Научно-стручна конференција: "Позориште и школа - инспирација, подстицај, тим"

Код одобреног скупа: 153  

Конференција

БАЗААРТ
Крунска 33, Београд, 11000Александра Петрашиновић
bazaartheatre@yahoo.com
0112621280
062352142

Научно-стручна конференција: "Позориште и школа - инспирација, подстицај, тим"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор наука о позоришту Сунчица Милосављевић , БАЗААРТ
Дипломирани психолог у рангу МА Драгана Коруга , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
редовни професор Александра Јоксимовић , ФЛУ, Универзитет уметности у Београду
/ Миодраг Савовић , Четврта гимназија у Београду
специјалиста школске педагогије Живкица Ђорђевић , Пожаревачка гимназија Пожаревац
доктор књижевних наука Миливоје Млађеновић , Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у НС
Доктор наука Душица Драгин , Академија уметности Нови Сад
Доктор наука културе и медија Горан Томка , Доцент
Дипломирани биолог Наташа Милојевић , БАЗААРТ, ЦЕДЕУМ, УБУС

2 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дечји културни центар Београд, Мало позориште "Душко Радовић", представе у Позоришту лутака Пинокио и Битеф театру. 24.06.2018. 43

Радне биографије


Сунчица Милосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0641297423
suncica.bazaart@gmail.com
Звање:

Доктор наука о позоришту 

Установа:

БАЗААРТ 

Радно место:

Програмска директорка  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 БАЗААРТ Програмска директорка
2010 2012 Универзитет уметности у Београду Стручна сарадница за међународну сарадњу
2004 2010 УДУС Самостални уметник
2002 2004 Про Хелвеција Референт за културу
1989 2002 РТС Редитељ и сценариста
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Recovering a remembering community by discovering forgotten literature Коаутор објављен рад, Theatre and Education, Athens 2017
Интерсекторска сарадња културе и образовања Аутор објављен рад у Зборнику радова са конференције „Савремени приступи у образовању“, Институт за модерно образовање, Београд 2017
Искуство учења као естетско искуство у настајању: теорија естетског искуства и естетског квалитета искуства Џона Дјуија Аутор објављен раду Зборнику ФЛУ, Београд 2017
Предлог закључка: драмска педагогија као интегративни студијски програм Аутор објављен рад у Зборнику радова са конференције „Драмско образовање и самообразовање – Како до драмских педагошких компетенција“, БАЗААРТ, Београд 2017
Интеркултурално учење у школи и око ње Аутор Интеркултуралност, Завод за културу Војводине, Нови Сад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Зборник радова са конференције „Драмско образовање и самообразовање – Како до драмских педагошких компетенција“, БАЗААРТ, Београд, 2017. Аутор
Зборник радова са конференције„Културна улога школе и образовна улога културе – Драма у образовању“, БАЗААРТ, Београд, 2015. Аутор
„Шарене сцене“ , БАЗААРТ, Београд, 2015. Коаутор
„Толерантна учионица“ , БАЗААРТ, Београд, 2015. Коаутор
„Приручник за интеркултурално учење кроз драму“, БАЗААРТ, Београд, 2013. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
«Грозданин кикот» Центар за драмски одгој Б&Х 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење драмских уметника Србије
Асоцијација Независна културна сцена Србије
Европска мрежа менаџера у култури - Oracle

Драгана Коруга

Члан програмског одбора
0628016063
dragana@cipcentar.org
Звање:

Дипломирани психолог у рангу МА 

Установа:

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију 

Радно место:

Стручњакиња за образовање у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2000 Предшколска установа Чика Јова Змај, београд Стручни сарадник психолог
2000 2014 ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд Стручњакиња за образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 године – СРОС 2020- за сегмент Друштвена брига о деци и предшколско васпитање и образовање, Коаутор МПНТР Републике Србије 2012
Оквирни акциони план за превенцију и смањење насиља у установама образовања у Србији Коаутор МПНТР Републике Србије 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања и образовања, 2014 Коаутор
Корак по корак 2 – приручник за васпитаче, 1997 Коаутор
„Родитељи у дечијем вртићу“, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1989 Коаутор

