ИГРА,ИГРАЧКЕ И САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА -медицинска сестра васпитач иницијатор средине која подржава и подстиче игру учење и развој деце

Код одобреног скупа: 138  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18 БеоградЈадранка Спасић
sumspus@gmail.com
0112633140
0603320241
0112633140

ИГРА,ИГРАЧКЕ И САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА -медицинска сестра васпитач иницијатор средине која подржава и подстиче игру учење и развој деце

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПУ"Чика Јова Змај" Београд
доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока струковна школа за образовање васпитача Нов
доцент Ивана Михић , Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ "Наше дете"Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , Панчево
дипломирани психолог Биљана Kojовић , Министартво просвете,науке и технолошког развоја
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ" Дечји дани"Београд
ДИПЛОМИРАНИ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ Драгица Гутаљ , П.У. „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад
дипломирани психолог Aлександра Ружичић , ПУ Дечја радост" Панчево

4 дана (укупно време рада: мин.)

240

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Андрија Пештерац

Члан програмског одбора и модератор
0643399660
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука у области спорта и физичког 

Установа:

ПУ"Чика Јова Змај" Београд 

Радно место:

стручни сарадник за физичко васпитање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1983 Матемтичка гимназија професор физичког васпитања
1983 1984 Универзитетски центар за физичко васпитање студената београдског Универзитета Реализатор активности са студентима
1984 1985 СЦ»Шумице» Аутор и непосредни реализатор практичних активности у раду с
1985 2018 ПУ "ЧИКА ЈоВА ЗМАЈ"Београд стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Традиционалне моторичке игре, међународни пројекат, Аутор УНИЦЕФ-а, 1987 1987
Избор моторичких активности које се одликују значајним интелектуалним ангажовањем деце предшколског узраста, Аутор Институт за психологију, 1987
Систем запажања, планирања и евидентирања васпитног рада у области физичког васпитања деце узраста 3-7 година, Приручник за васпитаче предшколских установа, 1988 Аутор ПП Завод Београд, 1988
Стазе са препрекама, Методички дани предшколске делатности Србије 1991; Уџбеник проф. Александра Јовановића, Коаутор Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 1998
Израда Основа предшколског програма у оквиру тима ЗУОВ-а, 2005 Коаутор изворно текст 2005
Кооперативне игре и активности у раду са децом предшколског узраста, Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника Србије,2013 Аутор Зборник радова 2013
Израда програма „Пројектног планирања“, Пројекат УНИЦЕФ-а „Вртићи без граница 2“ у сарадњи са Филозофким факултетом, катедра за Педагогију, ЦИП-ом и тимом експерата из различитих области, , 2014 Коаутор Програм "Пројектно планирање" 2014
Структурирана превентивна активност са децом старије јаслене групе, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, , 2015 Аутор Зборник радова 2015
Израда Основа предшколског програма у оквиру тима ЗУОВ-а, Београд, 2015 Аутор Зборник радова 2017
Израда Основа предшколског програма у оквиру тима ЗУОВ-а, Београд, 2015 Коаутор Изворно текст 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града у конкуренцији стручних и научних радова студената београдског Универзитета, Град Београд 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника предшколских установа Србије

