Трибина: „Мобилност ка промени“-представљање пројекта мобилности са примерима из праксе

Код одобреног скупа: 131  

Трибина

Предшколска установа "Моје детињство"
Немањина ббТања Спасовић
ss.mojedetinjstvo@gmail.com
032347535
0648510660
032347531

Трибина: „Мобилност ка промени“-представљање пројекта мобилности са примерима из праксе

1. јачање мотивације стручних радника за коришћење различитих модела стручног усавршавања у професионалном развоју и напредовању у струци 2. Упознавање стручних радника са тосканским приступом учењу деце раног узраста 3. представљање стручним радницима примера добре праксе у организацији подстицајне средине за учење, сарадњe са породицом и управљање променама 4. представљање и промовисање про

1.Предшколске установе као места рефлексивне праксе, 2.„Мобилност ка промени“ – капацитети установе за унапређивање професионалног усавршавања 3.Тоскански приступ учењу деце раног узраста 4. „Промена као изазов“ – имплементација тосканског приступа у вртићу „Младост“, 5.„Партиципација породице у програму усмереном на дете“, 6.„Професионални изазови у јаслицама“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа "Моје детињство"
дипломирани психолог Тања Спасовић , Предшколска установа "Моје детињство"
дипл.филолог српског језика -мастер Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак
педагошки саветник Гордана Сјеничић , Предшколска установа "Моје детињство"
професор разредне наставе Весна Лишанин , Предшколска установа "Моје детињство"

1

90

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

800 РСД