Александра Јоксимовић

Члан програмског одбора
0638920087
alexandra.joximovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

ФЛУ, Универзитет уметности у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Факултет ликовних уметности, Београд Редовни професор за ужу научну област Педагогија
2012 2017 Факултет ликовних уметности, Београд Ванредни професор за ужу научну област Педагогија
2007 2012 Факултет ликовних уметности, Београд Доцент за ужу научну област Педагогија
2004 2007 Факултет ликовних уметности, Београд Асистент за предмет Педагогија
1999 2004 Факултет ликовних уметности, Београд Асистент - приправник за предмет Педагогија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јоксимовић, А. Позитивна школска клима и интеркултурално учење Аутор Педагогија, Београд LXXI, бр. 4, ISSN 0031-3807,UDK 371.311.4, стр. 7-15 2016
Јоксимовић, А. Уметничко образовање – неизоставан део савременог курикулума Аутор Култура, бр. 142, Београд, ISSN 0023-5164, DOI 10.5937/kultura 1442229J, UDK 37.036-057.874, стр. 229- 243 2014
Јоксимовић, А. Драмска едукација за интеркултурно учење – потенцијали и перспективе Аутор BAZAART, Београд, ISBN 978-86- 89125-02- 3, COBISS.ID 194401036, стр. 9-11, 2012
Јоксимовић, А. Естетско васпитање – његова природа, улога у развоју личности и мјесто у обавезном школовању Аутор Васпитање и образовање, бр. 1, Подгорица, Црна Гора, , ISSN 0350-1094, 2009
Јоксимовић, А. Новија схватања појма диференцирана настава Аутор Педагогија, бр. 1, год LXIX, Београд, ISSN 0031-3807,UDK 371.311.4, стр. 159 – 169, 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јоксимовић, А. Образовање и уметност – изазови наставе ликовне културе, монографска публикација, ISBN 978-86-88591-14-0, COBISS.SR-ID 226106636 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за доделу награде Богомил Карлаварис за истакнуте резултате у области ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности и Дечји културни центар, 2013, 2014
Оснивач и члан скупштине Центра за интерактивну педагогију, 1998 -
Члан Друштва истраживача у образовању у Србији 2015 -
Члан European Educational Research Association 2016 -
Програмски уредник и члан редакционог одбора Зборника Уметност и теорија одсека за теорију уметности, Факултета ликовних уметности у Београду, 2015 -
Рецензент међународног научног часописа Dialogic Pedagogy, 2015 -
Члан редакције и рецензент међународног научног часописа Journal of Subject Didactics, 2015, 2016
Члан програмског одбора стручне трибине Ликовна педагогија – актуелно стање, дилеме и перспективе, ФЛУ и ДКЦБ, 2013, 2014, 2015
Члан програмског савета стручно-научног скупа Партиципативна драма у едукацији и уметности, BAZAART и ДКЦБ, 2017.

Миодраг Савовић

Члан програмског одбора
0641950316
m.savovic@sezampro.rs
Звање:

Установа:

