Трибина: „Мобилност ка промени“-представљање пројекта мобилности са примерима из праксе

Код одобреног скупа: 131  

Трибина

Предшколска установа "Моје детињство"
Немањина ббТања Спасовић
ss.mojedetinjstvo@gmail.com
032347535
0648510660
032347531

Трибина: „Мобилност ка промени“-представљање пројекта мобилности са примерима из праксе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа "Моје детињство"
дипломирани психолог Тања Спасовић , Предшколска установа "Моје детињство"
дипл.филолог српског језика -мастер Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак
педагошки саветник Гордана Сјеничић , Предшколска установа "Моје детињство"
професор разредне наставе Весна Лишанин , Предшколска установа "Моје детињство"

1 дана (укупно време рада: мин.)

90

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 ПУ "Радост" стручни сарадник педагог
2013 2014 ПУ "Моје детињство" вд директор
2014 2018 ПУ "Моје детињство" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција: «Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању» Предавач конференција 2013
Сабор, сусрети и дани Осми стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије Реализатор стручни сусрети 2015
Друга међународна конференција васпитача, наставника и стр.сарадника и директора васпитнообразовних установа „Представљање добрих примера из васпитнообразовне праксе“ Реализатор конференција 2015
„Early childhood in times of rapid change-Step by step“ Извођач ISSA међународна конференција 2016
Дневник промена у нашим школама и предшколским установама Коаутор стручна конференција 2017
Новембарски дани просветних радника Моравичког округа „Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Коаутор међународна конференција 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије , чланство
Удружење стручних сарадника и сарадника пу Србије , чланство

Тања Спасовић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510660
ss.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

стручни сарадник психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Градски центар за социјални рада Београд психолог
1999 2013 ПУ "Радост" стручни сарадник психолог
2013 2018 ПУ "Моје детињство" стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Новембарски дани просветних радника Моравичког округа „Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Извођач међународна конференција 2015
.„Early childhood in times of rapid change-Step by step” Предавач ISSA међународна конференција 2016
Окружни сусрети васпитача „Вртић као отворен систем“-искуства и изазови“ Развијање посебних и спец.програма-пример из праксе Аутор конференција 2016
Стручни сусрети васпитачи-васпитачима »Вртић као отворени систем-искуства и изазови» Коаутор стручни сусрети 2016
Дневник промена у нашим школама и предшколским установама“ Коаутор конференција 2017
„Мобилност ка промени“ Тоскански приступ учењу деце раног ураста“ Реализатор окручли сто 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручнх сарадника и сарадника пу Србије , чланство
Друштво психолога , члан Извршног одбора секције предшколских психолога Србије

Данијела Ковачевић Микић

Реализатор и модератор
0648134507
danijela.kovacevic.mikic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл.филолог српског језика -мастер 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

просветни саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ "Исидора Секулић" Београд библиотекар и медијатекар
1997 2001 ОШ "Ослободиоци Београда"Београд проф.српског језика
2001 2006 Гимназија Ивањица проф. српског језика и књижевности
2006 2018 Школска управа Чачак просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Друга међународна конференција васпитача, наставника, стручних сарадника и директора образовноваспитних установа, РЦ Чачак Реализатор модератор сесије 2015
Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижвност Аутор Републички зимски семинар, Филолошки факултет, Београд 2018
Креирање и остваривање посебних васпитних програма као развојни приоритет савремене основне школе, Аутор излагање рада на научном скупу 2013
Стандарди постигнућа за предмет Српски језик и књижевност у основним и средњим школама као пут ка диференцираној и индивидуализованој настави Предавач предавач на конгресу 2014
Развијање језичких компетенција наставника и ученика и унапређивање наставе српског језика (област Усмено изражавање), Аутор излагање, рад у Зборнику радова Филозофског факултета у Нишу 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик и књижевност Србије
Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Urban Book Circle, Toronto (Урбани књижевни клуб, Торонто)
Регионални центар за таленте Чачак

Гордана Сјеничић

Реализатор
0658072011
gordanasjenicic2011@gmail.com
Звање:

педагошки саветник  

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2013 ПУ "Радост" васпитач
2013 2018 ПУ "оје детињство" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Родитељски у облику радионице“ Коаутор окружни стручни скуп васпитача-излагање 2013
"Заједно у различитости" Коаутор рад "Педагошка пракса" бр.968 2016
„ Србија у нашем срцу“-Симпозијум "Васпитач за 21 век" Коаутор симпозијум васпитача -излагање 2016
„Индивидуални план учења- пут ка оптималном развоју за свако дете“ Предавач излагање на стручном сусрету 2017
„Промена као изазов“ Коаутор излагање рада на стручним сусретима 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије

Весна Лишанин

Реализатор
063628911
vesna.lisanin@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

Предшколска установа "Моје детињство" 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2013 ПУ "Радост" васпитач
2013 2018 ПУ"Моје детињство" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Развијање квалитетних и инклузивних програма за децу предшколског узраста” Аутор излагање на Међународној конференцији 2016
„Промена као изазов“ Коаутор излагање на стручним сусретима 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије