66. научно-стручни скуп-Конгрес психолога Србије 2018. - Футуризам у психологији-психологија у зони наредног развоја

Код одобреног скупа: 129  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

66. научно-стручни скуп-Конгрес психолога Србије 2018. - Футуризам у психологији-психологија у зони наредног развоја

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Ванредни професор Јелена Врањешевић , Филозофски факултет, Београд
доцент Борис Попов , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Редовни професор Весна Гаврилов-Јерковић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
доцент Гордана Ђигић , Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман
ванредни професор психолошких наука Дарко Хинић , Природно-математички факултет, Филолошко-уметнички
Доцент Дејан Пајић , Филозофски факултет у Новом Саду
Ванредни професор Душица Филиповић Ђурђевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Мирјана Беара , Државни универзитет у Новом Пазару / Центар за про

4 дана (укупно време рада: мин.)

450

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Јелена Врањешевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628080315
Jelena.vranjesevic@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Филозофски факултет Ванредни професор на предмету развојна психологија
2014 2015 Филозофски факултет Доцент на предмету развојна психологија и педагошка психолог
1994 2014 Учитељски факултет, Београд Доцент на предмету развојна психологија
1993 1994 Развојно саветовалиште Дома здравља «Звездара» Дечји психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Деца као (ко)истраживачи: партиципативна истраживања и најбољи интерес детета. Аутор Примењена психологија, год. 8, бр. 2 2015
The main challenges in teacher education for diversity. Аутор Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, god. 46, br. 2, 473–485. 2014
Stories From Intercultural Education in Serbia: Teacher leadership and Parent Participation. Коаутор European Education, Vol. 48, 63–78. 2016
Reclaiming Adolescence: A Roma Youth perspective Коаутор Harvard Educational review, Vol. 87, No. 2, 186-225 2017
Улога и значај консултација са децом у образовању Аутор Настава и васпитање, бр. 3 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Од учесника до истраживача: деца у партиципативним истраживањима, 2015, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду Аутор
Развојне компетенције и партиципација деце: од стварног ка могућем, 2012, Учитељски факултет у Београду Аутор
Невидљиво дете: слика о деци у медијима, 2006, Центар за примењену психологију, Београд Коаутор
Промена слике о себи: аутопортрет адолесценције, 2001, Задужбина Андрејевић, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Друштво истраживача у образовању Србије
International Step by Step Association
International Teacher Leadership Network

Борис Попов

Члан програмског одбора и реализатор
064223054
boris.popov@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2014 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2014 2018 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психометријске карактеристике ПХЦЦ упитника испитне анксиозности Коаутор Примењена психологија 2014
Српска верзија скале изгарање из копенхаген инвентара изгарања: адаптација и психометријске карактеристике Коаутор Примењена психологија 2016
What predicts positive and negative work-related stress indicators? Test of organizational health model Коаутор Примењена психологија 2011
Work stressors, distress, and burnout: the role of coping strategies Коаутор Примењена психологија 2013
Predictors of employees’ psychophysical health and sickness absenteeism: Modelling based on REBT framework Коаутор Психологија 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Незапосленост у републици Србији: последице по психо-физичко здравље и кључни фактори успеха у поновном запошљавању, 2017, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Весна Гаврилов-Јерковић

