Промене у наставним плановима и програмима физичког васпитања у светлу нових законских решења

Код одобреног скупа: 128  

Трибина

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156, Београд 11030Небојша Стојановић
snebojsa46@yahoo.com
0658910030
0658910030

Промене у наставним плановима и програмима физичког васпитања у светлу нових законских решења

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

универзитетски редовни професор Драгољуб Вишњић , Факултет спорта и физичког васпитања у Београду
магистар наука физичке културе Горан Петровић , ОШ „Младост“ Нови Београд
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Драгољуб Вишњић

Реализатор
0692457621
dragoljub.visnjic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

универзитетски редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања у Београду 

Радно место:

професор теорије и методике ФВ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 2017 Факултет спорта и физичког васпитања у Београду професор на предмету теорије и методике физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Образовне вредности кружног тренинга у старијим разредима основне школе Аутор Часопис «Физичка култура» 1996
Примена функционалног метода на развој снаге мишића трупа код ученика шестог разреда основне школе Аутор Часопис «Физичка култура» 2001
Педагошке импликације реализације спортско –техничког образовања у основној школи Аутор Часопис «Физичка култура» 1999
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Настава физичког васпитања од петог до осмог разреда основне школе – приручник за наставнике Аутор
Теорија и медтодика физичког васпитања - уџбеник Коаутор
Физичко васпитање - уџбеник Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда спортског свеза Чукарице Спортски савез Чукарице 1999
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски савез професора физичког васпитања и спорта

Горан Петровић

Реализатор
0642205948
gospet10@gmail.com
Звање:

магистар наука физичке културе 

Установа:

ОШ „Младост“ Нови Београд 

Радно место:

професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 X београдска гимназија Професор физичког васпитања
1999 2003 ОШ „Сретен Младеновић“ Крагујевац Професор физичког васпитања
2003 2013 ОШ „Кнез Сима Марковић“ Београд Професор физичког васпитања
2013 2018 ОШ „Младост“ Нови Београд Професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације Аутор Часопис «Физичка култура» 2001
Физичко васпитање на путу реформе Аутор Часопис «Физичка култура» 2002
„Analysis of school sports facilities condition and exploitation through the teaching process of physical education on the territory of new Belgrade municipality” Коаутор International Congress Sports Facilities –crisis and Consequences- SPOFA 14, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education Serbia, Be 2014
„Proposition on equipment and spatial standards for correctional – pedagogy office“, Коаутор International Congress Sports Facilities –crisis and Consequences- SPOFA 14, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education Serbia, Be 2014
„Стратешки правци развоја школског спорта, физичког васпитања и предшколских програма у Републици Србији“ Предавач Конференција 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
ЗАХВАЛНИЦА - За изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда Град Београд 2009
ЗАХВАЛНИЦА - За изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда Град Београд 2011
ЗАХВАЛНИЦА - За изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда Град Београд 2012
СВЕТОСАВСКА НАГРАДА Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Удружење педагога физичке културе – Београд
Савез за школски спорт и организацију такмичења – Београд
Школско спортско удружење – Нови Београд

Небојша Стојановић

Реализатор и модератор
0606644501
snebojsa46@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог за физичку културу 

Установа:

Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш 

Радно место:

професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Дом ученика средњих школа Ниш васпитач
2003 2018 Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
РАЗЛИКЕ У АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ КАРАТЕРИСТИКАМА И ГОЈАЗНОСТИ УЧЕНИКА II РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НИША Аутор 2. међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова ФСФВ Ниш 2014
СИСТЕМАТСКО И ПЛАНСКО ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ У СИСТЕМИМА ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Аутор 2. међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова ФСФВ Ниш 2014
УЧЕСТАЛОСТ ПОЈАВЕ ЛОШЕГ ДРЖАЊА ТЕЛА И РАВНИХ СТОПАЛА КОД ДЕЦЕ РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА Коаутор 2. међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова ФСФВ Ниш 2014
Марко Краљевић у историји и епским песмама Коаутор База знања , Креативна школа, Завод за унапређивање образовања и васпитања 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за допринос и сарадњу у остваривању програма стручног усавршавања наставника физичког васпитања Друштво педагога физичке културе Србије 2016
„Српски писци“ , 1.место на конкурсу Креативна школа Завод за унапређивање образовања и васпитања 2013
Захвалница за одличан резултат Кроса РТС-а кроз Србију РТС и МПС 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Удружење педагога физичке културе Ниш