Научно-стручна конференција: "Позориште и школа - инспирација, подстицај, тим"

Код одобреног скупа: 153  

Конференција

БАЗААРТ
Крунска 33, Београд, 11000Александра Петрашиновић
bazaartheatre@yahoo.com
0112621280
062352142

Научно-стручна конференција: "Позориште и школа - инспирација, подстицај, тим"

Циљ скупа је да оснажи и охрабри запослене у образовању за крос-дисциплинарну сарадњу са установама културе и драмским уметницима, укаже на добробит коју међуресорна сарадња доноси школи у унапређењу наставе и васпитања и тиме да подстрек сарадњи позоришта и школе. Скуп сагледава постојеће облике повезивања установа позоришта и школе и разматра утемељеност сарадње кроз теоријска излагања стручњака и изношење примера и модела добрих пракси из Србије и иностранства, а запослене у образовању оснажује да партиципирају у сарадничким активностима кроз радионице, презентације и ревију сцених облика насталих кроз неки од облика повезивања позоришта и школе. Међуресорна сарадња је приоритетна област у стратешким документима Републике Србије.

Скуп прати 3 аспекта сарадње установа: Позориште и школа као: - међусобна инспирација: представе чији је садржај инспирисан школским програмом или искуствима, те развој културе школе кроз активности школске позорнице - ресурси за учење: позоришне представе развијене наменски као ресурс за учење, те образовне активности позоришта у домену културног образовања тј. области уметности - партнери у образовању и социо-културном развоју деце и ученика: крос-дисциплинарна, равноправна сарадња делатника из оба ресора на развоју програма подршке обзовању и социо-емоционалном и културном развоју деце и ученика Истражујемо такође како позориште види школу, како школа види позориште и како доносиоци одлука виде област међуресорне сарадње.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор наука о позоришту Сунчица Милосављевић , БАЗААРТ
Дипломирани психолог у рангу МА Драгана Коруга , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
редовни професор Александра Јоксимовић , ФЛУ, Универзитет уметности у Београду
/ Миодраг Савовић , Четврта гимназија у Београду
специјалиста школске педагогије Живкица Ђорђевић , Пожаревачка гимназија Пожаревац
доктор књижевних наука Миливоје Млађеновић , Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у НС
Доктор наука Душица Драгин , Академија уметности Нови Сад
Доктор наука културе и медија Горан Томка , Доцент
Дипломирани биолог Наташа Милојевић , БАЗААРТ, ЦЕДЕУМ, УБУС

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дечји културни центар Београд, Мало позориште "Душко Радовић", представе у Позоришту лутака Пинокио и Битеф театру. 24.06.2018. 43