Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту

Код одобреног скупа: 139  

Трибина

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Сестре Јањић 6Зорица Николић
csukg.saradnici@gmail.com
034201303
0605598800

Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту

Подизање капацитета запослених у образовању за примену Монтесори круга у свакодневној пракси

1. Основни принципи Монтесори педагогије, oбласти и дидактички материјали; 2. Оквирни концепт Монтесори круга као стратегије у настави и пракси; 3. Предлог активности у Монтесори кругу као основа за унапређивање рада учитеља и васпитача са децом.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипл. проф. енглеског језика и књиж. Бојана Микарић , Предшколска установа "Врабац", Крагујевац
дипломирани педагог Маја Марковић , Прва крагујевачка гимназија
струковни васпитач Сузана Милановић , Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац

1

70

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1.000 РСД