Дуално образовање у служби запошљавања младих

Код одобреног скупа: 142  

Конференција

Правно-пословна школа Ниш
Трг краља Милана бр. 8 НишСаша Манић
nispravnoposlovnaskola@gmail.com
018249270
063411456

Дуално образовање у служби запошљавања младих

Повезивање свих субјеката у дуалном образовању: школе, ПКС, институције система и планирање заједничког рада у дуалном образовању. Оспособљавање наставника за успешно координисање између ученика, родитеља, послодаваца и осталих субјеката у дуалном образовању. Припремање свих актера у дуалном образовању за примену закона о дуалном образовању.

1. Закон о дуалном образовању 2. Припрема актера у дуалном образовању за примену закона 3. Регионални ниво примене система дуалног образовања и улога Привредне коморе 4. Конкретни примери, учење кроз рад 5. Дуално образовање као подстицај већој запослености и улога Националне службе за запошљавање у дуалном образовању 6. Теоријска настава у функцији дуалног образовања 7. Јачање радних компетенција развијањем предузетничких компетенција 8. Мотиви послодаваца и институција за укључивање у дуално образовање 9. Прилагођавање наставних планова и програма за извођење наставе у дуалном образовању 10.Искуства о дуалном образовању у земљама Европске Уније кроз рад у пројектима „Erasmus +“ 11. Предузетништво у функцији самозапошљавања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани математичар Милорад Гавриловић , Правно – пословна школа Ниш
Доктор економских наука Милош Тодоровић , Економски факултет Ниш
Доктор економских наука Маја Ивановић-Ђукић , Економски факултет Ниш
Дипломирани инжењер грађевине Гојко Бановић , Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Дипломирани инжењер електротехнике Зоран Марковић , Привредна комора Србије
Дипломирани математичар Саша Манић , Правно-пословна школа Ниш
Дипломирани инжењер електротехнике, Ана Милићевић , Средња школа "Бранислав Нушић" Сокобања
Дипломирани економиста Љубинка Динић , Правно-пословна школа Ниш
Мастер математичар Зорица Караић-Шибалић , Економска школа Ужице
Дипломирани инжењер електронике Александар Милићевић , ПКС - регионална привредна комора
Мастер економије - смер општа економија Aна Јанковић , Правно-пословна школа Ниш
Дипломирани економиста Јелена Јовановић , Правно – пословна школа Ниш
Дипломирани филолог за енглески језик Милица Младеновић , Правно-пословна школа Ниш
Дипломирани правник Драган Огњановић , Национална служба за запошљавање
Доктор педагогошке науке Дитер Ојлер , Универзитет Сент Гален

2

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

1000 РСД