XV Истраживачки дани васпитача Београда

Код одобреног скупа: 152  

Сусрети и дани

Удружење васпитача Београда
Љутице Богдана 46Љиљана Драгутиновић
ljdragutinovic@gmail.com
0112660060
063352906

XV Истраживачки дани васпитача Београда

Унапређивање квалитета рада примењујући новостечена знања добијена током презентација и учешћа у дискусији

Истраживања у дечјем вртићу, др Живка Крњаја, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Изазови и промене у ПВО, Љиљана Маролт, МПНТРС, Разматрање закључака са II Конгреса стручних радника ПУ Србије, Љиљана Драгутиновић, У оквиру сесија презентатори ће кроз приказ радова, а модератори кроз дискусију, стављати акценат на различите перспективе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
педагог Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани педагог Гордана Ђорђевић , П.У.“Др Сима Милошевић“ Земун
Дипломирани васпитач предшколске уста Љиљана Драгутиновић , ПУ "Врачар"
Васпитач Снежана Ђуровић , ПУ"Бошко Буха" Палилула

3

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

0 РСД