XV Истраживачки дани васпитача Београда

Код одобреног скупа: 152  

Сусрети и дани

Удружење васпитача Београда
Љутице Богдана 46Љиљана Драгутиновић
ljdragutinovic@gmail.com
0112660060
0641212722

XV Истраживачки дани васпитача Београда

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
педагог Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани педагог Гордана Ђорђевић , П.У.“Др Сима Милошевић“ Земун
Дипломирани васпитач предшколске уста Љиљана Драгутиновић , ПУ "Врачар"
Васпитач Снежана Ђуровић , ПУ"Бошко Буха" Палилула

3 дана (укупно време рада: мин.)

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Љиљана Маролт

Члан програмског одбора и реализатор
0113616530
ljiljana.marolt@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

руководилац групе за ПВО МПНТР  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 Институт за педагошка истраживања Београд истраживач сарадник
2000 2002 Предшколска установа «Чукарица» Београд Стручни сарадник - педагог
2003 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја руководилац групе за ПВО МПНТР
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Маролт, Љ. (2013): Концепт игре у предшколском Аутор Педагогија, бр. 3, стр. 335- 348 2013
Различите концепције предшколске установе, Маролт, Љ. (2014) Аутор Педагогија, бр. 4, стр. 465- 479 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Живка Крњаја

Члан програмског одбора и реализатор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

педагог 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду  

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Филозофски факултет у Београду Редовни професор
2013 2016 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, 2014. Коаутор Педагогија, бр.3. 220 -232 2014
Игра, стваралаштво, отворени васпитни систем: шта их повезује Аутор Настава и васпитање, бр. 2, стр. 264-277. 2010
Игра као сусрет : коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих Аутор Етноантрополошки проблеми, св. 1, стр. 251- 267. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
КРЊАЈА, Живка. Контекст у учењу и подучавању, (Библиотека Едуцатио, 15). Београд: Задужбина Андрејевић, 2009. 83 стр., илустр. ИСБН 978-86-7244-767-5. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Гордана Ђорђевић

Члан програмског одбора и модератор
0643432784
dj_goca@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

П.У.“Др Сима Милошевић“ Земун 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сараник - педагог
2004 2005 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Помоћник директора
2000 2004 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сарадник - педагог
1997 1999 Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Запажања о примени Основа програма в-о рада са предшколском децом Аутор Педагошка стварност, 1998. Бр.4 1998
Унапређивање рада стручног сарадника у предшколској установи – Нове могућности усавршавања Коаутор Просветни преглед 2013
Примена инклузивног принципа у редовном васпитном раду у предшколској установи Коаутор Зборник радова - Симпозијум «Васпитач у 21. веку», Сокобања 2013
Подстицање критичког мишљења на раном узрасту Коаутор Зборник радова - ХIХ пролећни стучни сусрети „Васпитачи-васпитачима“, Врњачка бања 2013/14 2014
Различити приступи у развијању програма рада са децом предшколског узраста, Коаутор Просветни преглед 2015
„Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији“ Коаутор Просветни преглед 2015
Физичка и социјална средина као изазов за истраживање деце и одраслих Коаутор Зборник радова стручних сусрета Савеза удружења медицинских сестара пу Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пријатељи деце Земуна
Мрежа подршке инклузивном образовању

Љиљана Драгутиновић

Члан програмског одбора и реализатор
0641212722
ljdragutinovic@gmail.com
Звање:

Дипломирани васпитач предшколске уста 

Установа:

ПУ "Врачар"  

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 ПУ "Врачар" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како обезбедити квалитет васпитно образовног рада у предшколским установама Аутор Излагање 2014
Критичко преиспитивање документације ВОР у циљу унапређења педагошке документације Коаутор излагање 2013
Приближавање рада васпитача и учитеља Аутор излагање 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Тимски рад у процесу планирања, ПУ „Врачар“, 2008 Коаутор
Приручник за развој графомоторике, ПУ „Врачар“, 2012 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за исказану инвентивност у изради играчке за предшколску децу Скупштина града Београда, 1993
Светосавска награда за допринос квалитетном образовању и васпитању, унапређивању васпитно-образовне праксе и развоју научних достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији у 2015. годи Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савеза удружења васпитача Србије
Удружења васпитача Београда
БАПТА

Снежана Ђуровић

Члан програмског одбора и модератор
0642619902
snezza60@yahoo.com
Звање:

Васпитач 

Установа:

ПУ"Бошко Буха" Палилула 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2018 ПУ "Бошко Буха" Палилула васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Критичко преиспитивање документације ВОР у циљу унапређења педагошке документације Коаутор излагање 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савеза удружења васпитача Србије
Удружења васпитача Београда
БАПТА