Интегрисано и кооперативно учење кроз еколошке игре и активности деце предшколског узраста

Код одобреног скупа: 141  

Трибина

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Сестре Јањић 6Зорица Николић
csukg.saradnici@gmail.com
034201303
0605598800

Интегрисано и кооперативно учење кроз еколошке игре и активности деце предшколског узраста

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер васпитач Душица Кањевац , Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац
струковни васпитач Јелена Станковић , Предшколска установа „Ђурђевдан“
струковни васпитач Милена Којић , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац
струковни васпитач Сузана Миловановић , Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац
дипломирани биолог Зорица Николић , Центар за стручно усавршавање запослених у образов

1 дана (укупно време рада: мин.)

70

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Душица Кањевац

Реализатор
0642655412
dusicakanjevac7@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац 

Радно место:

васпитач у предшколској установи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ Професионални развој у служби васпитача и деце“ Аутор -IX стручни сусрети васпитача – Врњачка Бања – Зборник радова 2014
„ Живимо различитости“ Аутор Стручна коференција Тара – Зборник радова 2016
Лутка представа “Кућица у шуми“ Аутор 2007 2007
Представа“ Воденичар и мачак“ ---- 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за примену лутке у драматизацији Удружење васпитача „Чигра“ Фестивал дечијих драмских радости „Дедар“ 2016
Награда за најбољу дечију представу Удружење васпитача „Чигра“ Фестивал дечијих драмских радости „Дедар“ 2007
Награда за афирмацију професије и делатност установе ПУ „Нада Наумовић“ 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Центар за еколошко образовање и одрживи развој „ЦЕООР“

Јелена Станковић

Реализатор
060062003
jelenastankovic683@gmail.com
Звање:

струковни васпитач 

Установа:

Предшколска установа „Ђурђевдан“ 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2014 Предшколска установа "Нада Наумовић" васпитач
2014 2018 Предшколска установа "Ђурђевдан" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација стручног рада“Савет родитеља вртића Цицибан“и праћење презентације стручних радова стручних тимова васпитача предшколских установа Србије, Коаутор Савез удружења васпитача Србије-Тринаести стручни сусрети васпитача Србије,Врњачка Бања,2008. 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Шумадије

Милена Којић

Реализатор
062295530
milenazmaj1970@gmail.com
Звање:

струковни васпитач 

Установа:

Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2014 Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац васпитач
2014 2018 Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација стручног рада“Боља прича“-процес стварања курикулума у вртићу, Коаутор Удружење васпитача Србије-. Стручни скуп-Десети сусети васпитача Србије „Васпитачи-васпитачима“,Врњачка Бања 2005
Презентација стручног рада“Савет родитеља вртића Цицибан“и праћење презентације стручних радова стручних тимова васпитача предшколских установа Србије, Коаутор Савез удружења васпитача Србије-Тринаести стручни сусрети васпитача Србије,Врњачка Бања 2008
“Игре из праксе у вртићу „Цицибан“-примена НТЦ програма и новадидктичка средства Аутор Деветнаести јесењи међународни стручни сусрети „Васпитачи-васпитачима“Врњачка Бања 2013
Презентација стручног рада“НТЦ програм у функцији подизања компетенција васпитача“, Аутор Педагошки факултет ,Копар, Центар за едукацију Љубљана ,Педагошки факултет у Загребу,НТЦ агенција Прва међународна конференција“Нови изазови у образ" 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Шумадије
Центар за еколошко образовање и одрживи развој (ЦЕООР)

Сузана Миловановић

Реализатор
0601343578
suzaerg@hotmail.com
Звање:

струковни васпитач 

Установа:

Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Деца и одрасли у игри упознавања феномена у природи- КРТИЦЕ“ Аутор Зборник радова са стручног скупа Удружења васпитача Србије Тара 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије

Зорица Николић

Реализатор и модератор
0605598800
znikolic@gmail.com
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

Центар за стручно усавршавање запослених у образов 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац Наставник биологије
2002 2008 ОШ „Светозар Марковић“, Рековац Директор школе
2008 2011 Општинска управа Општине Рековац Заменик председника Општине
2011 2018 Центар за стручно усавршавање запослених у образов директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп „Нови трендови у настави природних наука 1“ Предавач 2013 2013
Стручни скуп „Нови трендови у настави природних наука 2“ Предавач 2013 2013
Програм СУ „Ефективно подучавање“ Коаутор 2014 2014
Програм СУ „Професионална одговорност запослених у ПУ у служби подизања квалитета рада установе виђена кроз процес инклузије“ Реализатор 2016 2016
Стручни скуп-конфренција „Улога директора у процесу образовања“ Коаутор 2015 2015
Програм СУ „Школа отворена родитељима“ Реализатор 2016 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије