Проблеми у примени - Како стандарди постигнућа могу да унапреде наставу страног (немачког) језика?

Код одобреног скупа: 143  

Округли сто

Удружење за неговање и усавршавање немачког језика - "Deutscher Schulverein"
Суботица, Рудићева 2Елвира Вујковић Бинец
bineczelvira@yahoo.de
024533321
0641484391

Проблеми у примени - Како стандарди постигнућа могу да унапреде наставу страног (немачког) језика?

Јачање и унапређивање компетенција наставника при примени стандарда постигнућа у настави страног (немачког) језика

1. Како стандарди могу да унапреде и учине квалитетнијим наставу страног (немачког) језика? 2. Примена општих стандарда постигнућа на примеру из уџбеника 3. Расправа: Како и када примењивати стандарде постигнућа у мерењу постигнућа ученика на крају одређеног образовног циклуса? У ком облику треба унети стандарде постигнућа у наставне планове?

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор универзитета (у пензији Иштван Богнер , Универзитет у Новом Сади, филозофски факултет Нови
професор немачког језика и књижевности Александра Беговић , Филозофски факултет Приштинског универзитета
професор немачког језика и књижевности Драгана Боос , ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола
Наставник страних -немачког језика Александра Бреу , Економски факултет Суботица

1

30

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Суботица 19.05.2018. 26