Проблеми у примени - Како стандарди постигнућа могу да унапреде наставу страног (немачког) језика?

Код одобреног скупа: 143  

Округли сто

Удружење за неговање и усавршавање немачког језика - "Deutscher Schulverein"
Суботица, Рудићева 2Елвира Вујковић Бинец
bineczelvira@yahoo.de
024533321
0641484391

Проблеми у примени - Како стандарди постигнућа могу да унапреде наставу страног (немачког) језика?

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор универзитета (у пензији Иштван Богнер , Универзитет у Новом Сади, филозофски факултет Нови
професор немачког језика и књижевности Александра Беговић , Филозофски факултет Приштинског универзитета
професор немачког језика и књижевности Драгана Боос , ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола
Наставник страних -немачког језика Александра Бреу , Економски факултет Суботица

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Суботица 19.05.2018. 26

Радне биографије


Иштван Богнер

Реализатор и модератор
0363027071
istbogner@gmail.com
Звање:

редовни професор универзитета (у пензији 

Установа:

Универзитет у Новом Сади, филозофски факултет Нови 

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1968 1986 Основна школа, Средња медицинск школа и Класична гимназија у Суботици Проферсор немачког и латинског језика
1986 1988 Филозофски факултет Задар Доцент универзитета
1988 1996 Виша техничка школа Суботица Професор више школе
1996 2008 Универзитет у Весприму, Мађарска Професор- истраживач и доцент универзитета
2008 2013 Универзитет у Новом Саду Редовни професор универзитета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Efikasnost nastave stranog jezika [="Zur Effizienz des fremdsprachlichen Unterrichts"], in: Proceedings zum 3. Kolloqium "Kontrastive Sprachforschung", Аутор „Радови“ 1986. Novi Sad vom 6.-7. Dezember 1985, Filozofski fakultet Novi Sad, 1986, S. 259-265. 1986
Predložne fraze u nemačkom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskohrvatskom jeziku, in: IV Конттраствна језчка исзраживањ Аутор „Радови“, Novi Sad 8. i 9. decembar 1989, Zbornik Radova, Novi Sad, 1991, S. 235 – 241. 1991
Zum Gebrauch von Passivformen im Lateinischen und Frühneuhochdeutschen, Аутор Acta Germanica 8, Schnittstelle Deutsch, Linguistische Studien aus Szeged, Fest¬schrift für Pavica Mrazović, Szeged, 1999, S. 175 - 183. 1999
Die Hochdeutsche Lautverschiebung in den Herkunftsmundarten deutscher Minder¬heiten im Karpatenbecken, in: Die deutsche Sprache in Vielsprachigen Europa des 21. Jahr- hunderts. Аутор Tagung in Szeged 03.-05. 09. 2001,Szeged 2002, S. 30-39. 2001
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Fachdeutsch Technik, Subotica, 1991: Виша Технилка школа Суботица, (254 Страна) Аутор
Geschichte der deutschen Sprache im Überblick. 3. проширено и прерађеноизданје, Весприм [Veszprém] 2007, 331 страна Аутор
Abriss der Geschichte der deutschen Sprache, Суботица, 2010, 247 стр. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за животно дело педагошког рада Универзитет Весприм (Мађарска) 2009
Плакета за педагошки рад Универзитет Нови Сад, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез међународних германита (1986), Друштво за примењену лингвистику Србие (1980)
Менторство докторске дисертације: 3, Менторство магистарског рада: 5, Мастер студије: 11
Ментор на мастер и докторским студијама на Универзитету у Новом Саду, члан Комисије за државне испите у АП Војводини, председник Удружења за неговање и усацршаванје немачког језика у Суботици.

Александра Беговић

Модератор
0641658861
aleksandra.sasa.begovic@gmail.com
Звање:

професор немачког језика и књижевности 

Установа:

Филозофски факултет Приштинског универзитета  

Радно место:

лектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1996 OШ „Горња Варош“, Земунска гимназија Наставник немачког језика
1996 2005 Министарство просвете Саветник за стране језике
2005 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник, координатор
2018 2018 Филозофски факултет Приштинског универзитета 20018 Лектор за немачки језик Филозофски факултет Приштинск
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стандарди постигнућа ученика за крај средњег образовања Коаутор Коаутор Приручника 2017
Стандарди постигнућа за крај основног образовања Коаутор Коаутор приручника 2017
онлајн Обука за наставнике за примењивање стадарда за стране језике Аутор онлајн обука 2017
Акредитовани семиара о Стандардима (каталошки број 742) Аутор семинар 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ЗВКОВ, 2014 Коаутор
ЗВКОВ, 2017 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за стране језике и књижевности Србије
Удружење наставника немачког језика Србије и члан истоименог међународног Удружења Deutsclehrerverband

Драгана Боос

Модератор
069210696
dragana.boos@gmail.com
Звање:

професор немачког језика и књижевности  

Установа:

ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола 

Радно место:

наставник немачког језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1985 ОШ“Мирослав Церовац“ Наставник немачког језика
1986 1996 „Топико“ д.о.о. Преводилац, секретарица
2000 2018 ОШ“Никола Тесла“ Наставник немачког језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Wir 1- 4 уџбенички комплети за немачки језик од 5 до 8 разреда основне школе Коаутор Приказ уџбеничких комплета на сусретима наставника немачког језика у Великој Плани 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Wir 1- 4 уџбенички комплети за немачки језик од 5 до 8 разреда основне школе, 2008 – 2011 Клетт Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника немачког језика Србије
Удружење наставника немачког језика Словачке

Александра Бреу

Модератор
0641870800
breual@gmail.com
Звање:

Наставник страних -немачког језика 

Установа:

Економски факултет Суботица 

Радно место:

професор немачког језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1990 Основна школа Зрењанин наставник немачког језика
1990 1998 Зрењанинска гимназија професор немачког језика
1998 2018 Економски факултет Суботица професор немачког језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Wirtschaftsdeutsch mal andersneu Аутор Приказ уџбеника 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника немачког језика