Промене у наставним плановима и програмима физичког васпитања у светлу нових законских решења

Код одобреног скупа: 128  

Трибина

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156, Београд 11030Небојша Стојановић
snebojsa46@yahoo.com
0658910030
0658910030

Промене у наставним плановима и програмима физичког васпитања у светлу нових законских решења

унапређивање компетенција наставника физичког и здравственог у области планирања и реализације иновираних наставних планова и програма ; анализа актуелних наставних планова и програма ФВ усмерених на исходе у ОШ ; анализа актуелних наставних планова и програма ФВ у СШ са нарочитим освртом на дуално образовање; доношење закључака са смерницама за израду нових, савремених наставних планова и програм

1. Промене наставних планова и програма ФЗВ у основним школама 2. Промене наставних планова и програма ФВ у средњим школама - дуално образовање 3. Педагошка документација у светлу нових наставних планова и програма

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

универзитетски редовни професор Драгољуб Вишњић , Факултет спорта и физичког васпитања у Београду
магистар наука физичке културе Горан Петровић , ОШ „Младост“ Нови Београд
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш

1

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

500 РСД