Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту

Код одобреног скупа: 139  

Трибина

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Сестре Јањић 6Зорица Николић
csukg.saradnici@gmail.com
034201303
0605598800

Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипл. проф. енглеског језика и књиж. Бојана Микарић , Предшколска установа "Врабац", Крагујевац
дипломирани педагог Маја Марковић , Прва крагујевачка гимназија
струковни васпитач Сузана Милановић , Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац

1 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Бојана Микарић

Реализатор и модератор
0603600344
bojana.mikaric@vrabac.rs
Звање:

Дипл. проф. енглеског језика и књиж. 

Установа:

Предшколска установа "Врабац", Крагујевац 

Радно место:

директор и власник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 ОШ "Стефан Немања" наставник енглеског језика
2010 2018 Предшколска установа "Врабац" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ЗАШТО МОНТЕСОРИ“ – Стручни скуп поводом отварања прве Монтесори школе у Србији Предавач „Зашто Монтесори и учење страног језика“ 2011
Акредитовани стручни скуп "Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту" Предавач не постоји податак 2015
„Основни интензивни 40-часовни базични Монтесори курс за оспособљавање Монтесори васпитача I-део “, у организацији Монтесори друштва Србије ---- 2009
„Основни базични курс Монтесори програма II-део“ у организацији Монтесори друштва Србије ---- 2010
"Имплементација принципа Монтесори педагогије у васпитну праксу и традицију" Предавач Конференција „Интердисциплинарни приступ развоју осјећаја и осјетила у детињству“ Сплит, 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„ЗАШТО МОНТЕСОРИ?“ – Брошура са стручног скупа поводом отварања прве Монтесори школе у Србији Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Монтесори Друштво Србије, члан
Центар за еколошко образовање и одрживи развој“ ЦЕООР , ментор
Уг „Креативно едукативно центар“ Кец

Маја Марковић

Реализатор и модератор
066369109
maja.markovic315@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Прва крагујевачка гимназија 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2015 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац стручни сарадник
2010 2016 Предшколска установа "Врабац" стручни сарадник
2016 2018 Прва крагујевачка гимназија стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани стручни скуп "Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту" Реализатор не постоји податак 2015
МОНТЕСОРИ КУРС ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ МОНТЕСОРИ ВАСПИТАЧА ---- 2010

Сузана Милановић

Реализатор и модератор
0611467890
suzana.milanovic0809@gmail.com
Звање:

струковни васпитач 

Установа:

Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац 

Радно место:

васпитач у предшколској установи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2016 Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац васпитач у предшколској установи
2016 2018 Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац васпитач у предшколској установи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“’Пут којим се дете осамостаљује кроз примену елемената Монтесори методе”’ Аутор Стручни сусрети “Васпитачи васпитачима” 2012
Акредитовани стручни скуп "Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту" Коаутор не постоји податак 2015
Регионални стручни скуп “ Монтесори програм данас-примена у пракси“ Аутор не постоји податак 2015
Рад “’Лик и дело Светог Саве кроз Монтесори временску траку и Академију” Аутор Симпозијум “ Васпитач у 21.веку” 2015
Радионица „Веште руке – увођење елемената Монтесори методе“ Аутор не постоји податак 2015
Зборник радова са Симпозијума “’ Лик и дело Светог Саве кроз Монтесори временску траку и академију”’ Аутор не постоји податак 2015