Весна Цолић

Члан програмског одбора и модератор
0638271028
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока струковна школа за образовање васпитача Нов 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка стручни сарадник педагог
2002 2018 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад професор за област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Hogyan erte kelik az ovodapedagogusok a kepzesuk alatt szezett pedagogiai es pszichologiai ismereteket, Kecskemeti Foiskola, Tudomany es oktatas, AGDETU 2009, Kecskemet, str. 371-376. Аутор објављен рад 2009
Интеракција васпитач-дете и развој аутономије детета, Зборник сажетака првог научног скупа са међународним учешћем „Настава и наука у времену и простору“, Лепосавић, 6. и 7. март 2015. год., стр. 54. Аутор објављен рад 2015
компетенција васпитача, Зборник апстраката са 4. међународнe методичкe научнe конференцијe, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, 30. мај 2015, стр. 31-32 Аутор објављен рад 2015
Игра без играчака, Зборник сажетака са Научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста, Нови Сад, 25-26. април 2015, стр. 29-31. Аутор Зборник радова 2015
Игром и уметношћу до креативног мишљења, Зборник сажетака са Научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста, Нови Сад, 26-27. април 2014, стр. 29-31. Аутор Зборник радова 2014
„Поређење компетенција будућих васпитача у документима четири високе школе за образовање васпитача у Србији“ (стр. 28-35). Упоредна анализа студијских програма за образовање васпитача, Нови Сад, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Аутор Зборник радова 2016
Концепт „водеће активности“ у теорији и пракси, Зборник радова научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста, стр. 29-35 Аутор Зборник радова 2016
Сет предавања за медицинске сестре васпитаче на тему Играчке и игре 2009-2017 Аутор Зборници радова 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
60 година школе за образовање васпитача у Новом Саду, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, 2012. Коаутор
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник, Нови Сад, 2008. Аутор
Дневник студентске стручне праксе, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, 2008. Аутор
Дечје јаслице - гледане из антрополошког угла, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1997. Аутор
Играмо се, дружимо, радимо..., Збирка активности за васпитаче, Дневник, Нови сад, 1987 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан проширеног састава ХЕРЕ тима од 2015. године.

Ивана Михић

Члан програмског одбора и модератор
021458948
imihic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом 

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент приправник
2007 2012 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2012 2018 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Вртић као база емоционалне сигурности- јачање капацитета за социоемоционални развој детета» Аутор Зборник радова 2014
«Могућности примене теорије афективне везаности у саветодавном раду са породицама» Аутор Зборник радова 2016
сензитивизација одраслих за рад са децом са сметњама у развоју Аутор Зборник радова 2017
Михић И. (2007). Значај афективне везаности родитеља за функционалност родитељског савеза. У: Ханак Н. , Димитријевић А. (ур). Афективно везивање. Теорија, истраживања, психотерапија. Београд, , 167-182. Mihić I. Аутор Центар за издавачку делатност Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 2007
Михић И. (2010). Ефекти регулаторског понашања мајке на укљученост оца у бригу о детету предшколског узраста. Аутор Зборник инситута за педагошка истраживања, 42 (2), 277-291. 2010
Карић Т. , Михић И. , Јерковић И, Шћеповић М. (2013). Искуство у породицама порекла и афективна везаност испитаника на одслужењу затворске казне. У:И. Јерковић, Ж. Каменов (ур). Вредности, ставови и улоге: трансгенерацијска перспектива. Аутор Филозофски факултет, Нови Сад, 35-48. 2013
Михић И. (2012). Теоријски темељи програма базираних на теорији афективне везаности. У: Могућности примене теорије афективен везаности у саветодавном раду са породицама. Тематски зборник радова са Саветовања за стручне сараднике, Нови Сад, ---- 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Родитељство у породицама са адолесцентом: чиниоци квалитета, Београд, Задружбина Андрејевић (2007) Аутор
Афективна везаност и породични односи: развој и значај, Београд, Друштво психолога Србије (2012) Коаутор
Психолошка процена породице: могућности и ограничења, Филозофски факултете, Нови Сад (2009) Коаутор
Породице у Војводини: развој породичних улога, Филозофски факултет, Нови Сад (2011) Коаутор
Породичне и професионалне улога: значај запослења за породично функционисање, Филозофски факултет, Нови Сад (2011) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Секција за блиске односе Друштва психолога Србије International association for Relationship Research

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора и модератор
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

ПУ "Наше дете"Шабац 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1997 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева Стручни сарадник –педагог
2000 2002 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник –педагог
2002 2009 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2009 2018 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога стручног сарадника-педагога у планирању и програмирању у установи“ ,VI стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, Златибор Аутор Зборник радова 2013
„Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Аутор Зборник радова 2014
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли“ Аутор Зборник радова 2015
Моја васпитна група је посебна Аутор Зборник радова 2016
Игра неструктиуираним материјалима Аутор Зборник радова 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања Министартво просвете 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Панчево 

Радно место:

професор педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1984 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете саветник
2004 2016 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-станје,проблеми,потребе- Цетиње ,2014 Аутор Зборник радова 2014
Стручни сусрети стручних сарадника '' Фокус група- Основе програма'' Реализатор Зборник радова 2015
Стручни сусрети стручних сарадника '' Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Рад на тему ''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Рум Реализатор Зборник радова 2016
Стручни сусрети медицинских сестара ''Унапређивање праксе јачањем комптенција медицинских сестара у предшколским установама Србије'' Реализатор Зборник радова 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор

Биљана Kojовић

Члан програмског одбора и реализатор
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Министартво просвете,науке и технолошког развоја 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 „Завод за церебралну парализу“ у Београду Стручни сарадник психолог
1999 2001 ОШ „Бранко Радичевић“ у Голупцу Стручни сарадник психолог
2001 2014 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд Стручни сарадник психолог
2014 2015 Предшколска установа „11 април“ Нови београд, Београд Стручни сарадник психолог
2015 2018 Министарство просвете,науке и технолошког развоја саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Коаутор Зборник радова 2014
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Коаутор Зборник радова 2015
Увођење у посао – кораци ка квалитету Коаутор Зборник радова 2011
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор Зборник радова 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора и реализатор
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ" Дечји дани"Београд 

Радно место:

Сарадник на унапређивању прев. здр.зашти 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 1979 Клиника за рехабилитацију “ Мирослав Зотовић виша мед.сестра
1979 1992 Предшколска установа «Звездара» Београд медицинска сестра у јаслама
1992 2004 Предшколска установа «Звездара» Београд стручни сарадник за прев.здрав.заштиту
2004 2018 Предшколска установа «Дечји дани» Београд стручни сарадник за прев.здрав.заштиту
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, „Значај струковних удружења у предшколској делатности, Реализатор Сажетак рада 2015
-19.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода Реализатор Зборник радова 2016
X стручна Конференција медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода Реализатор Зборник радова 2016
Зборник радова -20.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода Реализатор Зборник радова 2017
Други конгрес СРПУС - 2.март 2018 Реализатор Сажетак радова 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења мед. сестара ПУ Србије
Комора медицинских сестара и здравстених радника Србије
Председница Жириа за доделу „Најбоља играчак и књига“ Друшто пријатеља деце Србије,2011 године

Драгица Гутаљ

Члан програмског одбора и модератор
063584364
dragica.gutalj@gmail.com
Звање:

ДИПЛОМИРАНИ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

Установа:

П.У. „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад 

Радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 П.У.“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад медицинска сестра васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"НТЦ метод и значај физичке активности код деце млађег узраста", 9. Међународна конференција Менаџмент у спорту, Београд, Србија Коаутор Зборник радова 2013
“Комуникационе вештине медицинске сестре-васпитача као предиктор успешности процеса адаптације деце на вртић”, 53.Конгрес студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем, Копаоник, Србија Аутор Зборник 2012
"Игра лекцији - лекција игри", Научни скуп међународног значаја „Појединац, породица, друштво у транзицији“, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, Србија Аутор Зборник 2015
МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ-развој потенцијала деце раног узраста, ЗУОВ Коаутор зборник 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
ПРИЗНАЊЕ "НАЈБОЉА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У 2012.ГОДИНИ" САВЕЗ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, ПОДПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА
Међународна конференција о предшколском образовању „Могућности увођења иновативних модела и метода одгојно образовног рада“, Сарајево, БиХ, 2013 (радна група)

Aлександра Ружичић

Члан програмског одбора и модератор
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ Дечја радост" Панчево 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Инклузија-стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање,трећа научно-стручна конференција '' Средина и предшколско дете'',БАПТА,Цетиње,2014. Коаутор Зборник радова 2015
Стручни сусрети стручних сарадника '' Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Рад на тему ''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Рум Коаутор Зборник радова 2016
9.Стручни сусрети стручних сарадника ''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Реализатор Зборник радова 2017
двадесети стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије,мај 2017 Реализатор Зборник радова 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд 2010. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сeкретар Удружења Стручних сарадника и сарадника предшксолких установа Србије од 2016.