Правци промена ка квалитетној пракси

Код одобреног скупа: 136  

Сусрети и дани

Предшколска установа "Моје детињство"
Немањина ббСузана Симеуновић
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
032347533
0648510634
032347531

Правци промена ка квалитетној пракси

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

стручни сарадник психолог Тања Спасовић , Предшколска установа "Моје детињство"
директор Сузана Симеуновић , Предшколска установа "Моје детињство"
стручни сарадник психолог Снежана Илић , Предшколска установа "Моје детињство" Чачак
професор разредне наставе Весна Лишанин , Предшколска установа "Моје детињство"
педагошки саветник Гордана Сјеничић , Предшколска установа "Моје детињство"
директор Јелена Митрашиновић Брашанац , Предшколска установа "Радост" Чајетина
асистент на одељењу за педагогију и андр Маша Аврамовић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
саветник координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образвања
просветни саветник Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак

1 дана (укупно време рада: мин.)

120

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Тања Спасовић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510660
ss.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

стручни сарадник психолог 

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Градски центар за социјални рад Београд психолог
1999 2013 ПУ "Радост" стручни сарадник психолиг
2013 2018 ПУ "Моје детињство стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
.„Early childhood in times of rapid change-Step by step” Коаутор излагање на конференцији 2016
Дневник промена у нашим школама и предшколским установама“ Коаутор излагање на стручном скупу 2017
Окружни сусрети васпитача „Вртић као отворен систем“-искуства и изазови“ Развијање посебних и спец.програма-пример из праксе Аутор излагање на стручном скупу 2016
Стручни сусрети васпитачи-васпитачима »Вртић као отворени систем-искуства и изазови» Предавач излагање на скупу 2016
Новембарски дани просветних радника Моравичког округа „Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Аутор излагање на стручном скупу 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника пу Србије
Друштво психолога Србије, Члан Извршног одбора секције предшколских психолога Србије

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 ПУ "Радост" стручни сарадник педагог
2013 2014 ПУ "Радост" вд директор
2014 2018 ПУ "Моје детињство" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција: «Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању» Реализатор учешће у организацији и излагање на конференцији 2013
Сабор, сусрети и дани Осми стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије Реализатор учешће у организацији, програмском одбору 2015
Друга међународна конференција васпитача, наставника и стр.сарадника и директора васпитнообразовних установа „Представљање добрих примера из васпитнообразовне праксе“ Предавач Модератор и излагач на скупу 2015
„Early childhood in times of rapid change-Step by step“ Коаутор излагање на конференцији међународној 2016
Дневник промена у нашим школама и предшколским установама Коаутор излагање на скупу 2017
Новембарски дани просветних радника Моравичког округа „Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Предавач излагање на скупу 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије , чланство

Снежана Илић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510646
sneskaca@gmail.com
Звање:

стручни сарадник психолог 

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" Чачак 

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2004 Центар за социјални рад Чачак психолог
2004 2011 ОШ "Антон Скала" Београд стручни сарадник психолог
2011 2013 ПУ "Радост" стручни сарадник психолог
2013 2018 ПУ "Моје детињство" стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Професионални развој стручних сарадника кроз развијање интернационалних пројеката“ Коаутор излагање на стручном скупу 2016
“Приказ искустава из развијања пројеката заснованих на савременим научним истраживањима-примери добре праксе“ Аутор излагање на скупу 2014
“Промене у култури установе-пример из праксе“ Коаутор излагање на стручном скупу 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника пу Србије

Весна Лишанин

Реализатор
063628911
vesna.lisanin@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2013 ПУ "Радост" васпитач
2013 2018 ПУ "Моје детињство" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Развијање квалитетних и инклузивних програма за децу предшколског узраста” Коаутор излагање на међународној конференцији 2016
„Промена као изазов“ Коаутор излагање на стручном скупу 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије

Гордана Сјеничић

Реализатор
0658072011
gordanasjenicic2011@gmail.com
Звање:

педагошки саветник  

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2013 ПУ "Радост" васпитач
2013 2018 ПУ "Моје детињство" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Родитељски у облику радионице“ Предавач излагање на стручном скупу 2013
"Заједно у различитости“ Коаутор рад у "Педагошка пракса" бр968 2016
„Србија у нашем срцу“ Коаутор излагање на скупу 2016
„Индивидуални план учења- пут ка оптималном развоју за свако дете“ Коаутор излагање на стручном скупу 2016
„Промена као изазов“ Коаутор излагање на стручном скупу 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије

Јелена Митрашиновић Брашанац

Реализатор и модератор
0628047130
mitrasinovicbrasanacj@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Предшколска установа "Радост" Чајетина  