Члан програмског одбора и реализатор
062806768
vesnagavrilov@ff.uns.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1993 Служба за неурологију и неуропсихијатрију, Медицниски центар Др. Радивој Симонов Клинички психолог
1993 2004 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2004 2009 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2009 2014 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
2014 2018 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
When Less is More: A Short version of the Personal Optimism Scale and the Self-Efficacy Optimism Scale Аутор Journal of Happiness Studies, 15, 455–474 DOI: 10.1007/s10902-013-9432-0 2014
The Structure of Adolescent Affective Well-Being: The Case of the PANAS Among Serbian Adolescents Коаутор Journal of Happiness Studies, 17, 2097-2117 https://doi.org/10.1007/s10902-015-9687-8 2016
Niet erg gelukkig, en toch hoopvol (Hope despite low happiness) Коаутор Leo Bormans (Ed). Hoop. The World Book of Hope (Dutch Edition). The Lannoo Publishing Group. pp. 70-73. ISBN-10: 9401423601 ISBN-13: 978-9401423601 2015
Trauma Exposure in Childhood Impairs the Ability to Recall Specific Autobiographical Memories in Late Adolescence Коаутор Journal of Traumatic Stress, 23(2), 240-247. DOI: 10.1002/jts.20513 2010
The good, the bad (and the ugly): The role of curiosity in subjective well-being and risky behaviors among adolescents. Коаутор Scandinavian Journal of Psychology, 55, 38–44 DOI: 10.1111/sjop.12084 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kliničko-psihološki praktikum – procedura i konteksti kliničke procene. 2008. Novi Sad: Futura publikacije, 1-297. UDK - 616.89(075.8)(076) CIP 159.91:616(075.8)(076) ISBN – 978-86-7188-108-1 Аутор
Regulacija zdravstvenog ponašanja: socijalno kognitivna perspektiva. 2014. Novi Sad: Futura publikacije, 1-185. ISBN 978-86-7188-149-4 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Љубомир Љуба Стојић" за допринос развоју Друштва психолога Србије Друштво психолога Србије 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
European Federation of Psychologists Associations
ЦЕТИМ - Центар за едукацију, толеранцију и мултикултурализам

Гордана Ђигић

Члан програмског одбора
0641197347
gordana.djigic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 Педагошка академија „Едвард Кардељ“, Пирот наставник психологије
1985 1986 Образовни центар „Седам секретара СКОЈ-а“, Грделица наставник психологије
1986 2002 Основна школа „Вук Караџић“, Ниш стручни сарадник - психолог
2002 2005 Министарство просвете и спорта РС, Школска управа Ниш саветник за развој школа
2005 2010 Угоститељско-туристичка школа, Ниш наставник Грађанског васпитања, помоћник директора
2010 2014 Филозофски факултет у Нишу асистент
2014 2018 Филозофски факултет у Нишу доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Classroom management styles, classroom climate and school achievement Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey 2011
Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers’ personality Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey 2011
Empathy and teachers’ roles Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey 2012
Self-concept and teachers’ professional roles Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey 2012
Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey 2014
Teachers’ Self-concept and Empathy Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey 2014
Inventory for teachers’ self-assessment in classroom management styles - development and its psychometric characteristics Коаутор International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Albena, Bulgaria 2014
Personality Traits and Learning Styles of Secondary School Students in Serbia Коаутор BCES Conference,Sofia, Bulgaria 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ромска деца и тестови интелигенције (2009). Београд: Задужбина Андрејевић Аутор
Управљање разредом – савремени приступ психологији наставника (2017). Ниш: Филозофски факултет. Аутор
Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом (2014). Ниш: Филозофски факултет. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Дарко Хинић

Члан програмског одбора и модератор
034336223
dhinic@kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор психолошких наука 

Установа:

Природно-математички факултет, Филолошко-уметнички 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2008 Друга крагујевачка гимназија наставник психологије
2009 2014 Државни универзитет у Новом Пазару доцент психолошких наука
2014 2018 Природно-математички факултет, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагу ванредни професор психолошких наука
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Followership styles and job satisfaction in secondary school teachers in Serbia Коаутор Educational Management Administration & Leadership, 45 (3), 503-520. 2016
Affective Temperament, Social Support and Stressors at Work as the Predictors of Life and Job Satisfaction among doctors and psychologists. ---- 2017
Validation of the TEMPS-A in university student population in Serbia Коаутор Journal of Affective Disorders, 149 (1-3), 146-151. 2013
Towards validation of the short TEMPS-A in non-clinical adult population in Serbia. Коаутор Journal of Affective Disorders, 164, 43-49. 2014
Evaluation of the Internet use disorder scale (PUI). Аутор Psihologija, 45 (3): 311-325. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Интернет комуникације и поремећај употребе Интернета (2014). Факултет медицинских наука, Крагујевац. ISBN 978-86-7760-077-8 Аутор
Пословно и организационо комуницирање (2010). Факултет за пословни менаџмент, Бар. ISBN 978-86-85755-45-3 Коаутор
Комуникологија и комуницирање у организацији (2009). Државни универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар. ISBN 978-86-86893-18-5 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Секција универзитетских наставника психологије образовања
Европска федерација психолошких асоцијација

