Седми окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ, Ниш 2018.

Код одобреног скупа: 155  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Седми окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ, Ниш 2018.

Aктивна размена знања, идеја и искустава o истраживачком раду васпитача-проширивање сазнања, развијање вештина, преиспитивање ставова који граде квалитетну праксу за дете, јачање свесности и значаја истраживања сосптвене праксе.

1. Истраживање кроз упознавање традиције 2. Преиспитивање сопствене праксе 3. Подстицај разввоја говора у васпитно-образовном раду 4. Истраживачки приступ - грађење односа у вртићу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
председник Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија за образовање васп
доцент Марија Јелић , Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

2

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

500 РСД