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2000 Чигота доо Београд психолог у маркетингу
2000 2009 Институт за штитасту жлезду и метаболизам Златибор психолог, психотерапеут
2000 2005 Угоститељско туристичка школа Чајетина проф. психологије
2000 2001 ОШ "Димитрије Туцовић"Чајетина стручни сарадник психолог
2019 2018 ПУ "Радост" Чајетина директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2014. Реализатор модератор на стручном скупу 2014
Научно-истраживачки пројекат у области предшколског васпитања и образовања – Вртићи без граница 2, квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање, УНИЦЕФ, ЦИП центар за интерактивну педагогије, МПНТР 2014-2016 Реализатор ментор у пројекту 2016
„Школице живота-заједно за детињство“ Фондација Новак Ђоковић, ЦИП центар за интерактивну педагогију, МПНТР – „Ширење мреже предшколске установе Реализатор реализатор обука 2015
Међународна конференција у Словенији „Нови изазови у едукацији“ – „Основне предпоставке развоја ПВО на локалном нивоу“ Предавач излагање на стручном скупу 2016
Десети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије„Нови концепт менторства у тимском раду-искуства у развијању посебних и специјализованих програма“ Предавач излага уводничар на стручном скупу 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друштвено признање „Љубомир-Љуба Стојић“ Друштво психолога Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, председник Суда части
Републичка секција предшколских психолога, ИО Секције
Међународна психолошка асоцијација ЕФПА
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа
Удружење предшколских установа „Чика Јова Змај“, председник ИО

Маша Аврамовић

Реализатор
0631230441
masavr@gmail.com
Звање:

асистент на одељењу за педагогију и андр 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Дечји културни центар Београд координатор програма за дечја права
2007 2008 Save the Children UK South East Europe Programme Координатор програма за заштиту деце и Координатор развоја
2011 2013 Амбасада Шведске у Београду Координатор образовног програма у Одељењу за културу
2012 2013 Филозофски факултет, Одељење за педагогију Сарадник у настави на Катедри за предшколску педагогију
2013 2018 Филозофски факултет, Одељење за педагогију Асистент на Катедри за предшколску педагогију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Avramović, M. Research with Children: Involving Children's Perspectives. Аутор M. Despotović & E.Hebib (Eds): Contemporary Issues of Education Quality, 485- 499, Belgrade: Institute for Pedagogy and Andragogy, 2014
Avramović, M. Razumevanje prostora dečjeg vrtića kao kulturno strukturiranog okruženja Аутор Настава и васпитање, 63 (3): 521-535, 2014
Аврамовић, М. Простор дечјег вртића и програм. ---- 2015
Pavlović Breneselović, D., Krnjaja, Ž., Avramović, M. Social life of one article. Коаутор Baucal, Aleksandar (ur.), Radišić, Jelena (ur.). Patchwork : learning diversities- book of apstracts, August 30st - September 1st 2012, Belgrade. 2012
Avramović, M., Žegarac, N. (2016). ‘Me at the centre’: perspectives of children with disabilities on community based services in Serbia Коаутор Children’ Geography, DOI 10.1080/14733285.2015.1136735; 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Avramovic, M. (2014). When we are asked, not questioned – Consultations with children on the move, Sarajevo: Save the Children Аутор
Аврамовић, М. (2009). Приручник о партиципацији деце. Београд: Save the Children UK Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Орден за унапређивање сарадње између Србије и Шведске у домену дечјих права и партиципације деце Дипломатска мисија Шведске у Србији поводом стогодишњице дипломатских односа 2017
Стипендија за изузетне младе истраживаче и будуће лидере у науци из Западног Балкана Шведски институт, Стокхолм 2016
Студент генерације Филозофски факултет Универзитета у Београду 2008
Студент са изузетним постигнућима Министарство просвете и ЕRSTE банка 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ц31-центар за развој културе дечјих права (невладина организација)
Педагошко друштво и Секција предшколских педагога
УРА Култура – мрежа стручњака у области културе за децу

Сандра Бацковић

Реализатор
0655331047
sandra.backovic@zuov.gov.rs
Звање:

саветник координатор 

Установа:

Завод за унапређивање васпитања и образвања 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Завод за унапређивање васпитања и образвања саветник координатор Центар за прф.развој запослених у образ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај стручног усавршавања васпитача у предшколским установама, 2013 Предавач излагање на скупу 2013
Могућности стручног усавршавања запослених у предшколским установама, Монографија 2014 Аутор ЗУОВ 2014
Полазишта основа програма предшколског васпитања и образовања, Предавач Скуп Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије 2015
Стручно усавршавање као одлика професије васпитача Предавач Скуп Савеза удружења васпитача предшколских установа Србије 2016
О личном ставу и заједничким вредностима у предшколском васпитању и образовању, Аутор Зборник радова са сусрета педагога, ПДС и Филозофски факултет, Београд «(Вас)питање данас» 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошка питања, ЗУОВ, 2008 Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања, ЗУОВ, 2012 Коаутор

Данијела Ковачевић Микић

Модератор
0648134507
danijela.kovacevic.mikic@mpn.gov.rs
Звање:

просветни саветник 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

дипл.филолог српског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ "Исидора Секулић" Београд библиотекар
1997 2001 ОШ "Ослободиоци Београда" Београд проф.српског језика
2001 2006 Гимназија Ивањица проф.српског језика и књижевности
2006 2018 Школска управа Чачак просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижвност Аутор Републички зимски семинар, Филолошки факултет, Београд, 2018
Нова организација простора и опремања иновативне школе у информационом друштву, Аутор Годишњак, 2012. Српске академије образовања, Београд 2012
Акредитивани стручни скуп − симпозијум Савремена књижевност за децу и младе Реализатор аутор стручног скупа и реализатор 2012
Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја, акредитовани стручни скуп (саветовање) Реализатор излагач на саветовању 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик и књижвност Србије
Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Удружење „Чувари дела Вука Караџића“
Urban Book Circle, Toronto (Урбани књижевни клуб, Торонто)
Регионални центар за таленте Чачак