Четврта гимназија у Београду 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Позориште К.П.Г.Т. организатор
2001 2001 XV београдска гимназија наставник математике
2001 2004 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд наставник математике
2004 2004 Грађевинска школа, Београд наставник математике
2004 2007 Правно-биротехничка школа „Димитрије Давидовић“, Земун наставник математике
2007 2009 Приватна основна школа „Владислав Петковић Дис“ наставник математике и основа информатике и рачунарства
2008 2009 Приватна гимназија „Владислав Петковић Дис“ наставник математике
2009 2012 Четврта гимназија у Београду наставник математике и основа информатике и рачунарства
2012 2018 Четврта гимназија у Београду наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ДраМатематика – примена драмских поступака у математици Аутор излагање и радионица на манифестацији „Мај – месец математике“ 2015
ДраМАтематика Аутор излагање и радионица на конференцији „Културна улога школе и образовна улога културе“ 2015
Школа као позорница – Драмски лонац, наставнику ослонац Коаутор излагање и радионица на конференцији „Драмско образовање и самообразовање – Како до драмских педагошких компетенција“ 2016
Не запомажи! Математиком се помажи, ослободи се и оснажи Аутор излагање и радионица на конференцији „Учествуј! Стваралачка партиципација у уметности и образовању“ 2017
Драмске игре у настави Коаутор акредитовани програм стручног усавршавања, кат. бр. 370 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Степеновање и кореновање, 2012, База знања „Креативна школа“, ЗУОВ Коаутор
Примена GeoGebrе у аналитичкој геометрији, 2013, Microsoft Partners in Learning Аутор
Школски математички турнири, 2013, База знања „Сазнали на семинару и применили у пракси 2013“, ЗУОВ Аутор
Аналитичка геометрија у равни, 2015, Драмагогија, Базаарт Аутор
ДраМАтематика, 2015, База знања „Сазнали на семинару и применили у пракси 2015“, ЗУОВ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Трећа награда на конкурсу „Сазнали на семинару и применили у пракси 2013“ Завод за унапређивање образовања и васпитања 2013
Похвалница за добар пример образовно-васпитне праксе на конкурсу „Сазнали на семинару и применили у пракси 2015“ Завод за унапређивање образовања и васпитања 2015
Прво место на наставничком „Пословном изазову“, Достигнућа младих у Србији Достигнућа младих у Србији 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво ,,Архимедес’’
Базаарт
Европско удружење наставника Србије
Достигнућа младих у Србији

Живкица Ђорђевић

Реализатор и модератор
0648918467
zizipo77@hotmail.com
Звање:

специјалиста школске педагогије 

Установа:

Пожаревачка гимназија Пожаревац 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1997 Пољопривредна школа са домом ученика - Пожаревац Стручни сарадник - педагог
1980 1984 Медицинска школа Професор предшколске педагогије
1997 2018 Пожаревачка гимназија - Пожаревац Стручнисарадник – педагог, професор грађанског васпитања
2008 2018 Креативна педагогија Пожаревац председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Изазови алтернативних форми образовања адолесцената – Камп пријатељства – Фрушка гора“ Аутор Просветни преглед 2000
„Драма у образовању као вид усавршавања педагошке праксе наших школа“ Аутор Сцена-часопис за позоришну уметност, Нови Сад 2015, 1-2, страна 116 2015
„Драма у образовању – Потребе наставника за образовањем и оснаживањем за примену драме у образовно-васпитном раду наших школа“– истраживање Аутор Сајт: www.dramagogija.org.rs 2015
Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву – упознај и покрени /број 101/. Аутор Рад ће бити објављен у Зборнику Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу 2018
Улога васпитача у припремању родитеља за холистички приступ васпитању деце предшколског узраста Аутор Рад ће бити објављен у Зборнику Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Тајне успешног учења у оквиру едиције Образовни изазови, 2015,2016, Пожаревачка гимназија Аутор
Годишњи извештај Пожаревачке гимназије,oд 2004. до сада Пожаревачка гимназија Аутор
Каријерно вођење и саветовање ученика у основним и средњим школама, 2016, Пожеревачка гимназија Аутор
Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу, 2017, Пожаревачка гимназија Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за учешће у реализацији пројекта „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“ Пријатељи деце општине Пожаревац 2017
Захвалница Пожаревачке гимназије поводом 50 година новогодишњег кошаркашког турнира за несебичну подршку и помоћ у организацији турнира. Пожаревачка гимназија 2015
Захвалница – Српска олимпијада филозофије 2016. За пружену несебичну подршку шестом републичком такмичењу из филозофије Српско филозофско друштво, Пожаревачка гимназија и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2016
Диплома за учешће на конкурсу „ Креативна школа“, 2004. године Завод заунапређивање васпитања и образовања 2004
Награда за успешан рад у образовању и васпитању Општина Пожаревац 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Креативна педагогија Пожаревац
Пријатељи деце опшине Пожаревац и МОДС
Национално удружење медијатора Србије

