Јавни говор - технике излагачке писмености

Код одобреног скупа: 151  

Трибина

Udruženje "Izražajnost"
Slavonskih Brigada 50Milan Bosiljčić
izrazajnost@gmail.com
0112511693
0601333033

Јавни говор - технике излагачке писмености

ензибилизација учесника о значају усавршавања говорничких способности.Упознавање учесника са техникама које чине јавно излагање упечатљивим, изражајним и сугестивним.

Значај развијања техника излагачке писмености у 21. веку. Дикција - артикулација, говорна интерпункција, интонација, ритам и темпо. Телесна невербална комуникација - став тела, гестикулација, фацијална експресија. Стил излагања - структура и сликовитост.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1300 РСД