66. научно-стручни скуп-Конгрес психолога Србије 2018. - Футуризам у психологији-психологија у зони наредног развоја

Код одобреног скупа: 129  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

66. научно-стручни скуп-Конгрес психолога Србије 2018. - Футуризам у психологији-психологија у зони наредног развоја

Разматрање тема значајних за развој психологије образовања, као што су предвиђање будућих истраживачких тема у тој области, сагледавање практичних проблема, дилема и начина њиховог решавања, и повезивање психологије образовања са другим областима психологије и другим наукама. Учесници ће моћи да се упознају са најновијим истраживањима у области психологије образовања и другим сродним областима пси

• Будући правци развоја психологије образовања и сродних области психологије • Проблем интердисциплиности: импликације за психологију образовања • Психологија образовања: примена у различитим областима образовно-васпитне праксе • Стратегије за унапређење квалитета образовања • Различити приступи у процесу евалуација образовног процеса • Права детета у образовању: најбољи интерес, недискриминација и партиципација • Професионално усавршавање психолога у образовању • Допринос школских психолога остваривању нових програма наставе и учења оријентисаних на исходе

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Ванредни професор Јелена Врањешевић , Филозофски факултет, Београд
доцент Борис Попов , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Редовни професор Весна Гаврилов-Јерковић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
доцент Гордана Ђигић , Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман
ванредни професор психолошких наука Дарко Хинић , Природно-математички факултет, Филолошко-уметнички
Доцент Дејан Пајић , Филозофски факултет у Новом Саду
Ванредни професор Душица Филиповић Ђурђевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Мирјана Беара , Државни универзитет у Новом Пазару / Центар за про

4

450

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

6900 РСД