Смедерево 2012
Верујмо у своју децуз, Смедеревски магазин, (33) 21, Аутор Смедерево 2013
Дете, игра и родитељ, Смедеревски магазин, (25) 22, Аутор Смедерево 2014
Окружење за осећај радости, Смедеревски магазин, (31) 23, Аутор Смедерево 2014
Дете и игра – пут у срећно детињство. Смедеревски магазин, (24) 29, Аутор Смедерево 2015
Дете у игри најбоље учи да мисли, Смедеревски магазин, (29) 25, Аутор Смедерево 2015
Уводна реч. П. Спасојевић (ур) „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама, Графомарк, Лакташи, стр.5-7 ---- 2015
У Кладову. 18.марта П. Спасојевић (ур) „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама, Графомарк, Лакташи, стр. 207-209. Аутор - 2015
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Д.Богавац (ур) „Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе, Newpress Смедерево, стр.13-19. Аутор Смедерево 2015
Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатности, (19), Newpress Смедерево, стр.19-21. Аутор Смедерево 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математиком упознај околину,(“Радост“,Велика Плана,1995), Аутор
«Почетна математика» (“Радост“, Велика Плана 1998), Аутор
«Математика , игра открића» (“Ведра“, Смедерево, 2007), Аутор
« Путељак 5» (“Радост“, Велика Плана, 2002), Аутор
«Стопице 4» (“Радост“, Велика Плана, 2000) Аутор
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006), Аутор
«Почетно писање» (“Ведра“, Смедерево, 2007), Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006); Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«Нама за нас» („Newpress“ Смедерево, 2013) Коаутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Загорка Марков

Реализатор
02302242
zagorka.markov@gmail.com
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

доктор дефектолошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2014 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Професор струковних студија
2001 2009 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Предавач
1999 2001 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ Кикинда Стручни сарадник за практикум Корективни педагошки рад; Орга
1981 1999 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ Кикинда Референт за студентска питања; Самостални референт;
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај усмерених активности на мотивацију и учење деце предшколског узраста Аутор - 2014
Вербална асоцијација у функцији развоја предшколског детета Аутор - 2015
Холистичко овразовање и васпитање у активностима развоја говора и методике ликовног васпитања Аутор - 2015
Педагошка подршка - хиперактивна деца и деца са поремећајима у понашању Аутор - 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Месарош Живков, А., Марков, З., Пакашки, О. Покрет у функцији развоја предшколске деце (2009) Аутор

Марија Јелић

Реализатор
063551107
jelic.m@eunet.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник у звању доцента на педагошкој  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефекторошки факултет Универзитета у Београду Истраживач приправник
2000 2009 Неваладине организације (Save the Children Fund UK; Хелсиншки одбор за људска пр Сарадник на пројектима
2010 2016 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Асистент
2016 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Наставник у звању доцента на педагошкој групи предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стојковић, И., Марков, З и Јелић, М. (2017): Корелати опажања сарадње између родитеља и васпитача у предшколским установама. У М. Станчић, А. Тадић и Т. Николић Максић (ур.), Зборник радова са националног научног скупа Сусрети педагога: “ВасПИТАЊЕ данас'', 29-30 септембар 2017, Београд (стр.127-132) Коаутор - 2017
Јелић, М. и Стојковић, И. (2017). Подстицање социјалне компетентности деце без родитељског старања. У: M. Филиповић, Б. Бројчин (Ур.) Еurlyaid Conference 2017; early Childhooh intervention: For meeting sustainable development goals of the new millenium, Proceedings, Belgrade, Serbia, October, 6-8th Коаутор - 2017
Jelić, M. & Čolić, G. (2016). Students’ characteristics and their social competence. In S. Nikolić, R. Nikić & V. Ilanković (Eds.), Early Intervention in Special Education and Rehabilitation (pp. 615-636). University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation Коаутор - 2016
Чолић, Г. и Јелић. М. (2014). Ниво образовања родитеља и семантичка способност деце са специфичним језичким поремећајем. III стручно-научни скуп са међународним учешћем “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Зборник резимеа. Смедерево, 28-30. новембар, (стр.32) Ресур Коаутор - 2014
Јелић, М. (2012). Од традиционалног ка инклузивном моделу образовања деце са тешкоћама у разовју. У И. Чутура (ур.), Зборник радова међународног научног скупа Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање-традиција и савременост, 16. ап Аутор - 2012

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Радно место:

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-станје, проблеми,потребе- Цетиње ,2014 Аутор Уводно излагање,Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Стручни консултант Удружења Стручних сарадника од 2011 до 2015
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Почасни и подржавајући члан Савеза удружења васпитача Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете васпитача
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача
Модератор на стручним сусретима ССС,васпитача,медицинских сестара васпитача
Водитељ фокус група
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Висока школа за васпитаче Алексинац проф. струк студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја, Филозофски факултет Пале, Зборник радова Наука и глобализација Аутор - 2014
Онтолошке геометрије Бруна и петронијевића, Мегатренд ревија 793-803 стр. Аутор - 2012
О бесконачном, Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, требиње Аутор - 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Инжењерска математика 1 (елементи теорије и примери) , Београд, 2014, Висока техничка школа Београд Аутор
Математика 2 ( статистичка анализа података), 2014, ВТС Бг Аутор
Људски је грешити, Београд, 2011, Математископ Аутор
О четвртој димензији, 2013, Архимедес, Београд Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“ (потпредседник друштва
Члан Комисије за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања у Предшколској установи „Дечје царство“ 2012 Аутор - 2012
«Кроз игру до слова», Савез удружења васпитача Србије, 2012, Аутор - 2012
Рад - Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије, «Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења», Савез удружења васпитача Србије, 2015. Аутор - 2015
Вредност, структура и функција игре, бапта, 2016. Реализатор - 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Комисије за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 ПУ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни сусрети васпитача Војводине „Примери добре праксе“; назив рада: „Безбедно дете на улици“ Коаутор 10.11.2012.год Нови Сад 2012
Четврта стручна конференција међународног карактера: ,,Сарадња у доба савремене комуникације“; Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА), назив рада: ,,Дете и медији“ Аутор 18.-20.09.2015.год. Охрид, Бивша Југословенска република Македонија 2015
Стручна конференција за васпитаче: ,,Вртић као отворени систем – искуства и изазови“ ; Савез удружења васпитача Србије, назив рада: ,,Дете и медији“ Предавач 21.-24.04.2016.год., Кладово 2016
Интердисциплинарна научно-стручна конференција са међународним учешћем: ,,Свакодневни живот детета“, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине, назив рада: ,,Усмеравање деце и родитеља на правилно коришћење ICT и медија“, (округли сто) Аутор 17.-19.11.2016.год., Нови Сад 2016
Стручни сусрети васпитача Војводине: ,,Различити приступи подстицања дечјег развоја“,назив рада: ,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Аутор 26.11.2016.год., Нови Сад 2016
Стручна конференција за васпитаче: ,,Игра начин живљења на предшколском узрасту“, назив рада: ,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Предавач 01.-04.12.2016.год, Тара 2016
Шеста стручна конференција међународног карактера: ,,Дете у свету музике“ ; Балкански савез удружења васпитача (БАПТА), назив рада: ,,Цветићи и музика“ Аутор 22.-24.2017.год., Сарајево БИХ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н.(2015)Компетенције васпитача у коришћењу савремених комуникација и сарадња са породицом ,,Дете и медији“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова Ivнаучно-стручне конференције БАПТА сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (стр.103-114),Охрид, New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2017) Богаћење дечјег искуства кроз неговање музичке перцепције ,,Цветићи и музика“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова шесте научно- стручне конференције БАПТА дете у свету музике“ (стр.512-516), Сарајево, New press Смедерево Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије (члан Програмског одбора за одабир радова, модератор)
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању