Интегрисано и кооперативно учење кроз еколошке игре и активности деце предшколског узраста

Код одобреног скупа: 141  

Трибина

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Сестре Јањић 6Зорица Николић
csukg.saradnici@gmail.com
034201303
0605598800

Интегрисано и кооперативно учење кроз еколошке игре и активности деце предшколског узраста

Представљање раличитих модела интегрисаног и кооперативног учења из области екологије код деце предшколског узраста

Правилник о стандардима квалитета рада предшколске установе као основа за примену интегрисаног и кооперативног учења; Принципи интегрисаног и кооперативног учења кроз еколошке игре и активности деце; Еколошки пројекти и пројектне теме, засновани на принципима интегрисаног и кооперативног учења (у сарадњи са родитељима и локалном заједницом); Конкретни примери добре праксе (еко радионице на нивоу малих пројеката које су одржане у ПУ „Нада наумовић“ и ПУ „Ђурђевдан“, у Крагујевцу, у току реализације трогодишњег васпитно-образовног рада; Представљање закључака одржаних радионица и давање препорука и смерница за даљи рад васпитача на ову тему.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер васпитач Душица Кањевац , Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац
струковни васпитач Јелена Станковић , Предшколска установа „Ђурђевдан“
струковни васпитач Милена Којић , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац
струковни васпитач Сузана Миловановић , Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац
дипломирани биолог Зорица Николић , Центар за стручно усавршавање запослених у образов

1

70

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

1000 РСД