ИГРА,ИГРАЧКЕ И САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА -медицинска сестра васпитач иницијатор средине која подржава и подстиче игру учење и развој деце

Код одобреног скупа: 138  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18 БеоградЈадранка Спасић
sumspus@gmail.com
0112633140
0603320241
0112633140

ИГРА,ИГРАЧКЕ И САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА -медицинска сестра васпитач иницијатор средине која подржава и подстиче игру учење и развој деце

Истраживање начина којима медицинска сестра васпитач подржава игру детета грађењем односа којима се подржавају дететова добробит ,укљученост и делање Истраживање игре као доминантне праксе детета кроз коју гради односе и кроз коју се одвија процес усвајања и трансформације културе.

Употреба играчака и средстава које подржавају развој моторичких способности Употреба играчке у функцији подстицањја раног искуства Искуства из васпитне праксе и образовног рада која подржавају креирање подстицајне физичке и социјалне средине за учење Искуства из васпитне васпитно-образовне праксе која подржавају сарадњу са породицом Искуства из васпитно образовнее праксе која подржавају дечју игру Искуства из васпитне праксе и образовног рада која подржавају вештине израде дидактичких средстава и постицање средине за развој детета Играчке и лутке које подржавају дечју игру

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПУ"Чика Јова Змај" Београд
доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока струковна школа за образовање васпитача Нов
доцент Ивана Михић , Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ "Наше дете"Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , Панчево
дипломирани психолог Биљана Kojовић , Министартво просвете,науке и технолошког развоја
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ" Дечји дани"Београд
ДИПЛОМИРАНИ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ Драгица Гутаљ , П.У. „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад
дипломирани психолог Aлександра Ружичић , ПУ Дечја радост" Панчево

4

240

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

3000.00 РСД