Миливоје Млађеновић

Реализатор и модератор
063510871
milivoje_mladjenovic@yahoo.com
Звање:

доктор књижевних наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у НС 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2000 Народно позориште Сомбор управник
2001 2003 Педагошки факултет Сомбор асистент
2003 2009 Српско народно позориште Нови Сад управник
2009 2012 Стеријино позорје Нови Сад директор
2012 2017 Педагошки факултет у Сомбору доцент
2018 2018 Педагошки факултет у Сомбору ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Принц из бајке технолошки вишак- Особености драмске књижевности за децу у српским позориштима у првој деценији XXI века Аутор Београд: Театрон, часопис за позоришну уметност, бр. 168. стр. 109-114. YU ISBN 0351-7500 2014
Српска драмска књижевност за децу данас Аутор Предавање по позиву на име, на Округлом столу "Српска драмска књижевност данас", САНУ- огранак Нови Сад 2017
Дијалог с традицијом у драми Homo volans Ненада Прокића. Компаративна књижевност: теорија, тумачење, перспективе. прир. Адријана Марчетић, Зорица Бечановић Николић, Весна Елез Коаутор Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, стр. 451-463. UDC 821.163.41.09 Прокић Н.(082) ISBN 978-86-6153-309-9 COBISS.SR-ID 220145420 2016
Два ''Сумњива лица'' Бранислава Нушића у режији Јагоша Марковића Аутор Међународни симпозијум „Драмско дело Бранислава Нушића - традиција и савременост“,стр.114-121 UDC 821.163.41-2.09 Nušić B.(082) ISBN 978-86-85145-42-1 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Млађеновић, М. (2017) У замку замки. Драмски потенцијал поезије и прозе за децу. Сомбор: Педагошки факултет, стр. 166. (2. измењено издање) UDC 821-93.09:792 ISBN 978-86-6095-062-0 a) Књижевност за децу - Сценски потенцијал COBISS.SR-ID 317530375 Аутор
Млађеновић, М. (2005). Сценске бајке Александра Поповића: Миливоје Млађеновић, Позоришни музеј Војводине. Нови Сад. стр. 180. ISBN 86-85123-05-04 COBISS.SR.ID 202822663 Аутор
Млађеновић, М. (2009). Одлике драмске бајке: Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу. Миливоје Млађеновић. Стеријино позорје- Позоришни музеј Војводине. Нови Сад . стр. 280. ISBN 978-86-85145-20-9 COBISS.SR-ID 238031879 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "Сима Цуцић" за најбољу књигу из области науке књижевности за децу за књигу "У замку замки. Драмски потенцијал поезије и прозе за децу" за 2017 годину Банатски културни центар Ново Милошево 2017
Награда „Селимир В. Милосављевић“, за најбољи драмски текст за децу и младе „Кад сам био гарав“ Фестивал позоришта за децу ДОПС, Јагодина 2017
Награда за позоришни есеј на Позоришним свечаностима «Миливоје Живановић» Пожаревац Центар за културу Пожареац 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Жирија 11. фестивала монодраме за децу, Змајеве дечје игре, Нови Сад, децембар 2002.
Члан стручног жирија фестивала "Дани Зорана Радмиловића" у Зајечару, 2010. и 2012 године.
Члан жирија за доделу награде за најбољи драмски текст Фестивала "Дани Зорана Радмиловића" у Зајечару, 2010. године.
Председник жирија фестивала ''Јоаким Вујић у Шапцу, 2009- 2010.
Председник жирија за доделу награде ''Никола Петровић'' за позоришног менаџера 2004-2018.
Члан жирија фестивала ''Позоришне свечаности Миливоје Живановић'' у Пожаревцу, 2010 - 2011.
Члан жирија Међународног позоришног фестивала у Бањалуци, 2008.
Члан стручног жирија Фестивала професионалних позоришта Војводине, Зрењанин, 2011
Председник стручног жирија Фестивала позоришне класике "Вршачка позоришна јесен'', 2012.
. Члан стручног жирија за доделу награде за драмски текст на конкурсу ''Крагујевац у сећањима'' Књажевског српског театра ''Јоаким Вујић'', 2012.
Члан Жирија Стеријиног позорја, 2015.
Члан Жирија Оркуглог стола критике Стеријиног позорја, 2016.
Члан жирија Фестивала теден словенске драме, Крањ (Словенија) , 2014-2015
Члан Жирија за најбољу кратку причу за децу Радио Београда 1, 2017.

