Дуално образовање у служби запошљавања младих

Код одобреног скупа: 142  

Конференција

Правно-пословна школа Ниш
Трг краља Милана бр. 8 НишСаша Манић
nispravnoposlovnaskola@gmail.com
018249270
063411456

Дуално образовање у служби запошљавања младих

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани математичар Милорад Гавриловић , Правно – пословна школа Ниш
Доктор економских наука Милош Тодоровић , Економски факултет Ниш
Доктор економских наука Маја Ивановић-Ђукић , Економски факултет Ниш
Дипломирани инжењер грађевине Гојко Бановић , Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Дипломирани инжењер електротехнике Зоран Марковић , Привредна комора Србије
Дипломирани математичар Саша Манић , Правно-пословна школа Ниш
Дипломирани инжењер електротехнике, Ана Милићевић , Средња школа "Бранислав Нушић" Сокобања
Дипломирани економиста Љубинка Динић , Правно-пословна школа Ниш
Мастер математичар Зорица Караић-Шибалић , Економска школа Ужице
Дипломирани инжењер електронике Александар Милићевић , ПКС - регионална привредна комора
Мастер економије - смер општа економија Aна Јанковић , Правно-пословна школа Ниш
Дипломирани економиста Јелена Јовановић , Правно – пословна школа Ниш
Дипломирани филолог за енглески језик Милица Младеновић , Правно-пословна школа Ниш
Дипломирани правник Драган Огњановић , Национална служба за запошљавање
Доктор педагогошке науке Дитер Ојлер , Универзитет Сент Гален

2 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Милорад Гавриловић

Члан програмског одбора и реализатор
063473930
gavra.pps@gmail.com
Звање:

Дипломирани математичар 

Установа:

Правно – пословна школа Ниш 

Радно место:

Директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1983 Гимназија Бранислав Нушић, Сокобања Наставник математике
1984 1988 Електромашинска школа, Алексинац Наставник математике
1988 1991 Педагошка академија Душан Тривунац, Алексинац Наставник математике
1991 2001 Правно-пословна школа Ниш Наставник математике
2001 2018 Правно-пословна школа Ниш Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конгрес дирекотра школа у Кенингсвинтеру - СР Немачка Предавач Реформа средњих стручних школа и почетак дуалног образовања у Србији. 2014
Програм обуке стручног усавршавања за наставнике и директоре Аутор Ангажовани наставник, како пробудити и инспирисати ученике 2012
Програм обуке стручног усавршавања за наставнике и директоре Аутор Семинар "Знање, алати и искуство за успешно руковођење школском организацијом- мудрост добрих менаџера" 2012
Дани ученичког предузетништва Загреб Предавач Предузетничко образовање-циљеви, инструменти и изазови, Загреб 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка решених задатака из математике за I, II, III и IV разред година 2004. Завод за уџбенике Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда због изузетног доприноса развоју образовања и спорта у 2005. години Министарство просвете и спорта 2005
Медаља части града Форцхајма (СР Немачка) за развој образовања и унапређење размене ученика Србија - Немачка Градоначелник града Форцхајма 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Удружење директора средњих школа која су укључене у реформу ГИЗ-а, председник управног одбора удружења
Заједница економских, правно-пословних, трговинско-угоститељских школа Србије, члан управног одбора

Милош Тодоровић

Члан програмског одбора и реализатор
018528640
milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор економских наука  

Установа:

Економски факултет Ниш  

Радно место:

Редовни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1998 Економски факултет Универзитет у Нишу Асистент на предмету Међународни економски односи
1998 2003 Економски факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор на предмету Међународни економски односи
2003 2008 Економски факултет Универзитет у Нишу Ванредни професор на предмету Међународни економски односи
2006 2009 Економски факултет Универзитет у Нишу Продекан за наставу
2008 2018 Економски факултет Универзитет у Нишу Редовни професор економских предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шведска агенција за помоћ развоју (SIDA) Извођач Пројекат река млека 2006
Пројекат Норвешке Извођач Увод у бизнис инкубаторе 2006
Монографија на руском језику - Технолошки универзитет Шуков, Белгород, Русија. Коаутор Стрепков, Е.А., Тодоровић, М. (2008). Глобализација економије и регионални развој 2008
Анализа стања управљања финансијама на Универзитету у Нишу. Предавач Конференција Управљање финансијама на универзитетима у Југоисточној Европи, Букурешт. 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Тодоровић, М. (1998). Увоз капитала и привредни развој (монографија), Задужбина Андрејевић, Београд. Аутор
Ацин, Ђ., Тодоровић, М., Ацин Сигулински, С. (2004, 2006). Међународни економски односи. Пигмалион, Нови Сад. Коаутор
Тодоровић, М. (2001). Лексикон спољне трговине, Економски факултет, Ниш. (друго измењено и допуњено издање је објављено 2009. године) Аутор