Дејан Пајић

Члан програмског одбора
06280676
dpajic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2006 Филозофски факултет у Новом Саду асистент-приправник
2007 2012 Филозофски факултет у Новом Саду асистент
2013 2018 Филозофски факултет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
BE-OPEN: Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science Предавач euroCRIS Strategic Membership Meeting, November 20-22, Bratislava, Slovakia 2017
On the stability of citation-based journal rankings Аутор Journal of Informetrics, 9(4), 990 -1006. 2015
Globalization of the social sciences in Eastern Europe: genuine breakthrough or a slippery slope of the research evaluation practice? Аутор Scientometrics, 102(3), 2131-2150. 2015
Browse to search, visualize to explore: Who needs an alternative information retrieving model? Аутор Computers in Human Behavior, 39, 145-153. 2015
Faktor uticajnosti - varijacije i inovacije Предавач Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, 10. maj 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Душица Филиповић Ђурђевић

Члан програмског одбора и модератор
0641843087
dusica.djurdjevic@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 Филозофски факултет у Новом Саду Асистент
2008 2014 Филозофски факултет у Новом Саду Доцент
2014 2017 Филозофски факултет у Новом Саду Ванредни професор
2017 2018 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Multidisciplinary investigation links backward-speech trait and working memory through genetic mutation. Коаутор Scientific Reports, 6, 2016. 2016
Bi-alphabetism: A window on phonological processing. Коаутор Psihologija, 46(4), 2013. 2013
An amorphous model for morphological processing in visual comprehension based on naive discriminative learning. Коаутор Psychological Review, 118(3), 2011. 2011
The simultaneous effects of inflectional paradigms and classes on lexical recognition: Evidence from Serbian Коаутор Journal of Memory and Language, 60(1), 2009. 2009
Vector based semantic analysis reveals absence of competition among related senses. Коаутор Psihologija, 42(1), 2009. 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у когнитивне неуронауке, 2013, Градска народна библиотека Зрењанин Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи студент генерације Филозофског факултета који је дипломирао школске 2000/2001. године Филозофски факултет у Београду 2001
Најбољи рецензенти часописа Психологија Друштво психолога Србије, Часопис Психологија 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Women in Cognitive Science
The Psychonomic Society
Association for Psychological Science
Друштво психолога Србије
Oxford Alumni Society
Chevening Alumni Society

Мирјана Беара

Члан програмског одбора и модератор
0658448228
mirjana.beara@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Државни универзитет у Новом Пазару / Центар за про 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад Спољна сарадница на програмима за младе
2012 2018 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Доценткиња
2010 2012 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Асистенткиња
2008 2010 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Сарадница у настави
2007 2009 Пројект ЕУ: Подршка незапосленима и развоју људских ресурса – Национална служба Координаторка за Банат
2005 2006 Народни универзитет «Божидар Аџија» - образовни центар у Новом Саду Координаторка образовног центра
2002 2005 Министарство просвете и спорта – Школска управа Нови Сад Саветница за школски развој
1996 2002 Техничка школа «Јован Вукановић» (сада «Милева Марић – Ајнштајн») Нови Сад Школски психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изазови интеркултуралног образовања – акредитован програм обуке за запослене у образовању. Коаутор Центар за производњу знања и вештина Нови Сад 2016
Истраживање о знању и ставовима наставника о интеркултуралном образовању Коаутор Интерни материјал ЕХО 2017
Друштвене околности и наставничка професија Аутор Социолошки преглед 2015
Обука интеркултуралног образовања наставника у Србији – искуства и резултати (2013 – 2017) Коаутор Зборник радова са конференције Интеркултурално образовање 2017., Педагошки завод Војводине 2017
Спремност на професионални развој наставника – како је измерити? Аутор Андрагошке студије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ментално здравље младих у Војводини – стање и перспективе, (2016) Нови Сад: Центар за производњу знања и вештина и Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Коаутор
Школско развојно планирање–пут ка школи какву желимо, (2003), Београд: Министарство просвете и спорта. ISBN86-83335-04-6 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије: Секција универзитетских наставника Психологије образовања, Секција за саветовање и коучинг
Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад
Друштво истраживача у образовању у Србији