Душица Драгин

Модератор
0641744816
dusica.dragin74@gmail.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Академија уметности Нови Сад 

Радно место:

Доцент у настави академских студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2014 Агенција за посредовање у култури ОРГАНИЗАТОР Организатор програма
2010 2018 Продукцијска кућа ФРЗ Филмски Фронт Продуцент
2011 2015 Академија уметности Нови Сад Асистент
2015 2018 Академија уметности Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Плански агенси социјализације: школа, позориште и медији и њихов утицај на развој интересовања ученика средње школе за позориште“ Аутор Докторска дисертација 2016
„Интересовања – предуслов развоја уметничке публике“ Аутор чланак 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Кластер креативних индустрија Војводине
Creative Business Cup - Светско тaкмичeњe зa прeдузeтникe из области креативних индустрија/члан националног жирија
Програмски савет за пројекат Европска престоница културе, група за креативну индустрију
Институт за развој публике

Горан Томка

Модератор
0637707405
gotomka@gmail.com
Звање:

Доктор наука културе и медија 

Установа:

Доцент 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 Loesje International, Берлин Менаџер пројеката
2007 2010 Лоесје Србија Координатор удружења
2011 2016 Факултет за спорт и туризам Тимс, Нови Сад Асистент
2016 2018 Факултет за спорт и туризам Тимс, Нови Сад Доцент
2014 2018 Ректорат Универзитета уметности, Београд Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Audience is watching you. Challenges to audience development by independent cultural organisations in Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Serbia. Коаутор Издавач: МКЦ, Битола. 2016
Учешће деце у културном животу. (Не)прилике и могућности. Коаутор Издавач: Фондација ПОИНТ, Београд. 2016
Културна партиципација у Европи: савремени концепти, дилеме и препоручене праксе. Аутор Зборник радова Факултета драмских уметности, 199-214. 2013. 2013
Reconceptualising cultural participation in Europe: grey literature review. Аутор Cultural trends, 22(3-4), 259-264. DOI:10.1080/09548963.2013.819657. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Audience Explorations – Guidebook for Hopefully Seeking the Audience. 2016. Брисел: ИЕТМ. Аутор
Citizen Engagement & Education - Learning Kit for Heritage Civil Society Organisations. 2018. Хаг: Европа Ностра. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Европска социолошка организација
Европска асоцијација истраживача у култури

Наташа Милојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0643087206
natasa.bazaart@gmail.com
Звање:

Дипломирани биолог 

Установа:

БАЗААРТ, ЦЕДЕУМ, УБУС 

Радно место:

драмски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2018 Уметничка група“ArtEQ”, Београд, Србија Плесни педагог, плесач, драмски пеадагог
2011 2018 БАЗААРТ драмски педагог, тренер
2009 2012 Природно-математички факултет, Београд, Србиа Истраживач на пројекту /асистент
2014 2018 Удружење балетских уметника Србије УБУС Плесни педагог, балетски играч
2014 2015 Станица сервис за савремени плес Плесни педагог, балетски играч
2016 2018 Центар за драму, едукацију и уметност ЦЕДЕУМ Плесни педагог, балетски играч
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Представа за полазак у школу – партиципација у позоришту за децу Реализатор Пројекат БАЗААРТа у току 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз креативни драмски процес, БАЗААРТ, 2012. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење балетских уметника Србије - УБУС
БАЗААРТ
Станица - Сервис за савремени плес