Маја Ивановић-Ђукић

Члан програмског одбора и реализатор
0691516951
majaidj@gmail.com
Звање:

Доктор економских наука  

Установа:

Економски факултет Ниш 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 Аик банка Ниш Референт девизног сектора
2002 2018 Економски факултет Ниш Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција The Fourth International Conference REDETE 2015 Предавач “Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies”, Faculty of Economics, Graz, Austria, October 22-24th 2015 2015
Конференција међународног значаја - International Conference Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, - Ekonomski fakultet Banja Luka, april 2014 Реализатор Економски развој у транзицији 2014
Пројекат Економског факултета у Нишу. Извођач “Kонкурентност и одрживи развој привреде“ 2018
Stevanović, T., Ivanović-Đukić, M., Lepojević, V. (2017) Impact of the Financial Structure on the Efficiency of Entrepreneurs in Serbia Коаутор Montenegrin Journal of Economics, 13(3), 19-30, M23 2017
Ивановић- Ђукић М. Анализа развоја предузећа и детерминанти конкурентности сектора МСП у РС, Коаутор Тематски зборник: Унапређење конкурентности Републике Србије, 221-261 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стефановић, С., Ивановић-Ђукић, М. (2015) Управљање малих и средњих предузећа: стратешки и оперативни аспект, монографија националног значаја, Eкономски факултет Ниш, стр. 363, М42, 2015 Коаутор
Симић, И., Ивановић-Ђукић, М. (2013) Друштвена одговорност и понашање запослених“, Eкономски факултет Ниш, монографија националног значаја, ISBN 978-86-6139-078-4, COBISS.SR-ID 202660620, 231 страна, 2013 Коаутор

Гојко Бановић

Члан програмског одбора и реализатор
0653331066
gojko.banovic@zuov.gov.rs
Звање:

Дипломирани инжењер грађевине 

Установа:

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

Радно место:

Руководилац Центра за стручно образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2011 МПРС Саветник–координатор за подручје рада геодезија
2011 2013 Центар за стручно образовање и образовање одраслих Руководилац Сектора за програме и уџбенике
2013 2018 Центар за стручно образовање и образовање одраслих Руководилац центра за стручно образовање и образовање одр.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мониторинг и евалуација образовних профила по кооперативном моделу; Извођач Мерење ефеката пројектних мера на запошљавање ученика 2015
Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање, 31. мај, ПКС Реализатор Стручна комисија за избор најбољих тимова 2016
Пројекат „Школа и привреда“, КултурКонтакт Аустрија, ЗУОВ, МПНТР, Извођач Школа и привреда 2017
„Учење кроз рад - , Дунавски транснационални програм, ЗУОВ и ПКС, финансира се из ИПА средстава, 2017-2019 Аутор Изградња капацитета партнерских институција у дунавском региону у циљу ефикасније модернизације система стручног образовања 2018
Радна група МПНТР за израду предлога Закона о дуалном образовању Коаутор Закон о дуалном образовању 2017
Радна група за израду и имплементацију смерница развоја средњег стручног образовања Коаутор Развој средњег стручног образовања 2017

Зоран Марковић

Члан програмског одбора и реализатор
0631043331
zoran.markovic@pks.rs
Звање:

Дипломирани инжењер електротехнике  

Установа:

Привредна комора Србије  

Радно место:

Самостални стручни сарадник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2018 Привредна комора Србије Самостални стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
YU-Info 2003 Konferencija Коаутор Some Experience in the Development of B2C Applications 2003
YU-Info 2006 Konferencija Аутор Traffic protection by generic proxy service using ssh tunnelling 2006
Co-operation programme between Flanders and Central and Eastern Europe Реализатор PLATO KO-OPERA 2008
EBusiness Conference E-Trgovina Аутор EMBRACE II Project Presentation - Embracing socio-economic development in disadvantageous areas through Information & Knowledge Society 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
Certificate of completion Manage Security and Resilience Course, CERT-RMM Workshop Carnegie Mellon, Software Engineering Institute, ESI Center 2013
Certificate of completion Strategy Development for IT Organizations course European Software Institute Eastern Europe 2013
Certificate of completion Leading a Development Team Course Carnegie Mellon, Software Engineering Institute, ESI Center 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Project Management Institute
Serbian eBusiness kluba

Саша Манић

Члан програмског одбора и реализатор
063411456
manic.sasa@live.com
Звање:

Дипломирани математичар  

Установа:

Правно-пословна школа Ниш 

Радно место:

Наставник математике  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Правно-пословна школа Ниш Наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Обука 1000 наставника" Извођач Обуке стручног усавршавања: Семинар „Основе активно оријентисане наставе“ акредитован под бројем 472 у Каталогу 2012-16 2016
"Дани ученичког предузетништва Сокобања" 2017. Реализатор Вештине презентације 2017
Програм стручног усавршавања Аутор Семинар „Писмени задаци и оцењивање“ акредитован под бројем 250 у Каталогу 2012-2018 2015
Програм стручног усавршавања Реализатор Семинар „Методе активно оријентисане наставе“ акредитован под бројем 448 у Каталогу 2012-18. 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за развој школског спорта и олимпизма у Србији Министарство просвете и спорта 2005
Захвалница за допринос у математици Друштво математичара Србије-подружница Ниш 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Удружење наставника ВЕТ-Форум

Ана Милићевић

Члан програмског одбора
063426324
anamilicevic@mts.rs
Звање:

Дипломирани инжењер електротехнике,  

Установа:

Средња школа "Бранислав Нушић" Сокобања  

Радно место:

Директор школе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2014 Средња школа "Бранислав Нушић" Сокобања Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународни дани ученичког предузетништва Сокобања 2017 Извођач Модерација конферецијом у оквиру међународних дана. 2017
Пројекат "Социјална инклузија" општина Сокобања, средња школа "Бранислав Нушић" Извођач Социјална инклузија-подршка за будућност 2015

Љубинка Динић

Реализатор и модератор
0641523222
bubanis@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Правно-пословна школа Ниш  

Радно место:

Наставник економске групе предмета  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1991 Фабрика "Кристал", Зајечар Комерцијалиста
1993 2010 "Економско-трговинска школа" Зајечар Професор економске групе предмета
2010 2012 "Правно-пословна школа" Ниш Професор економске групе предмета
2012 2016 ”GIZ”, међународни пројекат, Авганистан Вођа компоненте, формални сектор образовања
2016 2018 ”Правно-пословна школа Ниш”, Ниш Професор економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука стручног усавршавања наставника Коаутор Семинар Предузеће за вежбу, Култур Контакт Аустрија 2008
Национални сајам виртуелних предузећа у Параћину, GTZ Реализатор Обука у виртуелном предузећу ученика средњих школа 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
”Learning Office, level 1 and 2”,GIZ & KFW, регистрована у Бону и Ешборну, Немачка, у име BMZ 2015. Аутор
Приручник за рад у виртуелном предузећу, Просветни преглед, 2009. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Certificate of Appreciation” за допринос у формирању секције мастер тренера у Авганистану у ”capacity building programs” Министарство просвете Авганистана 2015

Зорица Караић-Шибалић

Реализатор и модератор
0641209417
zoka2107@gmail.com
Звање:

Мастер математичар  

Установа:

Економска школа Ужице  

Радно место:

Наставник математике, помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 Економска школа у Ужицу наставник математике
2007 2010 Економска школа у Ужицу Наставник математике, помоћник директора
2014 2018 Економска школа у Ужицу Наставник математике, помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Обука 1000 наставника" Аутор Обуке стручног усавршавања: Семинар „Основе активно оријентисане наставе“ акредитован под бројем 472 у Каталогу 2012-16 2012
Програм стручног усавршавања Аутор Семинар „Писмени задаци и оцењивање“ акредитован под бројем 250 у Каталогу 2012-2018 2015
Програм стручног усавршавања Коаутор Семинар „Методе активно оријентисане наставе“ акредитован под бројем 448 у Каталогу 2012-18. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Трећа награда на конкурсу за најбољу припрему за час школске 2009/10. на II конгресу удружења наставника «Доситеј» Удружење наставника Доситеј 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Удружење наставника ВЕТ-Форум

Александар Милићевић

Реализатор
0654875244
aleksandar.milicevic@pks.rs
Звање:

Дипломирани инжењер електронике 

Установа:

ПКС - регионална привредна комора  

Радно место:

Директор ПКС-Регионалне привредне коморе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1997 предузеће "Аlex INC" Директор
2001 2006 радња "СИСТЕМ" Власник предузећа
2004 2005 ЈП ЕЛЕКТРО ДИСТРИБУЦИЈА НИШ Члан управног одбора
2010 2016 Амбасада Републике Србије у Софији Економски саветник
2016 2017 Министарство трговине, туризма и телекомуникација Саветник у сектору за билатералну сарадњу
2017 2018 ПКС - регионална привредна комора Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Clinic For Restorative Neurology And Human Neurobiology Извођач „Medical Center Houston TX USA, Clinic For Restorative Neurology And Human Neurobiology“ 1992
Clinic For Restorative Neurology And Human Neurobiology Извођач „Medical Center Houston TX USA, Clinic For Restorative Neurology And Human Neurobiology“ - akvizicije i analize kompjuterskih podataka istraživanja 1992

Aна Јанковић

Модератор
0641318608
ana.lovic2@gmail.com
Звање:

Мастер економије - смер општа економија  

Установа:

Правно-пословна школа Ниш  

Радно место:

Наставник економске групе предмета  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 Економска школа Ниш Наставник економске групе предмета
2004 2018 Правно-пословна школа Ниш Наставник економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Виртуелно предузеће –Учешће на сајму виртуелних предузећа Извођач Организација виртуалних предузећа 2011
Обука стручног усавршавања Аутор Семинар виртуално предузеће - Учешће на сајму виртуалних предузећа 2018
Erasmus + пројекта КА1 ,Мобилност наставника у средњем стручном образовању - тема "Виртуелне компаније у дуалном образовању у Немачкој. " Извођач Посета средњој стручној школи Kauffmannschule II у Хагену, у Немачкој. 2017

Јелена Јовановић

Модератор
0642443101
jjovanovic75@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста  

Установа:

Правно – пословна школа Ниш  

Радно место:

Наставник економске групе предмета  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2005 Средња Економска школа Ниш Професор економске групе предмета
2005 2006 Средња школа Житорађа Наставник економске групе предмета
2006 2018 Правно – пословна школа Ниш Наставник економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Национални сајам виртуелних предузећа у Параћину,ментор GTZ Извођач Представљање виртуалног предузећа школе 2009
Међународни сајам виртуелних предузећа, Сертификат- Training Firm Rair Sarajevo, ментор ученичком тиму школе KULTUR KONTAKT Austria Извођач Представљање виртуалног предузећа школе 2010
„Менторство у средњим школама из предузетништва“ Фондација Ана и Владе Дивац Предавач Ментор ученичком тиму 2013
„Први корак ка сопственом бизнису – буди млади предузетник“, Економски факултет Ниш Предавач Ученичко предузетништво 2014

Милица Младеновић

Модератор
0643334474
milica_m2014@yahoo.com
Звање:

Дипломирани филолог за енглески језик 

Установа:

Правно-пословна школа Ниш  

Радно место:

Наставник енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2018 Правно-пословна школа Ниш Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Усуди се и подели загрљај" Реализатор Пројекат Aces, размена ученика и професора средњих школа 70 учесника из Србије, Македоније и Мађарске 2015
Erasmus + пројекта КА1 ,Мобилност наставника у средњем стручном образовању - тема "Виртуелне компаније у дуалном образовању у Немачкој. " ---- 2017

Драган Огњановић

Реализатор
0665141123
zorasve@gmail.com
Звање:

Дипломирани правник  

Установа:

Национална служба за запошљавање  

Радно место:

Саветник за правна питања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2002 Скупштина града Шеф кабинета Скупштине града
2002 2012 Национална служба за запошљавање Ниш Заменик директора Филијале
2012 2018 Национална служба за запошљавање Ниш Саветник за правна питања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школа природног права Копаоник Предавач Ефекти мера активне политике запошљавања након доношења Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 2003
Школа природног права Копаоник Предавач Прилози за будући Закон о добровољном додатном пензионом осигурању 2005
Пројекат CARE Предавач „Učenje za zapošljavanje“-osposobljavanje javnih zastupnika-3 dnevni trening-Propisi u oblasti zapošljavanja,NSZ 2010

Дитер Ојлер

Члан програмског одбора и модератор
712242630
dieter.euler@unisg.ch
Звање:

Доктор педагогошке науке 

Установа:

Универзитет Сент Гален 

Радно место:

Професор економске педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 Универзитет Фридрих-Александер Ерланген-Нирнберг Професор економске педагогије
2000 2018 Универзитет Сент Гален Професор економске педагогије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Студија о изводљивости Аутор Дуално средње стручно образовање у Србији 2015
Übergangssystem - Chancenverbesserung oder Vorbereitung auf das Prekariat? In Heidemann, W. & Kuhnhenne, M. (Hrsg.), Аутор Zukunft der Berufsausbildung (83-98). Hans-Böckler-Stiftung: Düsseldorf 2009
Ist das Berufsprinzip noch zeitgemäß? In Pahl, J.-P. & Herkner, V. (Hrsg.). Аутор Handbuch Berufsforschung (264-273). Bielefeld: W. Bertelsmann. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Euler, D. & Frank, I. (2011). Mutig oder übermütig? – Modularisierung und Kompetenzorientierung als Eckpunkte der Berufsausbildungsreform in Luxemburg. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 5, 55-58. Коаутор
Euler, D. (2013). Germany’s dual vocational training system: a model for other countries? Gütersloh: Bertelsmann Foundation Аутор